De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CAO PEM 5-12- 2005 ~ 31-12-2006. 1. Kansen op de arbeidsmarkt 1.1 vroegtijdig vertrek - Claeys - Geldelijke voordelen sociaal plan (Sluitingspremie, bovenwettelijke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CAO PEM 5-12- 2005 ~ 31-12-2006. 1. Kansen op de arbeidsmarkt 1.1 vroegtijdig vertrek - Claeys - Geldelijke voordelen sociaal plan (Sluitingspremie, bovenwettelijke."— Transcript van de presentatie:

1 CAO PEM 5-12- 2005 ~ 31-12-2006

2 1. Kansen op de arbeidsmarkt 1.1 vroegtijdig vertrek - Claeys - Geldelijke voordelen sociaal plan (Sluitingspremie, bovenwettelijke sluitingspremie, rugzak vorming) - Max 10 weken te presteren

3 1. Kansen op de arbeidsmarkt 1.2 Tewerkstellingscel - Bemiddeling VDAB - Outplacement Randstad 6 maanden - Wedertewerkstelling vrijstelling werknemersbijdrage RSZ 133 euro max 9 maanden -Nieuwe werkgever vrijstelling sociale lasten. 1.3 Training en vorming - Assessment voor wie nog niet in aanmerking kwam - Opleidingsrugzak : ° Individueel 2000 euro op te nemen gedurende 12 maand bruto-kost saldeerbaar ° Collectief 500 euro 12 maanden niet saldeerbaar

4 1. Kansen op de arbeidsmarkt 1.4 Sollicitatieverlof - 1 maand voor de eff ontslagdatum ½ dag per week 1.5 Groep van 27 (29) - CAO 32 bis : Behoud wederzijdse rechten en plichten. - Omwisselbaarheid met te ontslagen bedienden : idem sociaal pakket (OEM Sales administratie) - Werkzekerheid : Ontslag vóór 31 12 2007 idem sociaal pakket van CAO

5 2. Ontslagmodaliteiten 2.1 Geen opzegtermijnen 2.2 vertrekdatum : bekendmaking in gemeen overleg (omwisselbaarheid) 2.3. Begin anciënniteit: Gelijk aan eerste tewerkstelling 2.4. Claeys (decimaal) 2.5 Sluitingspremie 131,26euro/j anc max 20 maand + 131,26euro/ jaar voor + 45j. 2.6 Verhoogde sluitingspremie 620 euro / maand Claeys 2.7 Hospitalisatie betaald tot juni 2007 (werknemer) (mogelijke voortzetting ?????) 2.8 Anciënniteitsgeschenk 2006 (5 jaarlijkse)

6 3. Sociale begeleiding 3.1 Aanvullende werkloosheidsuitkering < 20 j anc 5% van bruto maandloon (min 150 euro) > = 20 j anc 7,5% van bruto maandloon ( min. 200 euro) Maandtermijnen idem periode Claeys Alternatief voor zelfstandigen 3.2 Loonverliespremie - Indien nieuw bruto loon lager dan PEM loon - 1/3 van het verschil max 100 euro/maand gedekt door (saldo) periode Claeys (voorbeelden)

7 4.Brugpensioen Aanvullende vergoeding = netto-maandwedde (berekend op plafond) a) x 90% tot 60 jaar - bruto-werkloosheidsvergoedingen b) x 50 % vanaf 60 tot 65 jaar - bruto-werkloosheidsvergoedingen Drie of zes maand verkorte opzeg. Financieringsgarantie.

8 Berekeningsvoorbeeld toeslag lager loon Nieuwe wedde2200 Oude wedde2500 300 Opleg in verschil33%99 x Max aantal mnd claeys (20)1980Totaal bedrag Berekende wedde2299 Verschil + -201

9 Berekeningsvoorbeeld toeslag lager loon Nieuwe wedde2400 Oude wedde PEM 2500 100 Opleg in verschil 33%33 Max x aantal mnd claeys (20)660 Totaal bedrag Berekende wedde2433 Verschil + -67


Download ppt "CAO PEM 5-12- 2005 ~ 31-12-2006. 1. Kansen op de arbeidsmarkt 1.1 vroegtijdig vertrek - Claeys - Geldelijke voordelen sociaal plan (Sluitingspremie, bovenwettelijke."

Verwante presentaties


Ads door Google