De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Monitoring van rafeling

Verwante presentaties


Presentatie over: "Monitoring van rafeling"— Transcript van de presentatie:

1 Monitoring van rafeling
Arco Blanken KOAC-NPC

2 Wat is rafeling Leuke start om aan te geven wat rafeling is.
Aangeven dat rafeling is percentage steenverlies per m2. Rafeling beoordelen op open deklagen is moeilijker. Want wat is nu het steenverlies. VanGurp Asfaltdag 2012

3 Invloed op gebruikerseisen
Veilig gebruik infrastructuur Belang weggebruiker Geluidsproductie deklaag Belang omwonenden Rolweerstand voertuig Brandstofverbruik / Uitstoot Belang maatschappij Plaatsing rafeling in juiste context. Rafeling heeft invloed op vlakheid/veiligheid, geluidsproductie van deklaag en rolweerstand. VanGurp Asfaltdag 2012

4 Wat willen we weten? Locatie van schade Omvang en ernst van schade
Toename van schade in de tijd Geschikte momenten van monitoring Geschikte meettechniek Om bruikbare informatie te verkrijgen moeten schade gerelateerd worden aan locatie en we willen ook het stadium weten van de schade. Beginstadium of vergevorderd stadium. En we willen ook de groei weten in de tijd. Al deze informatie benodigd om te bepalen wanneer we het interventieniveau zullen overschrijden. Per wegtype verschilt interventieniveau. VanGurp Asfaltdag 2012

5 Monitoring input wegbeheer
Op basis van monitoring wordt beheersystemen gevuld. Uit onderhoudsplanningen worden onderhoudsmaatregel en onderhoudsmoment gegenereerd. VanGurp Asfaltdag 2012

6 Monitoring input contracten
In diverse contracten met Maintain-component moet opdrachtnemer periodiek aantonen of weg nog voldoet aan contracteisen. VanGurp Asfaltdag 2012

7 Welke systematiek Tegenwoordig zijn er landelijk diverse systematieken om rafeling te classificeren. Dus ook keuze maken volgens welke systematiek. VanGurp Asfaltdag 2012

8 Beoordelingssystematiek 1 en 2
CROW-inspectiemethodiek Ernstklassen licht, matig, ernstig Vier omvangklassen Kwaliteitscatalogus openbare ruimte Beeldmeetlat A+, A, B, C en D Beoordeling op basis van CROW-inspectiemethodiek Vertaling naar kwaliteitsklassen Korte toelichting per systematiek. VanGurp Asfaltdag 2012

9 Beoordelingssystematiek 3 en 4
Methodiek Rijkswaterstaat Ernstklassen lichte schade, matige schade en ernstige schade Drie omvangklassen NEN Conditiemeting infrastructuur Bepalen conditiescore 1 t/m 5 Conditiescore wordt bepaald door: Ernst van gebrek Omvang van gebrek Intensiteit van gebrek Vertaaltabel beschikbaar van NEN  CROW Ernst Binnen de conditiemeting wordt een driedeling naar de ernst van gebreken toegepast: ernstige, serieuze en geringe gebreken. De ernst van het gebrek bepaalt welke matrix in tabel 4 moet worden gebruikt voor de bepaling van de conditiescore van een bouw- of installatiedeel. De algemene typering van de ernst van gebreken is als volgt: — Ernstige gebreken doen direct afbreuk aan de functie van het bouw- of installatiedeel, bijvoorbeeld houtrot of een defecte ventilator van een luchtbehandelingskast. — Serieuze gebreken betekenen een degradatie van het bouw- of installatiedeel, zonder de functionaliteit direct aan te tasten, bijvoorbeeld verwering of lekkage bij installaties. — Geringe gebreken doen geen afbreuk aan de functionaliteit van het bouw- of installatiedeel, bijvoorbeeld vervuiling of ondeugdelijke bevestiging van componenten. Omvang In de conditiemeting moet voor bepaling van de omvang van een gebrek de volgende onderverdeling worden gehanteerd (zie tabel 2). Intensiteit De conditiemeting gaat uit van een onderverdeling van de degradatiestadia van gebreken in drie intensiteitscores (zie tabel 3). VanGurp Asfaltdag 2012

10 Monitoring hoofdwegennet
Huidige inspecties worden hoofdzakelijk op deze manier uitgevoerd. We zien wel steeds meer beeldinspecties. Spreiding resultaten Veiligheid VanGurp Asfaltdag 2012

11 Ontwikkeling RWS / TNO Rijkswaterstaat en TNO zijn op basis van LCMS-systeem (laserscanner) bezig om monitoringinspectie te vervangen door meting. Voor monitoring al ingezet, maar nu nog naast bestaande MJPV-inspecties. Ook ontwikkeling om inspecties in andere situaties te vervangen door meting. Bijvoorbeeld begin/eind contracten, etc. Dit is nog in ontwikkeling. VanGurp Asfaltdag 2012

12 Detectie van rafeling Voor kalibratie van LCMS-systeem worden inspecties buiten uitgevoerd op afgezette m2 (zie links). Voorbeeld van output uit LCMS-systeem (links). Op basis van algoritme wordt steenverlies berekend. Dit werkt als volgt: In hoogteprofiel wordt een denkbeeldige knikker ingepast De afmetingen van de knikker (hoogte en breedte) kan worden ingesteld Vervolgens wordt ieder gat waarin deze knikker past meegenomen als steenverlies. VanGurp Asfaltdag 2012

13 Monitoring provinciaal wegennet
Foto wil ik graag nog vervangen voor andere foto, die op voorkant aanbiedingsmap stond. Hiervoor bel ik nog Erwin. Monitoring van provinciale wegen gebeurt al jaren geautomatiseerd. KOAC-NPC / Fugro voeren deze monitoring voor de komende jaren uit. VanGurp Asfaltdag 2012

14 Ontwikkeling KOAC▪NPC
Hier wil ik graag nog plaatje met textuurprofiel opnemen en vertellen dat KOAC-NPC een nieuw rafelingdetectiemodel heeft ontwikkeld voor monitoring van de provinciale wegen. VanGurp Asfaltdag 2012

15 Monitoring gemeentelijke wegen
Op gemeentelijk niveau andere situatie. Veel schadebeelden tegelijkertijd inwinnen: randschade, scheurvorming, rafeling, oneffenheden, dwarsonvlakheid, zetting. Meestal inspecteurs ingezet; lopend of met auto. Wel een sterke wens voor objectiviteit en een bepaalde herhaalbaarheid. Inspecteur van bedrijf A en inspecteur van bedrijf B wel een vergelijkbaar resultaat op netwerkniveau. Daarom ingezet op gediplomeerde inspecteurs. VanGurp Asfaltdag 2012

16 Gediplomeerde inspecteurs
CROW in 2009 gestart met de opleiding Visueel Inspecteur Wegen, bestaande uit cursus, theorie-examen en praktijkexamen. Inmiddels meer dan 100 gediplomeerde inspecteurs in Nederland. Minder spreiding Gekwalificeerde inspecteurs VanGurp Asfaltdag 2012

17 Beeldinspecties Laatste jaren al steeds meer ingezet. Met name voor contracten. Verhogen van veiligheid inspecteur. Inspectie gebeurt namelijk vanaf beeldscherm. VanGurp Asfaltdag 2012

18 Wat willen we bereiken Algemeen Hoofdwegennet / provinciaal wegennet
Uniformering beoordelingssystematiek Hoofdwegennet / provinciaal wegennet Vervanging inspectie door meting Gemeentelijk wegennet Minder spreiding in inspectieresultaten Alleen gediplomeerde inspecteurs Het is mijns inziens wenselijk om toch de normen voor rafeling iets meer te uniformeren. Verschillende systematieken nog iets beter op elkaar af te stemmen. Nu nog op detail verschillen. Op wegen met hoge snelheid op termijn inspectie geheel vervangen door meting. Liever vandaag nog dan morgen. Op gemeentelijk wegennet zijn we op goede weg, maar ook hier oog houden voor veiligheid. VanGurp Asfaltdag 2012


Download ppt "Monitoring van rafeling"

Verwante presentaties


Ads door Google