De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De omgeving van de mens Chris Schoon Chris Schoon 2 november 2005.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De omgeving van de mens Chris Schoon Chris Schoon 2 november 2005."— Transcript van de presentatie:

1 De omgeving van de mens Chris Schoon Chris Schoon 2 november 2005

2 Intelligente Transportsystemen (ITS)
Welke omgeving? De infrastructuur De voertuigen personenauto’s goederenvervoer gemotoriseerde tweewielers Intelligente Transportsystemen (ITS) Chris Schoon 2 november 2005

3 De principes in de geactualiseerde visie
Duurzaam Veilig-principe Functionaliteit van wegen Homogeniteit van massa’s en/of snelheid en richting Herkenbaarheid van de vormgeving van de weg en voorspelbaarheid van wegverloop en van gedrag van weggebruikers Statusonderkenning door de verkeersdeelnemer Vergevingsgezindheid van de omgeving en van weggebruikers onderling Chris Schoon 2 november 2005

4 Doorgaan met duurzaam veilige infrastructuur
Duurzaam veilige infrastructuur: een geweldige gedragsbeïnvloeder Voorbeelden: Een bestuurder rijdt niet sneller dan 30 km/uur een rotonde op Op een goede gebiedsontsluitingsweg remt een bestuurder niet plots om een erf op te rijden Op een goede gebiedsontsluitingsweg haalt een bestuurder niet in Chris Schoon 2 november 2005

5 Nieuwe wegen: de ruimte is er
Gebiedsontsluitingsweg - GOW Functionaliteit Homogeniteit Herkenbaarheid Vergevingsgezindheid Chris Schoon 2 november 2005

6 Bestaande wegen: beperkte fysieke ruimte (1)
Gebiedsontsluitingswegen buiten de bebouwde kom Rijrichtingscheiding (moeilijk overrijdbaar) Landbouwverkeer Vraag: wat is Duurzaam Veilig-kwaliteit Analyse / evaluatie Hoge kosten stroomweg 2+1-weg (provincie Overijssel) Chris Schoon 2 november 2005

7 Bestaande wegen: beperkte fysieke ruimte (2)
Gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom Fietsstroken Parkeren Ook hier: minimum kwaliteit Oplossingen Het combi-pad Chris Schoon 2 november 2005

8 Het nieuwe principe: vergevingsgezindheid
Bermen Semi-verharde berm Obstakelvrije zone Afschermen Geleiderail voor bomen? Nieuwe typen Chris Schoon 2 november 2005

9 Nieuwe typen afschermingsvoorzieningen
Cable barrier WICON Chris Schoon 2 november 2005

10 Voertuigeisen als input voor eisen infrastructuur
Duurzaam Veilig-principe: homogeniteit Gelijkwaardigheid in snelheid, richting en massa Type botstest Botssnelheid (km/uur) Wettelijke eis EuroNCAP Frontaal Flank (auto) Flank (paal) Achter Voetganger Chris Schoon 2 november 2005

11 Wat betekent dit voor het wegontwerp?
Waar snelverkeer mengt met fietsers/voetgangers: max. 30 km/uur Waar personenauto’s elkaar kruisen: max. 50 km/uur Waar een kans is op frontale aanrijdingen: max. 70 km/uur Waar obstakels langs de weg zijn: afstand tot rijbaan Chris Schoon 2 november 2005

12 Voertuigveiligheid: homogeniteit
Positieve ontwikkelingen Elektronische stabiliteitscontrole (ESC) Toename gordelgebruik; airbags Eisen voor voetganger-vriendelijk autofront (2005); in de toekomst hopelijk ook specifiek voor fietsers Nog weinig homogeniteit voertuigen onderling (incompatibiliteit) Mix vracht- en personenauto’s Toename massa personenauto’s Afwijkende bumperhoogte SUV’s en pick-ups Chris Schoon 2 november 2005

13 Goederenvervoer: homogeniteit
Twee gekwalificeerde wegennetten voor goederenvervoer: Voor zwaar transport Licht transport Hierop afstemmen: Voertuigen Opleidingen Chris Schoon 2 november 2005

14 Gemotoriseerde tweewielers: géén homogeniteit
Moeilijk inpasbaar in Duurzaam Veilig Bij hoge snelheid hoge kwetsbaarheid Verbeteren van risicobewustzijn en risicoperceptie Gevarentoets voor brom- en snorfietsers Getrapt rijbewijs gewenst (leertraject in fasen) Chris Schoon 2 november 2005

15 Intelligente Transportsystemen (ITS) - Uitgangspunten
ITS verdient een prominente plaats in de Duurzaam Veilig-visie Vier ITS-niveaus: Informeren Waarschuwen Interveniëren Volledige automatisering van de verkeerstaak Chris Schoon 2 november 2005

16 Intelligente Transportsystemen (ITS) - Veiligheidstoepassingen
Navigatieapparatuur: ook veiligste route Informeren en waarschuwen (en ingrijpen) Lokale snelheidslimiet (ISA) Afstand tot voorligger (ACC) Lane keeping (LDWA) Chris Schoon 2 november 2005

17 Intelligente Transportsystemen (ITS) - Effecten en bijeffecten
Op de langere termijn slachtofferbesparing van 40% (OECD, 2003) ITS alleen veel potentie wanneer: Goede uitontwikkeling van de systemen Voldoende acceptatie Kans op schadelijke bijeffecten: Als gedragsadaptatie plaatsvindt Als te veel informatie op verkeerde momenten wordt aangeboden Chris Schoon 2 november 2005

18 Intelligente Transportsystemen (ITS)
Samenvattend Infrastructuur Positieve resultaten geboekt Nog niet alle problemen opgelost Wel kwaliteitszorg: onderzoek, experimenten Voertuigen Voertuigeisen belangrijk voor homogeniteitsprincipe Intelligente Transportsystemen (ITS) Inzetten op informerende en waarschuwende varianten Vooralsnog doorgaan met ‘traditionele’ maatregelen Chris Schoon 2 november 2005

19 Chris Schoon 2 november 2005


Download ppt "De omgeving van de mens Chris Schoon Chris Schoon 2 november 2005."

Verwante presentaties


Ads door Google