De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SilentRoads symposium 22 mei 20071 Akoestische houdbaarheid: De metingen op een rij Ronald van Loon M+P – raadgevende ingenieurs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SilentRoads symposium 22 mei 20071 Akoestische houdbaarheid: De metingen op een rij Ronald van Loon M+P – raadgevende ingenieurs."— Transcript van de presentatie:

1

2 SilentRoads symposium 22 mei 20071 Akoestische houdbaarheid: De metingen op een rij Ronald van Loon M+P – raadgevende ingenieurs

3 SilentRoads symposium 22 mei 20072 Inleiding: De metingen op een rij •Interpreteren van de getallen •Beschikbare meetgegevens –Wegdektypen –Grote onderzoeksprojecten •Processen van akoestische achteruitgang –Bijv. door rafeling,vervuiling of… –Registratie van achteruitgang in dB(A)

4 SilentRoads symposium 22 mei 20073 Beschrijven van de akoestische achteruitgang •Altijd in terminologie van geluidreductie •Achteruitgang in x dB/jaar Wegdek X doet 4 dB Na twee jaar doet wegdek X nog maar 2 dB

5 SilentRoads symposium 22 mei 20074 Levenscyclus van een stil wegdek in dB(A) 0 + 2dB(A) 0 10 jr 20 jr DAB 0/16 10 jr 20 jr Geluidreducerend wegdek referentie

6 SilentRoads symposium 22 mei 20075 Goede interpretatie van de akoestische achteruitgang Akoestische achteruitgang afhankelijk van : •èn de afname van een aantal dB(A) per jaar •èn de verwachte levensduur En niet vergeten dat de referentie een getal is en géén bestaand wegdek

7 SilentRoads symposium 22 mei 20076 Beschikbare gegevens over akoestische houdbaarheid Wegdektypen: •ZOAB •2-laags ZOAB •Dunne deklagen •Stille elementenverhardingen

8 SilentRoads symposium 22 mei 20077 Akoestische houdbaarheid van ZOAB •Voornamelijk rijkswegen •Recent inventarisatieonderzoek (MNP) •Wel gegevens over langere termijn, maar geen 1 op 1 vergelijkingen beschikbaar

9 SilentRoads symposium 22 mei 20078 Vergelijking DAB/ZOAB (MNP-onderzoek) Geluidniveaus van DAB en ZOAB van verschillende leeftijden gemiddelde levensduur ZOAB ?

10 SilentRoads symposium 22 mei 20079 Akoestische houdbaarheid van 2-laags ZOAB •Op alle niveaus, binnenstedelijk, provinciaal en rijkswegen •Onderzoeken m.b.v. proefvakken, dus 1 op 1 vergelijkingen •Veel gegevens over hele levenduur op binnenstedelijk niveau (CROW, DWW) •Veel gegevens tot halverwege levensduur op rijkswegniveau (IPG)

11 SilentRoads symposium 22 mei 200710 2-laags ZOAB binnenstedelijk Resultaten proefvakken 2-laags ZOAB in binnenstedelijke situaties

12 SilentRoads symposium 22 mei 200711 2-laags ZOAB op rijkswegen 40 proefvakken Uitgebreide monitoring

13 SilentRoads symposium 22 mei 200712 Akoestische houdbaarheid van dunne deklagen •Op alle niveaus, binnenstedelijk, provinciaal en rijkswegen •Onderzoeken m.b.v. proefvakken, dus 1 op 1 vergelijkingen •Maar…heel veel gegevens tot slechts enkele jaren na aanleg (Stimuleringsregeling Stille wegdekken, CROW, IPG, bestekseisen)

14 SilentRoads symposium 22 mei 200713 Ontwikkeling van het geluidniveau in de tijd tijd geluidniveau tijd geluidniveau ? Ontwikkeling van de geluidreductie in de eerste twee jaar geeft geen uitsluitsel over de toekomstige ontwikkeling

15 SilentRoads symposium 22 mei 200714 Resultaten dunne deklagen (uit de stimuleringsregeling)

16 SilentRoads symposium 22 mei 200715 Resultaten dunne deklagen (uit de stimuleringsregeling)

17 SilentRoads symposium 22 mei 200716 1/3-octaafbandspectrum •Het 1/3-octaafbandspectum van de CPX-meting als akoestische vingerafdruk van het wegdek

18 SilentRoads symposium 22 mei 200717 1/3-octaafbandspectra van verschillende wegdekken dunne deklaag DAB 2-laags ZOAB

19 SilentRoads symposium 22 mei 200718 Registreren van verandering textuur in het spectrum Textuurgerelateerde verandering bijvoorbeeld: •Rafeling •Polijsting van de stenen

20 SilentRoads symposium 22 mei 200719 Textuurgerelateerde eigenschappen: Rafeling

21 SilentRoads symposium 22 mei 200720 Textuurgerelateerde veranderingen Textuureffecten: Altijd in het laagfrequente deel van het spectrum

22 SilentRoads symposium 22 mei 200721 Registreren van verandering absorptie in het spectrum Absorptiegerelateerde verandering •Afname van de porositeit •Afname effectieve laagdikte –(bijv. door vervuiling of door vervorming bitumen)

23 SilentRoads symposium 22 mei 200722 Afname van de absorberende eigenschappen Fotootjes zoeken Kort na openstelling Vijf jaar later

24 SilentRoads symposium 22 mei 200723 Absorptiegerelateerde achteruitgang (ZOAB) Loodrecht gemeten absorptie: Vooral afhankelijk van porositeit en laagdikte Alleen waar te nemen bij ZOAB-achtigen

25 SilentRoads symposium 22 mei 200724 Absorptiegerelateerde achteruitgang Hoorneffect: Hoogfrequent (>800 Hz) voor alle frequenties Bij alle poreuze wegdekken; ZOAB-achtigen maar ook dunne deklagen en stille elementen

26 SilentRoads symposium 22 mei 200725 De resultaten (twee jaar na aanleg) Dunne deklagen Toename hoogfrequent Wijst op toename hoorneffect

27 SilentRoads symposium 22 mei 200726 De resultaten (twee jaar na aanleg) 2-laags ZOAB Toename bij alle frequenties Toename textuur (door rafeling), minder absorptie en toename hoorneffect

28 SilentRoads symposium 22 mei 200727 De resultaten (twee jaar na aanleg) Stille elementen- verharding Toename hoogfrequent Wijst op toename hoorneffect

29 SilentRoads symposium 22 mei 200728 En dunne deklagen op de lange termijn…(1)

30 SilentRoads symposium 22 mei 200729 En dunne deklagen op de lange termijn…(2) •Tot nu toe grote spreiding in resultaten In het algemeen voor ddl: •Verandering absorberende eigenschappen van belang voor de houdbaarheid geluidreductie •Akoestische eigenschappen verlopen richting die van een SMA 0/6

31 SilentRoads symposium 22 mei 200730 Dus… •Productontwikkeling bij de aannemers, er is nog wat te winnen (Robbert Naus) •Realistische eisen en verwachtingen van wegbeheerders bij inpassen stille wegdekken in de leefomgeving (Jan Hooghwerff)


Download ppt "SilentRoads symposium 22 mei 20071 Akoestische houdbaarheid: De metingen op een rij Ronald van Loon M+P – raadgevende ingenieurs."

Verwante presentaties


Ads door Google