De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Capelo Carrière publique électronique – Elektronische loopbaan overheid 18 mei 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Capelo Carrière publique électronique – Elektronische loopbaan overheid 18 mei 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Capelo Carrière publique électronique – Elektronische loopbaan overheid 18 mei 2010

2 2  Project 1 : aanpassing van de DmfA en de DmfAPPL  Stand van zaken  Volgende stappen  Project 2 : historische gegevens  Algemene aanpak  Wijzen van inzameling van de gegevens  Integratie in het stroomsysteem  Volgende stappen  Communicatie  Vragen - Antwoorden Dagorde

3 3 Aanpassing van de DmfA en de DmfAPPL

4 Stand van zaken  Glossaria : de glossaria met de overeenstemmende labels XML werden gecreëerd  Het XSD schema is bijna afgewerkt.  De documentatie zal op het portaal van de sociale zekerheid gepubliceerd worden (rubriek DocLib).  Anomalieën Capelo : het beheer van de anomalieën zal in de mate van het mogelijke bij de huidige standaarden van de RSZPPO passen.  De toepassing voor de aangifte van de punctuele gegevens via het portaal van de sociale zekerheid is in ontwikkeling. 4

5 Volgende stappen  Simulatie omgeving:  Vervroegd in productiestellen (facultatief) van de DmfA met de nieuwe blokken Capelo vanaf 2010/3. De uitbreiding van de codificaties in de bestaande zones komen niet in aanmerking.  Bedoeling is: aan de werkgevers en hun sociaal secretariaten toegang tot de simulatie omgeving zes maanden op voorhand geven. Hierdoor kunnen ze hun aanpassingen testen en een zo volledig mogelijke feedback ontvangen.  Het proces van toepassing van de controles (2010/3, 2010/4, 2011/1) moet nog bepaald worden.  De administratieve instructies 2010/3 zullen tegen de zomer klaar zijn. 5

6 6 De historische gegevens

7 Algemene aanpak 7  De laatste werkgever is verantwoordelijk voor de historische gegevens van de ganse loopbaan van de werknemer in de overheidssector.  Hij geeft de gegevens aan voor alle werknemers die in dienst bij hem zijn op 01-01-2011.  De aanvraag van een uitgesteld pensioen voor een werknemer die de overheidssector definitief heeft verlaten vóór het einde van 2010 wordt manueel behandeld.  Een overzicht van de ingezamelde gegevens wordt aan de werknemer voorgesteld. Indien de werknemer niet akkoord is, dan dient hij zich wenden tot zijn werkgever.  De bezoldigingsgegevens vóór 01-01-2006 worden niet gevraagd.  Datum van in productiestelling : 01-04-2011.

8 8  De werkgever-aangever geeft aan Sigedis elektronische attesten door. Met de “aangifte van de historische gegevens” stuurt de werkgever één attest per werknemer.  Attest -- Definitie  Een attest bevat alle gegevens die betrekking hebben op de prestaties van de loopbaan van één werknemer. Naast die gegevens komen de gegevens die betrekking hebben op de diploma’s.  De gegevens die betrekking hebben op de prestaties van de loopbaan bevatten de loopbaanlijn(en) et de afhangende lijnen.  De werkgever-aangever is de werkgever bij wie de werknemer in dienst is op 1 januari 2011 (coherentie tussen het attest “historische gegevens” en de DmfAPPL 2011/1). Algemene aanpak

9 9 Structuur van de gegevens Attest : Werkgever-aangever Werknemer (Sleutel : KBO nr - INSZ) Attest : Werkgever-aangever Werknemer (Sleutel : KBO nr - INSZ) Werkgever (KBO of RSZ nr, aangever, benaming, …) Werkgever (KBO of RSZ nr, aangever, benaming, …) Baremieke wedde (Datums, schaal, anciënniteit, …) Baremieke wedde (Datums, schaal, anciënniteit, …) Titels en diploma’s (idem punctuele gegevens, …) Titels en diploma’s (idem punctuele gegevens, …) Loopbaanlijn (Datums, aard arbeidsrelatie, uurrooster (Q/S), afwezigheden, gegevens overheidssector, …) Loopbaanlijn (Datums, aard arbeidsrelatie, uurrooster (Q/S), afwezigheden, gegevens overheidssector, …) Weddebijslag (Datums, codes, …) Weddebijslag (Datums, codes, …) Niet situeerbare afwezigheden (Referentiejaar, codes,...) Niet situeerbare afwezigheden (Referentiejaar, codes,...)

10 Wijzen van inzameling van de gegevens 10 Drie wijzen  “Batch”  De attesten die naar Sigedis worden gestuurd zijn volledig ingevuld.  Die gegevens worden gecontroleerd en een notificatie wordt naar de werkgever gestuurd.  “On line”  De attesten worden via een website ingevuld.  Die worden gedurende het invullen “on line” gecontroleerd.  “Gemengd”  De attesten die via “batch” naar Sigedis worden gestuurd zijn gedeeltelijk ingevuld. De ontbrekende gegevens worden via de website ingevuld.  De gegevens worden gecontroleerd.

11 XML DB Batch Full? Ctrl? Save + Ctrl Validate Receipt Ctrl? Full? Ctrl? ACK Werkgever- aangever ON LINEON LINE SigedisWerkgever- aangever BATCHBATCH PDOS Process Send and Print Reaction? TERMIJNTERMIJN VAN 01-01-2011 TOT 31-12-2015 D1 = T + 5 wd (= werkdagen) D2 = D1 + 30 wdD3 = D2 + 10 wd D4 = D3 + 30 wd D5 = T + 75 wd T T’… D1’ = T’ + 5 wd (= werkdagen) D2’ = D1’ + 30 wd D3’ = D2’ + 10 wd D4’ = D3’ + 30 wd D5’ = T’ + 75 wd 11 Sociaal verzekerde

12 XML DB Gemengd Full? Ctrl? Save + Ctrl Validate Receipt Ctrl? ACK ON LINEON LINE Sigedis BATCHBATCH PDOS Process Send and Print Reaction? On line? VAN 01-01-2011 TOT 31-12-2015 D1 = T + 5 wd (= werkdagen) D2 = D1 + 30 wdD3 = D2 + 10 wd D4 = D3 + 30 wd T T’… D1’ = T’ + 5 wd (= werkdagen) D2’ = D1’ + 30 wd D3’ = D2’ + 10 wd D4’ = D3’ + 30 wd D5’ = T’ + 75 wd D5 = T + 75 wd TERMIJNTERMIJN 12 Werkgever- aangever Sociaal verzekerde

13 On line Full? Ctrl? Save + Ctrl Validate Sigedis ON LINEON LINE BATCHBATCH PDOSSociaal verzekerde PDOS Process Send and Print Reaction? VAN 01-01-2011 TOT 31-12-2015 D1 = T + 5 wd (= werkdagen) D2 = D1 + 30 wd D3 = D2 + 10 wd D4 = D3 + 30 wd T T’… D1’ = T’ + 5 wd (= werkdagen) D2’ = D1’ + 30 wd D3’ = D2’ + 10 wd D4’ = D3’ + 30 wd D5’ = T’ + 75 wd D5 = T + 75 wd TERMIJNTERMIJN 13 Werkgever- aangever

14 Integratie in het Stroomsysteem Stroomsysteem (SF) van de sociale zekerheid  SF = intermediair tussen de verschillende partners van de sociale zekerheid. De partners kunnen interne (ISZ, Sigedis, …) of externe (werkgevers) zijn. 14

15 Volgende stappen 15  Validatie van de glossaria  XSD schema afwerken in overleg met de werkgevers van het users panel (PDOS, Onderwijs, …)  Opstellen van de specifieke administratieve instructies  Documentatie op www.capelo.bewww.capelo.be

16 16 Communicatie Informatiecampagne  Wanneer? Oktober 2010  Wat?  Project 1 + project 2 : algemene aspecten en concrete modaliteiten  Voor wie?  Werkgevers - Management en HR diensten (pensioen- en DmfA-beheerders)  Full services secretariaten, dienstverleners en softwarebureaus  Waar? Brussel + hoofdsteden van de provincies  Hoe? Systeem van inschrijving. Meer info bij onze volgende bijeenkomst en op de website www.capelo.be

17 17 Dank u ! Vragen ?


Download ppt "Capelo Carrière publique électronique – Elektronische loopbaan overheid 18 mei 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google