De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Belang uitbreiding DmfA en DmfAPPL voor de PDOS

Verwante presentaties


Presentatie over: "Belang uitbreiding DmfA en DmfAPPL voor de PDOS"— Transcript van de presentatie:

1 Belang uitbreiding DmfA en DmfAPPL voor de PDOS

2 DmfA en DmfAPPL worden op 2 manieren aangepast: 1) Toevoeging specifieke codes aan al bestaande zones - maatregelen tot reorganisatie v/d arbeidstijd (blok tewerkstelling) - arbeidstijdgegevens (blok prestatielijn) 2) Toevoeging van een hoofdblok met nieuwe zones (Gegevens van de tewerkstelling met betrekking tot de overheidssector ) en twee specifieke subblokken (Baremieke wedde en weddebijslag)

3

4 De toegevoegde informatie laat de PDOS toe om: 1 Het recht op een overheidsrustpensioen te bepalen en het berekenen van het pensioen 2 Het berekenen van de perequatie van overheidspensioenen (naarmate de lonen van actieve ambtenaren stijgen, is er een evenredige verhoging van de overheidspensioenen) 3 Het toepassen van de wet van 14 april 1965 (berekenen van het enig pensioen en de verdeling van de pensioenlast)

5 Algemene berekeningsformule van een rustpensioen in de overheidssector: NP = RW x N / T NP: Nominaal rustpensioen RW: Referentiewedde N: dienstjaren T: Tantième (1/60, 1/50,1/48,1/55…..)

6 Bespreking van het belang van de uitbreiding Dmfa(PPL) per blok HOOFDBLOK : Gegevens van de tewerkstelling met betrekking tot de overheidssector A) Datum begin – overheidssector B) Datum eind – overheidssector C) Type van de instelling van de overheidssector D) Personeelscategorie van de overheidssector E) Graad- of functiebenaming F) Taalrol G) Aard van de dienst H) Aard van de functie I) Reden van het einde van de statutaire relatie

7 HOOFDBLOK : Gegevens overheidssector A) Datum begin – overheidssector DMFA verklaring werkt met periodes B) Datum einde – overheidssector precies gesitueerd in de tijd 1) Bepalen van het recht op een RP ten laste van de Schatkist: Er moeten minimaal 5 jaar aanneembare diensten zijn. Uitzondering op de 5 jaar is een pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid

8 2) Bepalen van de referteperiode
HOOFDBLOK : Gegevens overheidssector 2) Bepalen van de referteperiode (invloed op de aanneembare duur diensten): De referteperiode begint op of 5 jaar na de eerste indiensttreding. Diensten opgenomen vóór de referte periode tellen mee volgens de verhouding VD/NVD in de referteperiode of tellen mee aan 100% gepresteerd als de verhouding referteperiode hoger of gelijk aan 0,8 is of tellen mee volgens werkelijk gepresteerde duur indien voordeliger (stelsel tegenbewijs)  Belang gegevens maatregelen tot reorganisatie van de arbeidstijd en arbeidstijdgegevens

9 HOOFDBLOK : Gegevens overheidssector C) Type van de instelling – overheidssector (bijlage 42 nomenclatuur) 1) Toepassing van de wet van 14 april 1965: - Berekenen van het enig pensioen - Verdeling van de pensioenlast 2) Toekennen weddenindices (codering van een rustpensioen) Codering PDOS is gebaseerd op de gegevens betreffende de werkgever, de graad en de weddenschaal voorbeelden types weddenindices: VL- = Vlaamse Gemeenschap ENS- = Enseignement – Communauté française OND= Onderwijs- Vlaamse Gemeenschap FED- = Federaal MIL- = Militairen 3) Budgettaire reden : Voorbeeld : in het onderwijs zijn er verschillende budgettaire artikels

10 HOOFDBLOK : Gegevens overheidssector D) Personeelscategorie – overheidssector (bijlage 43 nomenclatuur) = voornaamste blok Public Service Data (PSD) Het in aanmerking nemen van de diensten in de berekening van het pensioen (bepalen van het tantième) E) Graad- of functiebenaming (Verplicht veld met vrije tekst invoer) Weergave loopbaanoverzicht (pensioenstaat)

11 HOOFDBLOK : Gegevens overheidssector F) Taalrol Toepassen van de taalwetgeving met betrekking tot de overheidssector Toewijzen van het pensioendossier aan een dossierbeheerder (NL of FR : communicatie met de klant in de juiste taal) G) Aard van de dienst Aanduiding of de werknemer, titularis van een functie dat wordt vermeld in de bijlage van de wet van 21 juli 1844, al dan niet in actieve dienst is. ( = bepalen tantième)

12 HOOFDBLOK : Gegevens overheidssector
H) Aard van de functie Bepalen of het om een hoofd- of bijambt of bijambt in het onderwijs met beperkt leerplan gaat. Naargelang het een hoofd- of een bijambt is, gelden er andere wettelijke bepalingen. Voorbeeld Gewaarborgd minimum Pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid moet minimum aantal dienstjaren hebben. Uitzondering: arbeidsongeval, ongeval van en naar het werk en beroepsziekte Toekennen diplomabonificatie

13 HOOFDBLOK : Gegevens overheidssector
I) Reden van het einde van de statutaire relatie Het bepalen of er recht is op een overheidsrustpensioen. Indien code 3 (ontslag door werkgever)  extra info via de portaalsite Ontslag wegens de zwaarste tuchtstraf => verlies recht op een overheidsrustpensioen voor de diensten gepresteerd vóór de tuchtstraf .

14 SUBBLOK 1 : Baremieke wedde A) Datum Begin B) Datum Eind C) Datum ranginneming in de geldelijke anciënniteit D) Referentie van de weddenschaal E) Bedrag van de baremieke wedde F) Aantal uren per week G) Aantal uren per week - volledige baremieke wedde

15 SUBBLOK 1 : Baremieke wedde
A) Datum Begin B) Datum Eind - Berekening van de referentie wedde (wedde laatste 5 jaar van de loopbaan of de voordeligste wedde) - Toepassing van de wet van 14 april 1965 (berekenen van het enig pensioen en de verdeling van de pensioenlast)

16 SUBBLOK 1 : Baremieke wedde
C) Datum van ranginneming in de geldelijke anciënniteit Bepalen van de trap van de weddenschaal Opvolging van de periodieke verhogingen D) Referentie van de weddenschaal Juiste weddebepaling

17 SUBBLOK 1 : Baremieke wedde
E) Bedrag van de baremieke wedde (aan 100% spilindex 138,01) - Berekening van de referentie wedde (wedde laatste 5 jaar van de loopbaan of de voordeligste wedde) - Toepassing van de wet van 14 april 1965 (berekenen van het enig pensioen en de verdeling van de pensioenlast)

18 SUBBLOK 1 : Baremieke wedde F) Aantal uren per week - Berekening van de referentie wedde - Berekening aanneembare diensten (verhouding t.o.v. voltijdse prestaties) G) Aantal uren per week – volledige baremieke wedde zie voorgaande

19 SUBBLOK 2 : Weddebijslag A) Datum Begin B) Datum Eind C) Referentie van de weddebijslag D) Basisbedrag van de weddebijslag E) Percentage van de weddebijslag F) Aantal uren of prestaties G) Bedrag

20 SUBBLOK 2 : Weddebijslag A) Datum Begin B) Datum Eind - Berekening van de referentiewedde (supplement vermeld in art8 §2 van de wet van 21 juli 1844) - Berekening van het perequatiepercentage

21 SUBBLOK 2 : Weddebijslag C) Referentie van de weddebijslag Controle toekenning van supplementen (unieke weddenbijslag iedere werkgever) D) Basisbedrag van de weddebijslag : Forfaitair basisbedrag voor 1 uur of 1 prestaties E) Percentage: enkel indien variabel %

22 F) Aantal uren of prestaties
SUBBLOK 2 : Weddenbijslag F) Aantal uren of prestaties Voor een per uur of per prestatie betaald supplement komt het aantal uren/prestaties overeen met die geleverd tijdens het in aanmerking genomen kwartaal G) Bedrag van de weddenbijslag - Berekening van de referentiewedde (supplement vermeld in art8 van de wet van 21 juli 1844) Berekening van het perequatiepercentage

23 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Belang uitbreiding DmfA en DmfAPPL voor de PDOS"

Verwante presentaties


Ads door Google