De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PARTICIPATIEFONDS Gesubsidieerde leningen Participatiefonds  Financiële overheidsinstelling  Opgericht in 1984, sinds 1992 autonome openbare instelling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PARTICIPATIEFONDS Gesubsidieerde leningen Participatiefonds  Financiële overheidsinstelling  Opgericht in 1984, sinds 1992 autonome openbare instelling."— Transcript van de presentatie:

1

2 PARTICIPATIEFONDS Gesubsidieerde leningen

3 Participatiefonds  Financiële overheidsinstelling  Opgericht in 1984, sinds 1992 autonome openbare instelling  Eigen vermogen : € 198 miljoen  Opdracht : o. a. het versterken van de financiële structuur van de KMO’s  Werkmiddelen : achtergestelde leningen tegen interessante voorwaarden

4 Participatiefonds  richt zich tot  starters  zelfstandigen  vrije beroepen  KMO’s (max. 50 werknemers, jaaromzet max. € 7 miljoen, balanstotaal max. € 5 miljoen)  werkt samen met  het Europees Investeringsfonds  de Koning Boudewijnstichting

5 Goedgekeurde leningen 1998 : € 33,34 mln  1999 : € 41,69 mln  2000 : € 76,65 mln  2001: € 55,94 mln 1.076 toegekende leningen ( op 1.791)  2002: € 35,53 mln 971 toegekende leningen ( op 1.845) > 2003 : € 30,15 mln toegekende leningen

6 Lening Participatiefonds: PRINCIPE

7 Achtergestelde leningen  Op juridisch vlak :  verzaakt aan de gelijke behandeling ten aanzien van de andere schuldeisers  bij samenloop aanvaardt het Participatiefonds dat de andere schuldeisers eerst worden terugbetaald  In de praktijk :  lening gelijkgesteld met eigen vermogen  het risico voor andere kredietverleners vermindert  het gewone bankkrediet wordt makkelijker bekomen

8 Producten  Ter bevordering van de creatie/overname Startlening (niet-werkende werkzoekende) Solidaire lening (met Koning Boudewijnstichting) Starteo (starters < 4 jaar in hoofdberoep) Business Angel +  Ter bevordering van de verdere ontplooiing Optimeo (andere zelfstandigen, vrije beroepen en KMO’s) Business Angel +

9 In partnership Met financiële instellingen, met steunpunten voor starters of met BA-netwerken Twee voordelen :  Bereikbaarheid : de ondernemer richt zich tot de kredietinstelling, het BA-netwerk of het starterssteunpunt van zijn keuze  Gemakkelijker toegang tot het bijkomend krediet, vermindering van het risico van de bankier/investeerder

10 aanvraag ingediend vóór Dinsdag 12 uur  de volgende dinsdag aan de Raad van Bestuur voorgelegd  Beslissing uiterlijk de vrijdag daarop meegedeeld aan de betrokkenen Pakweg 11 dagen

11 Startlening  DOELGROEP: PERSONEN DIE ZICH ALS ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP WILLEN VESTIGEN OF EEN ONDERNEMING OPRICHTEN  De uitkeringsgerechtigde volledige werkloze  Niet-werkende werkzoekende die minimum 3 maanden is ingeschreven  Begunstigde van een wachtuitkering of een leefloon  BEDRAG VAN DE LENING: KLEINSTE VAN VOLGENDE BEDRAGEN  4 maal de eigen inbreng in geld  € 30.000  LOOPTIJD  5, 7 of 10 jaar

12 Startlening  RENTEVOET  Vaste rentevoet van 4%  Vermindering mogelijk tot 3% indien begunstigde gratis begeleiding volgt  ONDERSTEUNING =  Ondersteuning bij kredietaanvraag  Ondersteuning bij de start van de activiteit (eerste 18 maanden)  TERUGBETALING  1 jaar vrijstelling kapitaalsaflossing (2 of 3 jaar met grondige motivatie)  GEEN WAARBORGEN  ACHTERGESTELD

13 Startlening  WAT BIJ STOPZETTING?  Indien in de eerste 5 jaar  En onvrijwillig  geen verdere terugbetaling  Indien stopzetting binnen 9 jaar, om het even welke reden  recht op werkloosheidsuitkering blijft behouden  CUMULATIE  Met Starteo

14 Plan jonge zelfstandigen  DOELGROEP:  Werkzoekenden jonger dan 30 die nog geen zelfstandige activiteit hebben uitgeoefend  GRATIS BIJSTAND GEDURENDE 3 TOT 6 MAANDEN  INDIEN ZONDER INKOMEN:  onkostenvergoeding van € 375/maand  RENTELOZE ONDERHOUDSLENING VAN € 2.250  NA GOEDKEURING: NOG 18 MAANDEN ONDERSTEUNING

15 Modaliteiten Starteo/Optimeo  Bij overname door inkoop van aandelen en indien krediet Participatiefonds > 250000  Maximum € 350.000  35 % van de investering  MAXIMUM : eigen inbreng x 4 Starteo > 1/4/4 eigen inbreng x 3 Optimeo >1/3/3

16 Solidaire lening  DOELGROEP  Personen die een eigen economische activiteit willen starten  En die geen bankkrediet kunnen bekomen  Enkel voor natuurlijke personen  MAXIMUMBEDRAG  € 12.000  LOOPTIJD  4 jaar  RENTEVOET  Vaste rentevoet van 3%  TERUGBETALING  3 maanden vrijstelling van kapitaalsaflossing  Maandelijkse aflossing van kapitaal en intresten

17 Solidaire lening  WAARBORGEN  Geen enkele waarborg vereist  DUBBELE BEGEIDING  Voor de voorbereiding van een aanvraag  Voor de formaliteiten en het beheer bij de start van de activiteit

18 Formulieren Starteo/Optimeo  DEEL AAVRAGER  DEEL BANK Beschikbaar op www.fonds.org

19 Formulier Startlening  Beschikbaar op www.fonds.orgwww.fonds.org  Unizo Gent moet het indienen ! >>> aanvraag doormailen aan jverton@hotmail.com jverton@hotmail.com

20 Startersfonds  Obligatielening van € 65.000.000  Om de productie te verhogen in 2004 tot 2008 (13 miljoen per jaar)  Was beschikbaar voor het grote publiek bij de uitgifte

21 Business Angel +  DOELGROEP  ondernemingen in oprichting of in een strategische ontwikkelingsfase die kunnen rekenen op de financiële begeleiding van één of meerdere Business Angels  BEDRAG VAN DE LENING  maximum € 125.000  inbreng ondernemer + BA ≥ lening Participatiefonds  RENTEVOET  rentevoet = referentierentevoet + marge van 1%

22 Business Angel +  De projecten worden voorgeselecteerd door het BAN en voorgelegd aan mogelijk geïnteresseerde BAs.  Als de matching met één of meerdere BA(s) quasi afgerond is, wordt het project voorgesteld aan het Participatiefonds  Het project wordt geanalyseerd en voorgelegd aan de Raad van Bestuur van het Participatiefonds

23 Beoordelingscriteria  De haalbaarheid van het project, zowel op financieel als op technisch vlak  De beroeps- en beheersbekwaamheid van de aanvrager  De leefbaarheid en de financiële structuur van de onderneming  De terugbetalingcapaciteit

24 Uw begeleiding via Unizo COMBINATIES MET STARTEO / B.A.N.

25 UNIZO BEGELEIDING TE GENT

26 Samengevat  bereikbaar  snel  interessante voorwaarden  bereid risico te nemen mits een goed project en ondernemingsgeest

27 tenslotte  Bedank voor jullie aandacht en  Veel succes ! Jaak Vertonghen


Download ppt "PARTICIPATIEFONDS Gesubsidieerde leningen Participatiefonds  Financiële overheidsinstelling  Opgericht in 1984, sinds 1992 autonome openbare instelling."

Verwante presentaties


Ads door Google