De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Differentiatie- en resocialisatiemogelijkheden voor strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen Mieke Kox & Miranda Boone RSJ-congres, 21 november 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Differentiatie- en resocialisatiemogelijkheden voor strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen Mieke Kox & Miranda Boone RSJ-congres, 21 november 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Differentiatie- en resocialisatiemogelijkheden voor strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen Mieke Kox & Miranda Boone RSJ-congres, 21 november 2013

2 “Deze groep [strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen] onderscheidt zich in die mate van andere (groepen) gedetineerden dat resocialisatie gericht op terugkeer in de Nederlandse samenleving niet aan de orde is en beginselen als verlof, regionaliseren en detentiefasering niet aan de orde zijn.” (toenmalig Staatssecretaris van Justitie, zie RSJ 2008: 6)

3  Recht op resocialisatie (Duitse Federale Constitutionele Hof 1973)  Opdracht tot resocialisatie: artikel 10 lid 3 IVPBPR en de PBW  Ook voor vreemdelingen:  Hoge Raad 17-01-1987: Niet enkel terugkeer naar de Nederlandse samenleving  EHRM Rangelov vs. Duitsland (5123/07, 22-03-2012): geen andere behandeling omwille van vreemdelingrechtelijke status  Gelijkheidsbeginsel  Aanwijzing kader voor strafvordering

4  Actueel en belangrijk criminologisch onderzoeksthema  What Works (Andrews, Bonta e.a.)  Desistance ( Bottoms, Nieuwbeerta)  Good Lives Model (Ward &Maruna)  Grote impact op beleid  Terugdringen Recidive  Modernisering Gevangeniswezen  Persoonsgerichte benadering

5  Differentiatie (voorkomen detentieschade)  Detentiefasering (geleidelijke terugkeer)  Overplaatsing naar (zeer) beperkt beveiligde inrichtingen  Penitentiaire programma’s  Verlof  Voorwaardelijke invrijheidstelling  Elektronische detentie  Re-integratieprogramma’s/trainingen (voorbereiding terugkeer/voorkomen recidive)  Arbeid en scholing  Terugdringen Recidive/Binnen Beginnen  Nazorg  Plannen Promoveren-degraderen  Specifieke sanctiemodaliteiten gericht op resocialisatie  ISD  (TBS)  Taakstraf

6  Doel differentiatie: voorkomen detentieschade  Belangrijkste differentiatiecriteria in de PBW:  Beveiligingsniveau  Bijzondere opvang  Regime  Bijzondere opvang voor vreemdelingen (VRIS, art. 20b RSPOG)  Achtergrond: resocialisatie in Nederland is niet aan de orde  Strafrestant van meer dan vier maanden: Veenhuizen, Esserheem  Strafrestant van minder dan vier maanden: Alphen aan de Rijn

7  Doel detentiefasering: geleidelijke terugkeer  Voor vreemdelingen:  Geen overplaatsing naar (zeer) beperkt beveiligde inrichtingen (art. 2 lid 2 en art. 3 lid 2 RSPOG)  Geen deelname Penitentiaire Programma’s (art. 6 sub b PM)  Geen verlof : uitzetting na afloop van de detentie geldt als weigeringsgrond (art. 4 onder l Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting)  Voorwaardelijke invrijheidstelling alleen bij verlaten Nederland (aanwijzing voorwaardelijke invrijheidsstelling jo. art. 40a regeling tijdelijk verlaten van de inrichting)  Uitgesloten van nieuwe plannen t.a.v. elektronische detentie (TK 2013/14, 33 45, nr. 3: 9)

8  Doel: voorbereiding terugkeer i.k.v. terugdringen recidive  Voor vreemdelingen:  Arbeid en scholing in de bijzondere opvang (RSJ, 2010; Ist, 2010)  Geen deelname Terugdringen Recidive en Binnen Beginnen (Programma Modernisering Gevangeniswezen)  Geen nazorg (landelijke beschrijving werkprocessen MMD)  Geen toegang tot plusprogramma’s i.k.v. plannen Promoveren-degraderen (voorstel wjiziging artikel 1e lid 2b RSPOG)

9  Voor vreemdelingen:  Isd: alleen intramuraal (richtlijn strafvordering meerderjarige veelplegers)  In beginsel geen tbs (aanwijzing tbs bij vreemdelingen)  Taakstraffen: illegaal verblijf contra-indicatie (art. 4 aanwijzing taakstraffen)  Wel overige straffen en maatregelen, maar deze zijn niet op resocialisatie gericht  Consequenties:  Relatief vaak gedetineerd in bijzondere opvanglocaties  Geen regionalisering  Geen individualisering

10  Differentiatie (voorkomen detentieschade)  Detentiefasering (geleidelijke terugkeer)  Overplaatsing naar (zeer) beperkt beveiligde inrichtingen  Penitentiaire programma’s  Verlof  Voorwaardelijke invrijheidstelling  Elektronische detentie  Re-integratieprogramma’s/trainingen (voorbereiding terugkeer/voorkomen recidive)  Arbeid en scholing  Terugdringen Recidive/Binnen Beginnen  Nazorg  Plannen Promoveren-degraderen  Specifieke sanctiemodaliteiten gericht op resocialisatie  ISD  (TBS)  Taakstraf

11  Differentiatie (voorkomen detentieschade)  Detentiefasering (geleidelijke terugkeer)  Overplaatsing naar (zeer) beperkt beveiligde inrichtingen  Penitentiaire programma’s  Verlof : in beginsel niet  Voorwaardelijke invrijheidstelling: alleen bij verlaten NL  Elektronische detentie  Re-integratieprogramma’s/trainingen (voorbereiding terugkeer/voorkomen recidive)  Arbeid en scholing: aanwezigheid in de bijzondere opvang onduidelijk  Terugdringen Recidive/Binnen Beginnen  Nazorg  Plannen Promoveren-degraderen  Specifieke sanctiemodaliteiten gericht op resocialisatie  ISD: alleen intramuraal  (TBS): in beginsel niet  Taakstraf

12  Resocialisatie is voor strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen niet nodig; zij keren immers niet terug in de Nederlandse samenleving.


Download ppt "Differentiatie- en resocialisatiemogelijkheden voor strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen Mieke Kox & Miranda Boone RSJ-congres, 21 november 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google