De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderhandelingen sociaal plan

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderhandelingen sociaal plan"— Transcript van de presentatie:

1 Onderhandelingen sociaal plan
Ford Genk 5 en 7 Februari 2013

2 Manpower en productieprogramma
2013: / wagens Er zijn een aantal belangrijke momenten: Febr juli Aug Dec Min.180 tijdelijken Einde CD 345 Body CD 340 425 wagens/dag Scenario 1: Van Febr.2013 tot Aug.2014 in 2 shiften aan 800 wagens per dag Scenario 2: Van 1 juni 2013 tot Dec 2014 naar 1shift aan 500 wagens per dag Scenario 3: Vanaf midden april 2013 tot juli 2014 in 2 shiften met 600 wagens per dag In Aug.2014 tot Dec.2014 naar 425 wagens per dag

3 Van Febr.2013 tot Aug.2014 in 2 shiften 800 wagens per dag
Scenario 1 Voordelen: In juni 2013 moeten alle tijdelijken een nieuw contract krijgen Werkdruk en lijnsnelheid blijft op het huidige niveau Nadelen: Er gaat een mixprobleem ontstaan omdat er meer vraag is naar CD 340 dan CD 345. Meer werkloosheid Er kunnen geen vaste arbeiders vertrekken voor juli 2014

4 Van 1 juni 2013 tot Dec 2014 1shift aan 500 wagens per dag
Scenario 2 Voordelen: 1 juni kunnen er een 1000 tal mensen vertrekken Ook skills en bedienden kunnen vertrekken Het programma kan worden gebouwd Nadelen: Lijnsnelheid moet van 400 naar 500 wagens Zelfde bezetting naar Manpower(werkdruk) Meer CD 340,minder CD 345 (mixjobs creëren) Toeleveranciers We moeten criteria maken voor skills en bedienden Welk shiftpatroon

5 2 shiften met 600 wagens per dag vanaf midden april tot Aug.2014
Scenario 3: Voordelen: Midden april kan er ongeveer 350 man vertrekken Tijdelijke contracten moeten niet worden verlengd In augustus 2014 kunnen er nog ongeveer 650 mensen vertrekken Nadelen: Grote herbalancing doen Weinig of geen skills en bedienden kunnen weg voor juli 2014 Wel werkloosheid

6 Manpower: 1000 wagens per dag: wagens per dag 4075 arbeiders zijn hiervoor nodig arbeiders zijn hiervoor nodig (Perswerk en wielenfabriek blijven met de volledige bezetting werken in 3 shiften) Op rol heeft men op dit moment: 3864 FTE (full time equivalent) 3820 (juni na natuurlijk verloop) < >50 2140 FTE FTE 3820 arbeiders in dienst en er zijn er 2750 nodig om 500 wagens te maken. Zodoende kunnen er 1070 arbeiders vroegtijdig vertrekken. Deze groep wil men liefst laten gaan van de groep onder 50.

7 Opmerkingen van vakbondszijde
Wij willen dat er 50 mensen kunnen gaan los van skill Wie werk heeft kan voor ons vertrekken Deze mogelijkheid stopt eind februari Daarna kan iedereen solliciteren met de vermelding dat hij vanaf 1 juni kan beginnen werken bij de eventuele nieuwe werkgever. Wij willen indien er een consensus komt over 1 shift niet meer discussiëren over de ploegen premie.Deze blijft voor ons behouden.

8 Wetgeving sluitingsvergoeding:
Wie komt in aanmerking hiervoor en wie niet? Voorwaarden om in aanmerking te komen: Het bedrijf dat herstructureert mag maximaal ¼ van zijn mensen in dienst houden. De arbeider moet ontslagen worden door de werkgever De arbeider moet minimum 1 jaar anciënniteit hebben binnen het bedrijf De arbeider moet een contract van onbepaalde duur hebben Deze premie is ook voor de arbeiders met een SBO contract Komen niet in aanmerking: Arbeiders ontslagen om dringende redenen Arbeiders ouder dan 65 jaar Arbeiders die kiezen voor SWT

9 Wetgeving sluitingsvergoeding:
De bedragen zijn op dit moment: per jaar anciënniteit met een maximum van 20 jaar(3076 euro) Arbeiders ouder dan 45 jaar krijgen dit bedrag nogmaals voor elk jaar vanaf hun 45 jaar met een maximum van 19 jaar.( euro) Deze premie wordt ook in halve jaren berekend Deze wordt netto uitbetaald op het moment dat de sluiting van Ford Genk een feit is(normaal Dec.2014)

10 Wetgeving sluitingsvergoeding:
Voorbeelden: Arbeider 50 jaar met 10 jaar Anciënniteit 153,80 maal 10 jaar anciënniteit = 1538 euro + 153,80maal 5 jaar vanaf 45 jaar =769 euro TOTAAL = 2307 euro

11 Wetgeving sluitingsvergoeding:
Voorbeeld 2: Arbeider 48 jaar met 25 jaar anciënniteit: 153,80 euro maal max.20 jaar = euro + 153,80 euro maal 4 jaar(45-48jaar) = 615,2 euro TOTAAL 3691,2 euro

12 Bepalingen opzegvergoeding:
Anciënniteit Opzeggingstermijn < 10 jaar 25 Dagen loon (5 weken) Tussen 10 en 20 jaar 50 Dagen loon(10 Weken) > Of = 20 jaar 95 Dagen loon (19 Weken) De Bruto opzegvergoeding wordt berekend als volgt: Brutoweekloon maal het aantal weken opzegtermijn volgens anciënniteit. Brutoweekloon: Brutomaandloon delen door 4,3333. Anciënniteit is gelijk aan de ononderbroken periode van tewerkstelling van de arbeider. Voor vrijwillig deeltijds tewerkgestelde medewerkers wordt respectievelijk het effectieve deeltijdse Bruto weekloon/maandloon in aanmerking genomen. De uitzondering hierop zijn arbeiders met ouderschapsverlof.

13 Brutomaandloon Het brutomaandloon wordt als volgt samengesteld:
Bruto uurloon maal de gemiddelde arbeidsduur van de arbeider. Bruto eindejaarspremie maal 1/12 Cao vakantiepremie Werkgeversaandeel maaltijdcheques(22*5,91 euro) Eventueel A-B premie

14 Inschakelingvergoeding
Omdat de arbeiders moeten instappen in een tewerkstellingscel zal de opzegvergoeding tijdens deelname de vorm aannemen van een maandelijks bruto inschakelingvergoeding. Arbeiders onder de 45 jaar moeten minimum 3 maanden deelnemen. Arbeiders vanaf 45 moeten minimum 6 maanden


Download ppt "Onderhandelingen sociaal plan"

Verwante presentaties


Ads door Google