De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Capelo – Données historiques Carrière publique électronique Elektronische loopbaan overheid Nieuwe versie - Oktober 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Capelo – Données historiques Carrière publique électronique Elektronische loopbaan overheid Nieuwe versie - Oktober 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Capelo – Données historiques Carrière publique électronique Elektronische loopbaan overheid Nieuwe versie - Oktober 2012

2 De nieuwe versie van Capelo-Historische gegevens biedt de mogelijkheid om historische gegevensattesten aan te maken voor werknemers die niet werkzaam waren in de overheidssector op 1 januari 2011. Dit betreft met name werknemers die de overheidssector vóór 1 januari 2011 definitief hebben verlaten, en degenen die na 1 januari in dienst zijn getreden, maar vóór die datum al in de overheidssector hebben gewerkt. De verschillende mogelijke situaties zijn geïdentificeerd aan de hand van een ‘werknemerstype’ zoals beschreven op de volgende pagina. Deze nieuwe versie heeft geen impact op de aangifte van historische gegevens voor werknemers die op 1 januari 2011 in dienst waren in de overheidssector.. Deze laatsten zijn geïdentificeerd als een werknemerstye ‘0’. Inleiding 2

3 De verschillende werknemertypes 3 Type 0: werkzaam op 01/01/2011 01/01/2011 Trimestriële DmfA(PPL) Type 1: uitgesteld rustpensioen Type 2: “uitgesteld” overlevingspensioen Type 3: in dienst na 01/01/2011 Trimestriële DmfA(PPL) Type 4: toevoeging toepassingsgebied Trimestriële DmfA(PPL) Type 5: regularisatie loopbaangeschiedenis Historische gegevensattest DmfA(PPL)

4 Werknemertype 1 + 2 Uitgesteld pensioen 4 Specifieke aspecten: • Wettelijke basis: art. 146 & 147 van de wet van 29/12/2010 (“wet Capelo”) • Trigger: aanvraag van een rust- of overlevingspensioen • Termijn: één maand vanaf de pensioenaanvraag • Aanmaak van het dossier: Sigedis voegt het dossier toe aan de lijst van te creëren dossiers • Aangifte • Enkel via de Capelo DHG website (geen batch) • Baremieke wedden en weddebijslagen vanaf 01/01/2006 • Aandachtspunten: geen verzending loopbaanoverzicht naar de werknemer 01/01/2011 Historisch gegevensattest DmfA(PPL) Type 1 of 2 Einde statutaire relatie

5 Werknemertype 3 Indiensttreding na 01/01/2011 5 Specifieke aspecten: • Wettelijke basis: art. 148 van de wet van 29/12/2010 (“wet Capelo”) • Trigger: herintreden van een werknemer in de publieke sector • Termijn: één maand na de eerste DmfA • Aanmaak van het dossier: op initiatief van de werkgever • Aangifte: • via batch of DHG website • geen bezoldigingselementen 01/01/2011 Historisch gegevensattest DmfA(PPL) Type 3 Trimestriële DmfA(PPL) Einde arbeidsrelatieBegin nieuwe arbeidsrelatie

6 Werknemertype 4 Toevoeging aan het toepassingsgebied 6 Specifieke aspecten: • Wettelijke basis: art. 149 van de wet van 29/12/2010 (“wet Capelo”) • Trigger: toevoeging van werkgever/werknemer aan het toepassingsgebied Capelo • Termijn: vastgesteld door de PDOS • Aanmaak van het dossier: op initiatief van de werkgever • Aangifte: • via batch of DHG website • geen bezoldigingselementen 01/01/2011 Historisch gegevensattest DmfA(PPL) Type 4 Trimestriële DmfA(PPL) Datum van toevoeging aan toepassingsgebied CapeloDatum begin historische gegevens

7 Werknemertype 5 Bijzonder geval: regularisatie historiek 7 Specifieke aspecten: • Trigger: regularisatie van loopbaan voorafgaand aan de eerste DmfA • Aangifte via batch of DHG website • Aandachtspunt: verplichten van ingave contactgegevens (i.v.m. begeleidende brief bij het loopbaanoverzicht) 01/01/2011 Historisch gegevensattest DmfA(PPL) Type 5 Vastbenoeming werknemer Trimestriële DmfA(PPL)

8 Etappe 1: “creatie nieuwe werknemer” 8 Creatie van een attest voor een werknemertype 3, 4 of 5

9 Etappe 2: het INSZ intypen en de werknemertype kiezen 9 Creatie van een attest voor een werknemertype 3, 4 of 5

10 Etappe 3: het attest invullen 10 Creatie van een attest voor een werknemertype 3, 4 of 5


Download ppt "Capelo – Données historiques Carrière publique électronique Elektronische loopbaan overheid Nieuwe versie - Oktober 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google