De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

IPV 2012 Van opleidingsadviseur naar personeelsadviseur

Verwante presentaties


Presentatie over: "IPV 2012 Van opleidingsadviseur naar personeelsadviseur"— Transcript van de presentatie:

1 IPV 2012 Van opleidingsadviseur naar personeelsadviseur
Nieuwe dienstverlening

2 Context Nieuwe thema’s Nieuwe adviescheques
Definieer werkbaarheid aan de hand van enkele voorbeelden: Productieomgeving = fysiek zware omstandigheden Shiftwerk, extreme temperaturen, ... Actualisering ‘mission statement’ : wij passen ons aan aan een veranderende context in de sector

3 1. Context Definieer werkbaarheid aan de hand van enkele voorbeelden:
Productieomgeving = fysiek zware omstandigheden Shiftwerk, extreme temperaturen, ... Actualisering ‘mission statement’ : wij passen ons aan aan een veranderende context in de sector

4 Uitdagingen voedingsindustrie
Toename uitbreidingsvraag en vervangingsvraag in ganse Belgische economie  Instroom wordt nog veel moeizamer Toename aandeel oudere werknemers en aanpassingen tijdskrediet en brugpensioen  Belang van werkbaarheid !!! Actualisering mission statement IPV !!! Definieer werkbaarheid aan de hand van enkele voorbeelden: Productieomgeving = fysiek zware omstandigheden Shiftwerk, extreme temperaturen, ... Actualisering ‘mission statement’ : wij passen ons aan aan een veranderende context in de sector

5 Actualisering missie IPV
Nieuwe missie IPV : “de huidige en toekomstige werknemers en werkgevers een voordeel geven op de arbeidsmarkt van de toekomst, door via vorming, advies en andere initiatieven de juiste competenties bij hen te voorzien en te ontwikkelen” Vorming is geen doel op zich & ook niet het enige middel Werken op instroom / doorstroom / uitstroom:  naar een creatiever personeelsbeleid Opleidingsadvies  Personeelsadvies 4de puntje kaderen: We zijn ervan overtuigd dat een geïntegreerd personeelsbeleid noodzakelijk is om een bedrijf gezond te houden: dit houdt rekening met een ruime waaier van diversiteit, zoals ‘leeftijdsbewust personeelsbeleid’ (dat overigens zowel voor 45+ ers als voor andere leeftijdsgroepen geldt ... Iedere generatie heeft andere specifieke behoeftes), naast leeftijd spelen er nog persoonlijke verschillen tussen mensen een rol (geslacht, gezinssituatie, ...). Door enerzijds deze zaken en anderzijds de behoeftes van de organisatie binnen dit en enkele jaren (Groei? Investeringen? Export? ...) nauwkeurig te gaan in kaart brengen en plannen, kan een geïntegreerd beleid ontstaan dat anticipeert op individuele én organisationele noden. Dit proces willen wij begeleiden met oa de ‘nieuwe adviescheques’ ... Opleidingen maken maar een deeltje uit van het groter geheel.

6 Leerbeleid Opleidingsplanning Iedereen Risicogroepen Sectorfonds
FOCUS Competentiemanagement Leerbeleid Werkplekleren Onthaalbeleid Opleidingsplanning Opleiding voor Iedereen Opleiding en Tewerkstelling Risicogroepen Sectorfonds Partner in vorming Opleidings- adviseur (Leer- consulent) TIJD

7 Personeelsadvies Leerbeleid Opleidingsplanning Iedereen Risicogroepen
FOCUS Competentiemanagement Leerbeleid Werkplekleren Onthaalbeleid Opleidingsplanning Opleiding voor Iedereen Opleiding en Tewerkstelling Risicogroepen Sectorfonds Partner in vorming Opleidings- adviseur (Leer- consulent) Partner interne & externe arbeidsmarkt TIJD

8 Personeelsadvies ADVIES / BEGELEIDING NETWERKING / INTERVISIE
OPLEIDING TOOLS OPLEIDINGSADVIES PERSONEELSADVIES Welk personeel binnen 5 jaar ? Welk personeelsbeleid binnen 5 jaar ? Welke jobs binnen 5 jaar ?

9 Nieuwe thema’s r

10 Nieuwe thema’s Personeelsplanning Loopbaanplanning Leeftijdsbewust personeelsbeleid Werkbaarheid

11 Personeelsplanning Loopbaanplanning
Personeelsaantal nu / binnen j ? Leeftijdspiramide nu / binnen j ? Uitstroom: kerncompetenties vertrekkers Doorstroom: identificatie doorgroeiers Instroom: competentievereisten nieuwkomers Om concrete veranderingen/verbeteringen op de vloer te scheppen, is een strategische analyse en integrale aanpak nodig. Maw ken uw volk, weet welke functies sleutelfuncties zijn waar back-up voor nodig is, ga na in welke richting uw organisatie evolueert ... Betrek hier mensen bij uit alle lagen van uw bedrijf ... Maar je staat er niet alleen voor want ...

12 Personeelsplanning Loopbaanplanning
employers branding, competentiegerichte vacatures loopbaangesprekken, POP’s, diplomatrajecten aanpassing van jobs/functies opleidingsbudget bij ontslag, opleidingsportefeuille IN DOOR UIT

13 Leeftijdsbewust personeelsbeleid

14 Leeftijdsbewust personeelsbeleid

15 Leeftijdsbewust personeelsbeleid

16 Werkbaarheid Zie SERV-STV :  lage werkbaarheid in voedingsindustrie :
voedingsindustrie : 44 % werknemers heeft kwaliteitsvolle job op vlak van werkstress, motivatie, leermogelijkheden en werk-privé-balans alle Vlaamse werknemers : 54%  56 % werknemers geconfronteerd met één / meer werkbaarheidsproblemen : Definieer werkbaarheid aan de hand van enkele voorbeelden: Productieomgeving = fysiek zware omstandigheden Shiftwerk, extreme temperaturen, ... Actualisering ‘mission statement’ : wij passen ons aan aan een veranderende context in de sector Werkstress (29,9 %) Motivatieproblemen (23,4 %) Onvoldoende leermogelijkheden (27,5 %) Werk-privé-balans (11,8 %)

17 Werkbaarheid in termen van “Werkbaarheid” Werkstress (29,9%)
hoge werkdruk (31%) / onvoldoende ondersteuning leiding (15%) / emotionele belasting (9%) Motivatieproblemen (23,4%) routinematig werk (29%) / onvoldoende ondersteuning leiding (15%) / hoge werk-druk (31%) / onvoldoende autonomie (32%) / belastende arbeidsomstandigheden (21%) Onvoldoende leermogelijkheden (27,5%) routinematig werk (29%) / onvoldoende autonomie (32%) / onvoldoende ondersteuning leidinggevende (15%) Werk-privé-balans (11,8%) hoge werkdruk(31 %) / onvoldoende autonomie (32 %) / belastende arbeidsomstandigheden (21%)

18 Werkbaarheid in termen van “Kwaliteit van de Arbeid” of “de vier A’s” : Arbeidsinhoud (taakverbreding-versmalling-variatie / autonomie / teamwork-delegeren aan teams / belasting-tijdsdruk) Arbeidsomstandigheden (ergonomie-opleidingen, ervaringsfonds, veiligheidsopleidingen) Arbeidsvoorwaarden (ploegenarbeid, nachtwerk) Arbeidsverhoudingen (aspecten als leiding geven, functionerings- en loopbaangesprekken …)

19 3. Nieuwe adviescheques

20 Nieuwe adviescheques IPV
HR-Scan Cijfermatige analyse Personeelsbestand nu en binnen 5 jaar Leeftijdspiramide nu en binnen 5 jaar Benchmark per afdeling, functiegroep,… Analyse personeelsbeleid Werving, selectie,… Opleiding, werkplekleren,… Loopbaanmobiliteit, jobdesign-jobkenmerken Retentie,… ... IPV biedt ondersteuning met de cijfermatige en beleidsmatige analyse: Een eerste stap is het in kaart brengen van allerlei HR-gerelateerde parameters om een goed beeld te krijgen van de situatie zoals ze nu is en binnen 5 jaar zal zijn (naar alle waarschijnlijkheid). Deze zaken komen niet alleen HR ten goede, maar kunnen ook het management van dienst zijn bij het opstellen of herbekijken van het globale bedrijfsplan: geïntegreerd betekent dus écht op alle niveau’s. Het is niet de bedoeling dat dit als een vrijblijvend HR-project gezien wordt, maar als een noodzakelijke analyse om het hoofd te bieden aan een veranderende economie.

21 Nieuwe adviescheques IPV
Begeleiding acties Samen brainstormen, oplossingen zoeken,klankbord voor acties,… Prioriteiten bepalen Acties oplijsten Begeleiding/coaching HR Van zodra dit gekend is, stellen onze partners samen met u een plan op met concrete acties en prioriteiten om de komende periode aan te werken. Ze zullen u ook begeleiden bij een aantal stappen en tips geven om het verder uit te werken op langere termijn ...

22 Nieuwe adviescheques IPV
Bedragen IPV eerstelijnsadvies Externe partner (tot €) <100* gratis +100* co-financiering (50/50) (*groepsniveau, 1 cheque per groep) Ook voor bedrijven die vroeger al beroep deden op IPV-adviescheques Van zodra dit gekend is, stellen onze partners samen met u een plan op met concrete acties en prioriteiten om de komende periode aan te werken. Ze zullen u ook begeleiden bij een aantal stappen en tips geven om het verder uit te werken op langere termijn ...

23 Nieuwe adviescheques IPV
Sociaal overleg Advies aan HR ! Indien overlegorganen : HR overlegt in OR of SD, conform CAO nr 9 (lPV stuurt 4x/jaar lijst aan sociale partners van de bedrijven die adviesdossier opstarten) Van zodra dit gekend is, stellen onze partners samen met u een plan op met concrete acties en prioriteiten om de komende periode aan te werken. Ze zullen u ook begeleiden bij een aantal stappen en tips geven om het verder uit te werken op langere termijn ...

24 Nieuwe adviescheques IPV
Voorbeelden acties Op basis van analyse personeelsplan helpen opstellen Helpen om vacatures meer competentiegericht uit te schrijven Nieuwe doelgroepen helpen aanboren bij werving Leidinggevenden coachen voor een beter onthaal Inleertijd voor nieuwkomers helpen inkorten

25 Nieuwe adviescheques IPV
5. Voorbeelden acties (vervolg) Interne opleidingen uitwerken o.b.v. kennis en kunde van vertrekkers Doorgroeiers helpen opsporen en ontwikkelingstrajecten voor hen uitwerken Kritische elementen helpen bepalen voor werkbelasting Jobs helpen verlichten, uitgroeibanen en eindeloopbaangesprekken helpen invoeren ... IPV biedt ondersteuning met de cijfermatige en beleidsmatige analyse: Een eerste stap is het in kaart brengen van allerlei HR-gerelateerde parameters om een goed beeld te krijgen van de situatie zoals ze nu is en binnen 5 jaar zal zijn (naar alle waarschijnlijkheid). Deze zaken komen niet alleen HR ten goede, maar kunnen ook het management van dienst zijn bij het opstellen of herbekijken van het globale bedrijfsplan: geïntegreerd betekent dus écht op alle niveau’s. Het is niet de bedoeling dat dit als een vrijblijvend HR-project gezien wordt, maar als een noodzakelijke analyse om het hoofd te bieden aan een veranderende economie.

26 Nieuwe adviescheques IPV
5. Voorbeelden acties (vervolg) Mee op zoek gaan naar ergonomische aanpassingen Mee nadenken over uitdagender maken van jobs, minder routinematig maken, … Teamwerk helpen stroomlijnen en meer verantwoordelijkheid helpen delegeren Helpen om alle veranderingen te introduceren ... IPV biedt ondersteuning met de cijfermatige en beleidsmatige analyse: Een eerste stap is het in kaart brengen van allerlei HR-gerelateerde parameters om een goed beeld te krijgen van de situatie zoals ze nu is en binnen 5 jaar zal zijn (naar alle waarschijnlijkheid). Deze zaken komen niet alleen HR ten goede, maar kunnen ook het management van dienst zijn bij het opstellen of herbekijken van het globale bedrijfsplan: geïntegreerd betekent dus écht op alle niveau’s. Het is niet de bedoeling dat dit als een vrijblijvend HR-project gezien wordt, maar als een noodzakelijke analyse om het hoofd te bieden aan een veranderende economie.

27 Meer info ? Els Mertens Opleidingsadviseur Gsm: ... IPV biedt ondersteuning met de cijfermatige en beleidsmatige analyse: Een eerste stap is het in kaart brengen van allerlei HR-gerelateerde parameters om een goed beeld te krijgen van de situatie zoals ze nu is en binnen 5 jaar zal zijn (naar alle waarschijnlijkheid). Deze zaken komen niet alleen HR ten goede, maar kunnen ook het management van dienst zijn bij het opstellen of herbekijken van het globale bedrijfsplan: geïntegreerd betekent dus écht op alle niveau’s. Het is niet de bedoeling dat dit als een vrijblijvend HR-project gezien wordt, maar als een noodzakelijke analyse om het hoofd te bieden aan een veranderende economie.


Download ppt "IPV 2012 Van opleidingsadviseur naar personeelsadviseur"

Verwante presentaties


Ads door Google