De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Door met Duurzaam Veilig De Nationale Verkeersveiligheidsvekenning

Verwante presentaties


Presentatie over: "Door met Duurzaam Veilig De Nationale Verkeersveiligheidsvekenning"— Transcript van de presentatie:

1 Door met Duurzaam Veilig De Nationale Verkeersveiligheidsvekenning
Fred Wegman Fred Wegman 2 november 2005

2 Naar een Duurzaam Veilig wegverkeer (1992)
Nationale Verkeersveiligheidsverkenning Startprogramma Duurzaam Veilig (1997) Evaluatie van het Startprogramma (diverse jaren) Nationaal Verkeersveiligheidscongres (2004) Essaybundel Denkend over Duurzaam Veilig (2005) Door met Duurzaam Veilig (2005) Nationale Verkeersveiligheidsverkenning Fred Wegman 2 november 2005

3 Waarom Door met Duurzaam Veilig?
Het aantal doden lag in 2004 toch verheugend veel lager dan in 2003? Zelfs: het aantal (881) was lager dan de taakstelling (900) voor 2010? Nederland is al zo veilig, een van de veiligste ter wereld Fred Wegman 2 november 2005

4 We weten niet precies waardoor de daling komt
Dat is zo, maar… We weten niet precies waardoor de daling komt De taakstelling lijkt aan wervende kracht in te boeten En ook kunnen de aantallen nog aanzienlijk omlaag  RESULTATEN UIT HET VERLEDEN VORMEN GEEN GARANTIE VOOR DE TOEKOMST Fred Wegman 2 november 2005

5 Verkeersveiligheid: topprioriteit van beleid !
Minister Peijs spreekt dat regelmatig uit, dus verwoordt de wens de aantallen verkeersslachtoffers verder omlaag te brengen Bijvoorbeeld bij de opening van de BedrijfswagenRAI 2005 Thema van de beurs: Solid solutions, smart solutions Minister Karla Peijs: and safe solutions Fred Wegman 2 november 2005

6 Burgers zijn het eens met de minister
Voorlichtingsraad (2005) Verkeersonveiligheid prioriteit: groot persoonlijk, maatschappelijk en politiek belang Peiling onder ANWB-leden (2005) Onveilig en agressief rijden is belangrijkste probleem SARTRE-studie (2003) Dit beeld wordt bevestigd in andere Europese landen  Werk aan de winkel: Door met Duurzaam Veilig Fred Wegman 2 november 2005

7 Ongevallen: een persoonlijk drama
Teuny Slotboom, verloor haar man en haar zoon in een ongeval: We komen er allemaal mee in aanraking. Bijna dagelijks. Via de krant, de televisie en onze omgeving. Maar toch, als je het niet zelf hebt meegemaakt, zul je nooit meemaken wat er werkelijk gebeurt als je leven van het ene moment op het andere drastisch verandert door een verkeersongeluk "I do not have words to express the sorrow or loss I felt. It left a hole in my heart that can never be filled." Nelson Mandela na het verlies van zijn oudste zoon in een verkeersongeluk Fred Wegman 2 november 2005

8 Door met Duurzaam Veilig principes
Hoe nu verder? Door met Duurzaam Veilig principes Daarbinnen toepassen van het Principe van Vermijdbare Ongevallen Oorzaken van ongevallen kennen en weten hoe deze weg te nemen Maatregelen nemen als deze maatschappelijk rendabel zijn Effectiviteit en efficiëntie verhogen door vanuit een visie te denken en te werken Fred Wegman 2 november 2005

9 Waarom nu een geactualiseerde visie?
Duurzaam Veilig visie kritisch tegen het licht houden: Wat hebben we geleerd? Zijn er voortschrijdende inzichten? Zijn er nieuwe mogelijkheden? Bovendien: visie weer onder de aandacht brengen en wegruimen van misverstanden! Fred Wegman 2 november 2005

10 Mogelijke misverstanden
Duurzaam Veilig of gewoon verkeersveiligheid Duurzaam Veilig is dat niet alleen infrastructuur? In Duurzaam Veilig wordt alles toch self-explaining, self-enforcing and forgiving? Maar meer dan 90% van de ongevallen wordt toch veroorzaakt door een menselijke fout: educatie dus! Duurzaam Veilig is duur, mensen willen het niet Fred Wegman 2 november 2005

11 Duurzaam Veilig als visie
Redeneert vanuit een goed begrip van oorzaken van ongevallen en inzicht in het ongevalsproces Zoekt effectieve manieren om ongevallen te voorkomen en ernst te reduceren Schept zodanige veiligheidswaarborgen dat als een mens een fout/overtreding maakt, deze fouten opgevangen worden Hierdoor wordt de kans op (ernstig) letsel nagenoeg uitgesloten Fred Wegman 2 november 2005

12 Duurzaam Veilig-principe
De vijf principes Duurzaam Veilig-principe Functionaliteit van wegen Homogeniteit van massa’s en/of snelheid en richting Herkenbaarheid van de vormgeving van de weg en voorspelbaarheid van wegverloop en van gedrag van weggebruikers Statusonderkenning door de verkeersdeelnemer Vergevingsgezindheid van de omgeving en van weggebruikers onderling Fred Wegman 2 november 2005

13 Inhoud van het boek UITVOERING Organisatie beleidsuitvoering
Kwaliteitszorg Financiering Flankerend beleid Snelheid Alcohol en drugs Jongeren Fietsers en voetgangers Gemotoriseerde tweewielers Goederenvervoer UITWERKING: SPECIALE ONDERWERPEN UITWERKING: MAATREGELEN Infrastructuur Voertuigen Intelligente Transportsystemen Educatie Regelgeving en handhaving ANALYSE & ACHTERGRONDEN Theoretische achtergronden Ontwikkelingen verkeersveiligheid Duurzaam Veilig Fred Wegman 2 november 2005

14 Rode draad in Door met Duurzaam Veilig
Voortbouwen op successen van Duurzaam Veilig totnogtoe De mens de maat der dingen: fysieke en psychologische eigenschappen Vijf principes: functionaliteit, homogeniteit, herkenbaarheid, vergevingsgezindheid, statusonderkenning Inspanningsniveaus handhaven, hogere kwaliteit leveren Beleidsinnovaties intensiveren Onderling beter afgestemde uitvoering Inhoudelijk integreren in andere beleidssectoren Inspelen op de veranderde bestuurlijke verhoudingen Flankerend beleid apart vormgeven Fred Wegman 2 november 2005

15 Flankerend beleid kennisontwikkeling kennisoverdacht implementatie
integratie innovatie Fred Wegman 2 november 2005

16 Een voorbeeld: veilige snelheden (I)
Fred Wegman 2 november 2005

17 Een voorbeeld: veilige snelheden (II)
Fred Wegman 2 november 2005

18 Hoe nu verder? Uitnodiging om Door met Duurzaam Veilig als uitgangspunt te kiezen voor toekomstig beleid Gezamenlijke uitwerking te geven aan de voorstellen, met accenten op beleidsinnovatie, kwaliteitszorg en flankerend beleid Doorgaan met Duurzaam Veilig maken van de infrastructuur, maar daarnaast meer aandacht voor educatie, handhaving, technologie DE BAL LIGT NU BIJ U Fred Wegman 2 november 2005

19 Fred Wegman 2 november 2005


Download ppt "Door met Duurzaam Veilig De Nationale Verkeersveiligheidsvekenning"

Verwante presentaties


Ads door Google