De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PLATO Overkoepelend F INANCIERINGSMIDDELEN VOOR KMO ’ S D OOR HET BOS DE BOMEN ZIEN ?

Verwante presentaties


Presentatie over: "PLATO Overkoepelend F INANCIERINGSMIDDELEN VOOR KMO ’ S D OOR HET BOS DE BOMEN ZIEN ?"— Transcript van de presentatie:

1 PLATO Overkoepelend F INANCIERINGSMIDDELEN VOOR KMO ’ S D OOR HET BOS DE BOMEN ZIEN ?

2 Partners: BAN Vlaanderen Innovatiecentrum Participatiefonds PMV Agentschap Ondernemen RESOC VLEVA Werkgelegenheidsagentschap

3 Business Angels Netwerk BAN Vlaanderen vzw Het platform waar kapitaalzoekende ondernemers en privé-investeerders elkaar vinden. - smart money - tot 500 K - begeleiding - hefbomen

4 Innovatiecentrum Antwerpen Gratis dienstverlening aan kleine KMOs rond innovatie: • Subsidiebegeleiding • Eerstelijnsadvies voor • Financiering • Bescherming van uw idee • Waarde van uw idee inschatten • Business model uitwerken • Innovatiestrategie • Brainstorms • Expertise zoeken IWT KMO-programma • Haalbaarheidsstudie • 50% subsidie • Max 25000-50000€ • Innovatieproject • 35-45% subsidie • Max 250000€ Contact Bert Reekmans: 0477-993 907 bert.reekmans@innovatiecentrum.be Innovatiecentrum: 03 216 21 61

5 Participatiefonds (federaal)  Achtergestelde leningen voor KMO’s  Co-financiering (starteo/optimeo, initio, BA+) en startleningen (werklozen) : onderling combineerbaar  Eigen inbreng noodzakelijk (mag gefinancierd zijn voor startlening)  Tussenkomst PF : 3 / 4 of 5 maal eigen inbreng i.f.v. leningtype  Alle doeleinden, behalve R&D en herfinanciering schulden  Vaste (gunstige) rentevoeten voor looptijden 3 – 5 – 7 – 10 jaar  Max. risico per kredietnemer / groep van kredietnemers 250.000 € (overname aandelen : 350.000 €)  Waarborgen : soepelheid; bij solidaire borgstelling enkel actieve vennoten  Onderworpen aan de minimis-regels (sectoren !)  Onbeperkt combineerbaar met Waarborgregeling PMV  “de juiste man met het juiste project”

6 Participatiefonds Contactgegevens : Participatiefonds de Lignestraat 1 1000 BRUSSEL Telefoon : 02.210.87.87 (algemeen) E-mail : dossiers@fonds.orgdossiers@fonds.org Fax : 02.210.87.79 (algemeen) Website : www.fonds.org Kristel Raes, Supervisor Credit Analysis - 02.210.87.65

7 7 PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN Doel : investeren, hetzij door rechtstreekse participatie, hetzij door achtergestelde lening hetzij door waarborgen van bedrijfskredieten Ook winwinlening Fases: Zowel voor starters, als groeiers als internationalisatie Analyse: Wie is de ondernemer? Welke expertise? Hoe is zijn businessplan? Welke ondersteuning kan PMV bieden? http://www.youtube.com/watch?v=yxP7eyE_tvA&feature=player_embedded www.pmv.eu

8 Strategisch Advies in de kmo- portefeuille Plato – Elewijt center 26 maart 2013 Bel gratis nummer: 0800 20 555 www.agentschapondernemen.be info@agentschapondernemen.be www.agentschapondernemen.be info@agentschapondernemen.be

9 Wat is FINMIX? FINMIX is een project voor elke (kandidaat-)ondernemer gevestigd in het Vlaamse Gewest die op zoek is naar de optimale financieringsmix voor zijn risicovol project. Optimale financieringsmix : verschillende bronnen noodzakelijk. Risicovol : ► Uitgestelde omzet omwille van het technologisch en/of innovatief karakter ► Grote behoefte aan werkkapitaal om versnelde groei te financieren ► Eigen vermogen en waarborgen ontoereikend/te laag t.o.v. kapitaalsbehoefte FINMIX biedt ondernemers de mogelijkheid om hun project voor te stellen aan een panel van financieringsexperten zijnde vertegenwoordigers van de banken, overheids- en private risicokapitaalverschaffers, de innovatiecentra en Unizo/Voka

10 De partners van FINMIX

11 Belgische Kredietinstellingen

12 LOOPBAAN- EN DIVERSITEITSPLANNEN DUURZAME DIVERSITEIT verbreden wervingskanalen, selectie, anti- discriminatie, kennismaking diversiteitspartners, taal, werkplekleren, … COMPETENTIEONTWIKKELING taalopleidingen, competentieprofielen, loopbaanbegeleiding, functionerings- en evaluatiegesprekken, POP’s, opleiding leidinggeven WERKVERMOGEN Personeelstevredenheid, ergonomie en gezondheid, levensfasebewust personeelsbeleid, erwelzijnsbeleid ORGANISATIEVERNIEUWING missie/visie, organogram, rotatiesystemen, communicatiestructuur, kennisdeling, het nieuwe werken, … duurzame loopbanen Ieder die zijn personeelsbeleid wil optimaliseren Aandacht voor kansengroepen Myriam Heeremans & Laure Willekens Projectontwikkelaars duurzaam personeelsbeleid RESOC Mechelen myriam.heeremans@resocmechelen.be laure.willekens@resocmechelen.be

13 vleva.eu/subsidiewijzer 1.Online EU-subsidiewijzer 1.Partneroproepen 2.Eerstelijnshulp 3.Informatie- en netwerkbijeenkomsten subsidieteam@vleva.eu www.vleva.eu/subsidiewijzer Ariane Decramer en Joke Hofmans Gratis!

14 Werkgelegenheidsagentschap • Subsidies voor tewerkstelling, opleiding of duurzaam personeelsbeleid – www.WGA.be www.WGA.be – Overzicht – vraag & antwoord • Prijs duurzaam personeelsbeleid • Lerend Netwerk HRM • Lerend Netwerk Intrapreneurship (EFRO ) Tewerkstelling ondersteunen Duurzaam personeels- beleid


Download ppt "PLATO Overkoepelend F INANCIERINGSMIDDELEN VOOR KMO ’ S D OOR HET BOS DE BOMEN ZIEN ?"

Verwante presentaties


Ads door Google