De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cao 104 : Verplicht werkgelegenheidsplan. 2 Cao 104 : werkgelegenheidsplan • Context • Wettelijke basis • Enkele cijfers • Wie/wat/wanneer • Model • Visie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cao 104 : Verplicht werkgelegenheidsplan. 2 Cao 104 : werkgelegenheidsplan • Context • Wettelijke basis • Enkele cijfers • Wie/wat/wanneer • Model • Visie."— Transcript van de presentatie:

1 Cao 104 : Verplicht werkgelegenheidsplan

2 2 Cao 104 : werkgelegenheidsplan • Context • Wettelijke basis • Enkele cijfers • Wie/wat/wanneer • Model • Visie Fevia

3 3 Cao 104 : werkgelegenheidsplan • Context – Regeerakkoord 1 december 2011 : « ondernemingen moeten – via sociaal overleg – een concreet en aan hun grootte aangepast plan uitwerken om oudere werknemers aan het werk te houden ». – Europa 2020 strategie : tegen 2020 een werkgelegenheidsgraad van 50% voor werknemers tussen 55 tot 65 jaar.

4 4 Cao 104 : werkgelegenheidsplan • Wettelijke basis – Programmawet 29 maart 2012 – Cao nr. 104 van 27/06/2012 van de Nationale Arbeidsraad – Aanpassing cao nr. 9 van 9/03/1972 – Regering : cao komt tegemoet aan doelstelling om activiteitsgraad ouderen te verbeteren, cao vervangt de wettelijke regeling. – Cao nr. 104 = onbepaalde duur, evaluatie in 2015 – GEEN cao sectorvlak

5 5 Cao 104 : werkgelegenheidsplan • Enkele facts….. – Aanpassing SWT – Aanpassing vervroegd rustpensioen – Aanpassing tijdskrediet – Aanpassing regeling doelgroepverminderingen – Leeftijdspiramide bij collectief ontslag • Toch « ouder » vanaf 45jaar…..

6 6 Cao 104 : werkgelegenheidsplan

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13 Cao 104 : werkgelegenheidsplan • Wie ? – Elke werkgever in de privésector met meer dan 20 werknemers – Werknemers? Vaste werknemers (ongeacht statuut) + uitzendkrachten – FTE – In dienst op 1 ste werkdag van het kalenderjaar van opstelling van het plan • Concreet : woensdag 2 januari 2013 – Aantal werknemers wordt vastgesteld voor 4 jaar • Concreet : volgende telling maandag 2 januari 2017

14 14 Cao 104 : werkgelegenheidsplan • Wie ? – DE WERKGEVER • Zijn beslissingsbevoegdheid • Procedure van informatie en raadpleging

15 15 Cao 104 : werkgelegenheidsplan • Procedure (formeel) – Bedrijven +20 < 50 WN’s zonder OR/CBPW/SD • Louter informatieplicht • Inhoud werkgelegenheidsplan (model, deel 1) • Bewijs bijhouden van effectieve jaarlijkse informatie • Na afloop werkgelegenheidsplan : info over resultaten maatregelen

16 16 Cao 104 : werkgelegenheidsplan • Procedure (formeel) – Alle andere bedrijven (dus + 50 WN’s of – 50 WN’s met overlegorganen) • Voorafgaande informatie OR (VA/CPBW/WN’s) • Voorafgaande raadpleging OR (VA/CPBW/WN’s) – Binnen de 2 maanden, aanvullende/alternatieve voorstellen • Beslissing WG definitief plan : onderdeel jaarlijkse informatie OR – Binnen de 2 maanden na ontvangst advies • Informatie aan OR resultaat plan (VA/CPBW/Wn’s) – Maatregelen ook BH CPBW? • Voorafgaand advies CPBW • Wat bij onenigheid ts OR en CPBW?

17 17 Cao 104 : werkgelegenheidsplan • Procedure – Belangd alle werknemers aan – Vermijd beperking tot formele overlegorganen – Communicatie niet uitsluitend overlaten aan vakbonden

18 18 Cao 104 : werkgelegenheidsplan • Plan zelf – Alleen maatregelen WN’s 45 jaar en ouder – Model zie bijlage cao nr. 104 – Verplichte vermeldingen – Als bijlage (niet bedrijven – 50 zonder overlegorgaan): • Toevoegen voorstellen overlegorganen waar geen rekening mee werd gehouden • Toelichten beslissing – Gedurende 5 jaar bewaren

19 19 Cao 104 : werkgelegenheidsplan • Actiedomeinen – Selectie en indienstneming van nieuwe werknemers – Ontwikkeling competenties en kwalificaties werknemers, met inbegrip van toegang tot opleidingen – Loopbaanontwikkeling en loopbaanbegeleiding – Mogelijkheden interne mutatie – Mogelijkheden voor aanpassing arbeidstijd en arbeidsomstandigheden – Gezondheid van de werknemer, preventie, wegwerken fysieke en psychosociale belemmeringen – Systemen van erkenning van verworven competenties

20 20 Cao 104 : werkgelegenheidsplan • Actiedomeinen – Niet limitatieve lijst – Sector kan sectorspecifieke domeinen toevoegen

21 21 Cao 104 : werkgelegenheidsplan • Tips – Foto van het bedrijf nu – Foto van het bedrijf 2015-2020 – Knelpunten nu – Vooroordelen aanpakken • Ouder/duurder/minder flexibel • productiviteit • Absenteïsme • Peter/meter

22 22 Cao 104 : werkgelegenheidsplan • Tips – Leeftijd en motivatie • Stijgend effect – Gebruiken vaardigheden – Uitvoeren zinvolle taken die iets bijdragen – Autonomie – Helpen van anderen – werkstabiliteit – Aanpassen werkomstandigheden – Aanpassen taken (flexibele schil)

23 23 Cao 104 : werkgelegenheidsplan • Tips – Maatregelen nieuwe maatregelen – Onthaalbeleid – Aanpassen arbeidsorganisatie • startuur ploegen • Invoeren van 12-uurdiensten • rotatiesystemen

24 24 Cao 104 : werkgelegenheidsplan • En nu aan de slag!! • Wie vindt het warm water uit? • Geen illusies : DE oplossing bestaat niet • maatwerk

25 25 Cao 104 : werkgelegenheidsplan MAAR VOORAL Best practices en ervaring uitwisselen


Download ppt "Cao 104 : Verplicht werkgelegenheidsplan. 2 Cao 104 : werkgelegenheidsplan • Context • Wettelijke basis • Enkele cijfers • Wie/wat/wanneer • Model • Visie."

Verwante presentaties


Ads door Google