De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GGZ-Vernieuwing Midden-West-Vlaanderen:

Verwante presentaties


Presentatie over: "GGZ-Vernieuwing Midden-West-Vlaanderen:"— Transcript van de presentatie:

1 GGZ-Vernieuwing Midden-West-Vlaanderen:
Mobiele Teams Henk Wylin

2 De 5 functies 1: activiteiten inzake preventie, promotie van de ggz, vroegdetectie, screening en diagnosestelling 2: ambulante intensieve behandelteams voor zowel acute als chronische psychische problemen 3: rehabilitatieteams die werken rond herstel en sociale inclusie 4: intensieve residentiële behandelunits voor zowel acute als chronische psychische problemen wanneer een opname noodzakelijk is 5: specifieke woonvormen waarin zorg kan worden aangeboden indien het thuismilieu of het thuisvervangend milieu hiertoe niet in staat is

3 Functie 2 Ambulante intensieve behandelteams voor
mensen met acute of subacute psychiatrische Problemen. Nieuwe vorm van GGZ Behandelteams in de thuisomgeving Aangepaste zorg bieden Snel toegankelijk Henk Wylin

4 Regio Midden – West - Vlaanderen
Functie 2 Regio Midden – West - Vlaanderen Functie 2B Mobiel Team Langdurige Zorg (MTL) Functie 2A Mobiel Team Acute Zorg (MTA)

5 Functie 2 Deze functie introduceert een nieuwe vorm van geestelijke gezondheidszorg. Die zal sneller toegankelijk zijn en een aangepaste zorg aanbieden aan mensen in hun thuisomgeving. Mobiele Team voor Acute zorg: Kan in crisissituaties, binnen de 24u, en intensief optreden. Mobiele Team voor Langdurige zorg: Intensiteit en duur van interventie wordt aangepast voor de client met zorgvragen op verschillende levensgebieden

6 Opmerking: In opstartfase is er één team voor de subregio Roeselare – Izegem – Hooglede (= Roeselare, Rumbeke, Oekene, Beveren, Izegem, Emelgem, Kachtem, Hooglede, Gits) De rest van de regio wordt nog steeds opgevangen door PZT

7 Aanmelden Iedere professional kan aanmelden op voorwaarde dat: De cliënt binnen RIHO woont. De cliënt tussen de 16 en de 65 jaar is. Dat er een psychische problematiek aanwezig is waarvoor de cliënt ambulante begeleiding nodig heeft.

8 De aanmeldingsprocedure
Een professionele hulpverlener meldt aan op het nummer 051/ De aanmeldingsgegevens worden overlopen (identificatiegegevens client, aanmeldingsklachten (problemathiek), medicatie, netwerk en risicotaxatie worden bevraagd) Binnen de 24u wordt er contact opgenomen met de cliënt en indien mogelijk langs gegaan. Eerste huisbezoek bij de cliënt: Een eerste inschatting Aanmelding (formulier) wordt besproken Korte voorstelling werking Toestemming vragen om info op te vragen en netwerk te contacteren

9 Aanmeldingsteam De dag na het aanmeldingsgesprek bij de cliënt wordt die besproken op de teamvergadering, Hetzij een aanmelding in het weekend, deze worden besproken op maandag morgen, In het aanmeldingsteam wordt beslist of we al dan niet includeren en voor welke team, De cliënt, de verwijzer en de huisarts worden steeds op de hoogte gebracht van deze beslissing en van de verder stappen die kunnen gezet worden,

10 Telefonische aanmelding
Eerste huisbezoek + Aanmelding gesprek Inclusie MTA: Opstart traject (4 tot 6 weken) Cliënt + verwijzer + HA contacteren Geen Inclusie MTA: Doorverwijzing MTL, partner binnen netwerk .. Client + verwijzer + HA contacteren

11 Contactgegevens De mobiele teams zijn iedere dag te bereiken van 8u tem 21u / Het acute team werkt alleen met het algemeen nummer, Het langdurige team werkt met gsm-nummer.

12 Mobiel Team Acute Zorg MTA

13 Mobiel Team Acute Zorg Welke situaties komen in aanmerking?
Met acute / subacute psychiatrische problemen thuis of elders waarvoor met een thuisinterventie een ziekenhuisopname kan vermeden worden Met directe nood aan een intensieve thuisbehandeling op aangeven van een professionele verwijzer

14 Mobiel Team Acute Zorg Doelstellingen:
Het beheersen van een psychiatrische crisis en het inschatten van de nood aan behandeling dit adhv risicotaxatie en crisisinterventie Het opsporen van eventueel achterliggende psychiatrische problematiek adhv assessment Het behandelen van de psychiatrische problematiek (de eerste bewustwording en symptoomreductie gekoppeld aan een intensieve kortdurende interventie Het ondersteunen van mantelzorgers en zorg- en hulpverleners uit de eerste lijn Het voorkomen of verkorten van een (her) opname, hervalpreventie is hierbij zeer balangrijk, Indien nodig doorverwijzen naar aangewezen instanties

15 Werking Begeleiding van 4-6 weken
Intensieve begeleiding (Meerdere contacten per dag mogelijk) Kostenloze begeleiding Voorlopig huisbezoeken per 2 begeleiders Shared caseload: Verschillende hulpverleners komen aan huis. De dossiers zijn een gedeelde verantwoordelijkkheid wat maakt dat alle teamleden alle dossiers kennen,

16 Traject Cliënt Aanmeldingsfase: <24u Intakefase: dag 2-7
Interventiefase: week 2 tot 4 Afrondingsfase: laatste 2 weken

17 Traject Cliënt Intake fase: Dag 2 – 7 Consult plannen bij psychiater
Crisisinterventie / hantering Globaal beeld vormen van de cliënt Betrokken netwerk contacteren Hulpvraag exploreren Komen tot gedeelde doelstellingen Intake team

18 Traject Cliënt Interventiefase: Week 2 – 4
Concreet maken van doelstellingen Uitvoeren interventies Herstelplan Psycho educatie Medicamenteuse opvolging Signaleringsplan… Overleg met netwerk Nazorg bespreken

19 Traject Cliënt Afrondingsfase: Afrondingsteam
Afspraken omtrent zorgcontinuïteit Begeleiding evalueren (eventueel) netwerk overleg

20 Teamsamenstelling Psychiaters Team coordinator Psycholoog
Dr Muylaert / Dr Everaert Team coordinator Psycholoog Maatschappelijk werkende Psychiatrisch verpleegkundigen 9.5 FTe

21 Verwachtingen naar de toekomst
Korte termijn: Pilootproject: kinderziektes en groeipijnen Criteria bepalen Verdere visie ontwikkeling Optimaliseren van de samenwerking binnen het netwerk (verschillende functies)

22 Mobiel Team Langdurige Zorg
MTL

23 Mobiel Team Langdurige Zorg
Wie komt in aanmerking? (jong) Volwassenen van 16 t/m 65 jaar Langer durende psychiatrische problematiek Zorgvragen op meerdere levensgebieden Meerwaarde van psychiatrische expertise in de thuiscontext Wonen binnen de regio

24 Mobiel Team Langdurige Zorg
Wie komt niet in aanmerking? Geen eigen woonst hebben Nog een te intensief behandeltraject nodig Reeds ‘voldoende’ omkadering aanwezig

25 Mobiel Team Langdurige Zorg
Caseload Inclusie: Fact: In intakefase:

26 Mobiel Team Langdurige Zorg
Eerste ervaring: Zandlopermodel als rode draad Regie in handen van de cliënt (persoonlijk herstelplan) Partners in het opnemen van gedeelde zorg en gedeelde behandeling (netwerkoverleg)

27 Mobiel Team Langdurige Zorg
Zandlopermodel Ontregeling Veiligheid Teamzorg Regie via FACT bord Gericht op actie Probleemoplossend Voorlichten, motiveren Regie bij behandelaars Gericht op symptoom vermindering en/ of coping Behandeling Herstel methodiek Regie bij cliënt Gericht op relatie en herstel Herstel

28 Mobiel Team Langdurige Zorg
Schakelen tussen verschillende rollen Rol in herstelfase: coach, adviseur Instrument: herstelplan Rol in behandelfase: motivator, behandelaar, contactpersoon, voorlichter Instrument: signaleringsplan Rol bij ontregeling: crisisinterventie Instrument: crisisplan

29 Mobiel Team Langdurige Zorg
Dagelijkse werking: Eigen case - load: Iedere medewerker heeft zijn eigen agenda en zijn eigen cliënten Teamgebeuren: Fact bord overleg, intake en herstelplanbespreking Shared case – load: Teambeslissing tijdens Fact bord overleg: op- en neerschalen van zorgintensiteit. Indien nodig bijkomende interventies door collega.

30 Mobiel Team Langdurige Zorg
Teamsamenstelling: Psychiaters Dr Muylaert / Dr Vancompernolle Team coordinator Psychologen Maatschappelijk werkende Psychiatrisch verpleegkundigen Ergotherapeut Ervaringsdeskundige


Download ppt "GGZ-Vernieuwing Midden-West-Vlaanderen:"

Verwante presentaties


Ads door Google