De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overheidsmaatregelen ter bevordering economische groei Inspelen op determinanten economische groei – Kapitaal (sparen en investeren) – Arbeid – Technologische.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overheidsmaatregelen ter bevordering economische groei Inspelen op determinanten economische groei – Kapitaal (sparen en investeren) – Arbeid – Technologische."— Transcript van de presentatie:

1 Overheidsmaatregelen ter bevordering economische groei Inspelen op determinanten economische groei – Kapitaal (sparen en investeren) – Arbeid – Technologische vooruitgang

2 Overheidsmaatregelen ter bevordering economische groei 1. Stimuleren van investeren en sparen (KAPITAAL) – Investeringssubsidies – Belastingvoordelen – Instellingen oprichten ter financiering investeringen Participatiefonds = openbare kredietinstelling – Kredieten aan zelfstandigen, vrije beroepen, KMO’s en starters – Achtergestelde leningen Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) – Door Vlaamse overheid opgericht – Ter financiering KMO’s die investeren in Vlaanderen » Risicokapitaal / durfkapitaal (venture capital) (http://www.youtube.com/watch?v=4UostF_73po)ttp://www.youtube.com/watch?v=4UostF_73po » Waarborgen bij kredietverstrekking KMO’s – Overheidsinvesteringen (bv infrastructuurwerken) => werkgelegenheid => bestedingen gezinnen – Notionele intrestaftrek – Investeringen  voldoende sparen Aantrekkelijk maken => fiscale voordelen bepaalde formules Roerende voorheffing Garantie spaardeposito

3 Overheidsmaatregelen ter bevordering economische groei 2. Stimuleren werkgelegenheid & scholing beroepsbevolking (ARBEID) – Vermindering patronale lasten en fiscale stimuli  Jobcreatie – Tewerkstellingspremie (50+)  Ervaring en kennis – Degelijke scholing Onderwijs – Zelf aanbieden van onderwijs – Instellingen die onderwijs aanbieden subsidiëren – ET afstemmen op bedrijfsnoden – Stimuleren hoger onderwijs » Studiebeurzen » opleidingschèques VDAB: bijscholingen – Noden ondernemingen – knelpuntberoepen – Werkzoekenden stimuleren zich om te scholen Extra vergoeding verplaatsingskosten Kosten kinderopvang

4 Overheidsmaatregelen ter bevordering economische groei 3. Stimuleren O&O(&O) (TECHNOLOGIE) – Intellectuele eigendomsrechten Bescherming immateriële / intellectuele prestaties tegen onrechtmatige toe-eigening (plagiaat) ( Beperkte duur)  Jobcreatie – Zelf durfkapitaal inbrengen in jonge ondernemingen – Notionele intrestaftrek – Innoverende ondernemingen financieel steunen Fiscale voordelen Subsidies Zelf bestellingen plaatsen

5 Overheidsmaatregelen ter bevordering economische groei 4. Goede overheidsinstellingen en INSTITUTEN – Politieke stabiliteit (ondernemingsklimaat) – Juridisch apparaat (rechtszekerheid) – Formele / informele instituten  Vertrouwen / zekerheid bij economische actoren  Vertrouwen / zekerheid bij buitenlandse instellingen


Download ppt "Overheidsmaatregelen ter bevordering economische groei Inspelen op determinanten economische groei – Kapitaal (sparen en investeren) – Arbeid – Technologische."

Verwante presentaties


Ads door Google