De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

IPV 2012 Van opleidingsadviseur naar personeelsadviseur Nieuwe dienstverlening.

Verwante presentaties


Presentatie over: "IPV 2012 Van opleidingsadviseur naar personeelsadviseur Nieuwe dienstverlening."— Transcript van de presentatie:

1 IPV 2012 Van opleidingsadviseur naar personeelsadviseur Nieuwe dienstverlening

2 1.Context 2.Nieuwe thema’s 3.Nieuwe adviescheques

3 1. Context

4 •Toename uitbreidingsvraag en vervangingsvraag in ganse Belgische economie  Instroom wordt nog veel moeizamer •Toename aandeel oudere werknemers en aanpassingen tijdskrediet en brugpensioen  Belang van werkbaarheid !!! Actualisering mission statement IPV !!! Uitdagingen voedingsindustrie

5 •Nieuwe missie IPV : “de huidige en toekomstige werknemers en werkgevers een voordeel geven op de arbeidsmarkt van de toekomst, door via vorming, advies en andere initiatieven de juiste competenties bij hen te voorzien en te ontwikkelen” •Vorming is geen doel op zich & ook niet het enige middel •Werken op instroom / doorstroom / uitstroom:  naar een creatiever personeelsbeleid •Opleidingsadvies  Personeelsadvies Actualisering missie IPV

6 Opleiding en Tewerkstelling Risicogroepen Competentiemanagement Leerbeleid Werkplekleren Onthaalbeleid Opleidingsplanning Opleiding voor Iedereen FOCUS TIJD Sectorfonds(Leer- consulent) Opleidings- adviseur Partner in vorming

7 Opleiding en Tewerkstelling Risicogroepen Competentiemanagement Leerbeleid Werkplekleren Onthaalbeleid Opleidingsplanning Opleiding voor Iedereen Personeelsadvies FOCUS TIJD SectorfondsPartner interne & externe arbeidsmarkt (Leer- consulent) Opleidings- adviseur Partner in vorming

8 OPLEIDING NETWERKING / INTERVISIE TOOLS OPLEIDINGSADVIES PERSONEELSADVIES ADVIES / BEGELEIDING  Welk personeel binnen 5 jaar ?  Welk personeelsbeleid binnen 5 jaar ?  Welke jobs binnen 5 jaar ? Personeelsadvies

9 2.Nieuwe thema’s

10 Nieuwe thema’s •Personeelsplanning •Loopbaanplanning •Leeftijdsbewust personeelsbeleid •Werkbaarheid

11 Personeelsplanning Loopbaanplanning •Personeelsaantal nu / binnen 3-4-5 j ? •Leeftijdspiramide nu / binnen 3-4-5 j ? •Uitstroom: kerncompetenties vertrekkers •Doorstroom: identificatie doorgroeiers •Instroom: competentievereisten nieuwkomers

12 Personeelsplanning Loopbaanplanning employers branding, competentiegerichte vacatures loopbaangesprekken, POP’s, diplomatrajecten aanpassing van jobs/functies opleidingsbudget bij ontslag, opleidingsportefeuille IN UIT DOOR

13 Leeftijdsbewust personeelsbeleid

14

15

16 •Zie SERV-STV :  lage werkbaarheid in voedingsindustrie : voedingsindustrie : 44 % werknemers heeft kwaliteitsvolle job op vlak van werkstress, motivatie, leermogelijkheden en werk-privé-balans alle Vlaamse werknemers : 54%  56 % werknemers geconfronteerd met één / meer werkbaarheidsproblemen : Werkbaarheid Werkstress (29,9 %) Motivatieproblemen (23,4 %) Onvoldoende leermogelijkheden (27,5 %) Werk-privé-balans (11,8 %)

17 •in termen van “Werkbaarheid” Werkbaarheid Werkstress (29,9%) hoge werkdruk (31%) / onvoldoende ondersteuning leiding (15%) / emotionele belasting (9%) Motivatieproblemen (23,4%) routinematig werk (29%) / onvoldoende ondersteuning leiding (15%) / hoge werk-druk (31%) / onvoldoende autonomie (32%) / belastende arbeidsomstandigheden (21%) Onvoldoende leermogelijkheden (27,5%) routinematig werk (29%) / onvoldoende autonomie (32%) / onvoldoende ondersteuning leidinggevende (15%) Werk-privé-balans (11,8%) hoge werkdruk(31 %) / onvoldoende autonomie (32 %) / belastende arbeidsomstandigheden (21%)

18 •in termen van “Kwaliteit van de Arbeid” of “de vier A’s” : Werkbaarheid Arbeidsinhoud (taakverbreding-versmalling-variatie / autonomie / teamwork-delegeren aan teams / belasting-tijdsdruk) Arbeidsomstandigheden (ergonomie-opleidingen, ervaringsfonds, veiligheidsopleidingen) Arbeidsvoorwaarden (ploegenarbeid, nachtwerk) Arbeidsverhoudingen (aspecten als leiding geven, functionerings- en loopbaangesprekken …)

19 3. Nieuwe adviescheques

20 Nieuwe adviescheques IPV 1.HR-Scan •Cijfermatige analyse  Personeelsbestand nu en binnen 5 jaar  Leeftijdspiramide nu en binnen 5 jaar  Benchmark per afdeling, functiegroep,… •Analyse personeelsbeleid  Werving, selectie,…  Opleiding, werkplekleren,…  Loopbaanmobiliteit, jobdesign-jobkenmerken  Retentie,…

21 Nieuwe adviescheques IPV 2.Begeleiding acties •Samen brainstormen, oplossingen zoeken,klankbord voor acties,… •Prioriteiten bepalen •Acties oplijsten •Begeleiding/coaching HR •Begeleiding acties

22 Nieuwe adviescheques IPV 3.Bedragen •IPV eerstelijnsadvies •Externe partner (tot 6.000 €)  <100* gratis  +100* co-financiering (50/50) (*groepsniveau, 1 cheque per groep) •Ook voor bedrijven die vroeger al beroep deden op IPV-adviescheques

23 Nieuwe adviescheques IPV 4.Sociaal overleg •Advies aan HR ! •Indien overlegorganen : HR overlegt in OR of SD, conform CAO nr 9 (lPV stuurt 4x/jaar lijst aan sociale partners van de bedrijven die adviesdossier opstarten)

24 Nieuwe adviescheques IPV 5.Voorbeelden acties •Op basis van analyse personeelsplan helpen opstellen •Helpen om vacatures meer competentiegericht uit te schrijven •Nieuwe doelgroepen helpen aanboren bij werving •Leidinggevenden coachen voor een beter onthaal •Inleertijd voor nieuwkomers helpen inkorten

25 Nieuwe adviescheques IPV 5. Voorbeelden acties (vervolg) •Interne opleidingen uitwerken o.b.v. kennis en kunde van vertrekkers •Doorgroeiers helpen opsporen en ontwikkelingstrajecten voor hen uitwerken •Kritische elementen helpen bepalen voor werkbelasting •Jobs helpen verlichten, uitgroeibanen en eindeloopbaangesprekken helpen invoeren

26 5. Voorbeelden acties (vervolg) •Mee op zoek gaan naar ergonomische aanpassingen •Mee nadenken over uitdagender maken van jobs, minder routinematig maken, … •Teamwerk helpen stroomlijnen en meer verantwoordelijkheid helpen delegeren •Helpen om alle veranderingen te introduceren Nieuwe adviescheques IPV

27 Meer info ? Els Mertens Opleidingsadviseur els.mertens@ipv.be Gsm: 0473 654 287


Download ppt "IPV 2012 Van opleidingsadviseur naar personeelsadviseur Nieuwe dienstverlening."

Verwante presentaties


Ads door Google