De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.doormetduurzaamveilig.nlDoor met Duurzaam Veilig Fred Wegman 2 november 2005 Door met Duurzaam Veilig De Nationale Verkeersveiligheidsvekenning 2005-2020.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.doormetduurzaamveilig.nlDoor met Duurzaam Veilig Fred Wegman 2 november 2005 Door met Duurzaam Veilig De Nationale Verkeersveiligheidsvekenning 2005-2020."— Transcript van de presentatie:

1 www.doormetduurzaamveilig.nlDoor met Duurzaam Veilig Fred Wegman 2 november 2005 Door met Duurzaam Veilig De Nationale Verkeersveiligheidsvekenning 2005-2020 Fred Wegman

2 www.doormetduurzaamveilig.nlDoor met Duurzaam Veilig Fred Wegman 2 november 2005 Duurzaam Veilig 1990 - 2005 • Naar een Duurzaam Veilig wegverkeer (1992) – Nationale Verkeersveiligheidsverkenning 1990-2010 • Startprogramma Duurzaam Veilig (1997) • Evaluatie van het Startprogramma (diverse jaren) • Nationaal Verkeersveiligheidscongres (2004) • Essaybundel Denkend over Duurzaam Veilig (2005) • Door met Duurzaam Veilig (2005) – Nationale Verkeersveiligheidsverkenning 2005-2020

3 www.doormetduurzaamveilig.nlDoor met Duurzaam Veilig Fred Wegman 2 november 2005 Waarom Door met Duurzaam Veilig? • Het aantal doden lag in 2004 toch verheugend veel lager dan in 2003? • Zelfs: het aantal (881) was lager dan de taakstelling (900) voor 2010? • Nederland is al zo veilig, een van de veiligste ter wereld

4 www.doormetduurzaamveilig.nlDoor met Duurzaam Veilig Fred Wegman 2 november 2005 Dat is zo, maar… • We weten niet precies waardoor de daling komt • De taakstelling lijkt aan wervende kracht in te boeten • En ook kunnen de aantallen nog aanzienlijk omlaag • RESULTATEN UIT HET VERLEDEN VORMEN GEEN GARANTIE VOOR DE TOEKOMST

5 www.doormetduurzaamveilig.nlDoor met Duurzaam Veilig Fred Wegman 2 november 2005 Verkeersveiligheid: topprioriteit van beleid ! • Minister Peijs spreekt dat regelmatig uit, dus verwoordt de wens de aantallen verkeersslachtoffers verder omlaag te brengen • Bijvoorbeeld bij de opening van de BedrijfswagenRAI 2005 – Thema van de beurs: Solid solutions, smart solutions – Minister Karla Peijs: and safe solutions

6 www.doormetduurzaamveilig.nlDoor met Duurzaam Veilig Fred Wegman 2 november 2005 Burgers zijn het eens met de minister • Voorlichtingsraad (2005) – Verkeersonveiligheid prioriteit: groot persoonlijk, maatschappelijk en politiek belang • Peiling onder ANWB-leden (2005) – Onveilig en agressief rijden is belangrijkste probleem • SARTRE-studie (2003) – Dit beeld wordt bevestigd in andere Europese landen • Werk aan de winkel: Door met Duurzaam Veilig

7 www.doormetduurzaamveilig.nlDoor met Duurzaam Veilig Fred Wegman 2 november 2005 Ongevallen: een persoonlijk drama Teuny Slotboom, verloor haar man en haar zoon in een ongeval: We komen er allemaal mee in aanraking. Bijna dagelijks. Via de krant, de televisie en onze omgeving. Maar toch, als je het niet zelf hebt meegemaakt, zul je nooit meemaken wat er werkelijk gebeurt als je leven van het ene moment op het andere drastisch verandert door een verkeersongeluk "I do not have words to express the sorrow or loss I felt. It left a hole in my heart that can never be filled." Nelson Mandela na het verlies van zijn oudste zoon in een verkeersongeluk

8 www.doormetduurzaamveilig.nlDoor met Duurzaam Veilig Fred Wegman 2 november 2005 Hoe nu verder? • Door met Duurzaam Veilig principes • Daarbinnen toepassen van het Principe van Vermijdbare Ongevallen – Oorzaken van ongevallen kennen en weten hoe deze weg te nemen – Maatregelen nemen als deze maatschappelijk rendabel zijn • Effectiviteit en efficiëntie verhogen door vanuit een visie te denken en te werken

9 www.doormetduurzaamveilig.nlDoor met Duurzaam Veilig Fred Wegman 2 november 2005 Waarom nu een geactualiseerde visie? • Duurzaam Veilig visie kritisch tegen het licht houden: – Wat hebben we geleerd? – Zijn er voortschrijdende inzichten? – Zijn er nieuwe mogelijkheden? • Bovendien: visie weer onder de aandacht brengen en wegruimen van misverstanden!

10 www.doormetduurzaamveilig.nlDoor met Duurzaam Veilig Fred Wegman 2 november 2005 Mogelijke misverstanden • Duurzaam Veilig of gewoon verkeersveiligheid • Duurzaam Veilig is dat niet alleen infrastructuur? • In Duurzaam Veilig wordt alles toch self-explaining, self-enforcing and forgiving? • Maar meer dan 90% van de ongevallen wordt toch veroorzaakt door een menselijke fout: educatie dus! • Duurzaam Veilig is duur, mensen willen het niet

11 www.doormetduurzaamveilig.nlDoor met Duurzaam Veilig Fred Wegman 2 november 2005 Duurzaam Veilig als visie • Redeneert vanuit een goed begrip van oorzaken van ongevallen en inzicht in het ongevalsproces • Zoekt effectieve manieren om ongevallen te voorkomen en ernst te reduceren • Schept zodanige veiligheidswaarborgen dat als een mens een fout/overtreding maakt, deze fouten opgevangen worden • Hierdoor wordt de kans op (ernstig) letsel nagenoeg uitgesloten

12 www.doormetduurzaamveilig.nlDoor met Duurzaam Veilig Fred Wegman 2 november 2005 De vijf principes Duurzaam Veilig-principe Functionaliteit van wegen Homogeniteit van massa’s en/of snelheid en richting Herkenbaarheid van de vormgeving van de weg en voorspelbaarheid van wegverloop en van gedrag van weggebruikers Statusonderkenning door de verkeersdeelnemer Vergevingsgezindheid van de omgeving en van weggebruikers onderling

13 www.doormetduurzaamveilig.nlDoor met Duurzaam Veilig Fred Wegman 2 november 2005 ANALYSE & ACHTERGRONDEN UITWERKING: MAATREGELEN UITWERKING: SPECIALE ONDERWERPEN UITVOERING 1. Theoretische achtergronden 2. Ontwikkelingen verkeersveiligheid 3. Duurzaam Veilig 1990-2005 4. Infrastructuur 5. Voertuigen 6. Intelligente Transportsystemen 7. Educatie 8. Regelgeving en handhaving 9. Snelheid 10. Alcohol en drugs 11. Jongeren 12. Fietsers en voetgangers 13. Gemotoriseerde tweewielers 14. Goederenvervoer 15. Organisatie beleidsuitvoering 16. Kwaliteitszorg 17. Financiering 18. Flankerend beleid Inhoud van het boek

14 www.doormetduurzaamveilig.nlDoor met Duurzaam Veilig Fred Wegman 2 november 2005 Rode draad in Door met Duurzaam Veilig • Voortbouwen op successen van Duurzaam Veilig totnogtoe • De mens de maat der dingen: fysieke en psychologische eigenschappen • Vijf principes: functionaliteit, homogeniteit, herkenbaarheid, vergevingsgezindheid, statusonderkenning • Inspanningsniveaus handhaven, hogere kwaliteit leveren • Beleidsinnovaties intensiveren • Onderling beter afgestemde uitvoering • Inhoudelijk integreren in andere beleidssectoren • Inspelen op de veranderde bestuurlijke verhoudingen • Flankerend beleid apart vormgeven

15 www.doormetduurzaamveilig.nlDoor met Duurzaam Veilig Fred Wegman 2 november 2005 integratie innovatie kennisontwikkeling kennisoverdacht implementatie Flankerend beleid

16 www.doormetduurzaamveilig.nlDoor met Duurzaam Veilig Fred Wegman 2 november 2005 Een voorbeeld: veilige snelheden (I)

17 www.doormetduurzaamveilig.nlDoor met Duurzaam Veilig Fred Wegman 2 november 2005 Een voorbeeld: veilige snelheden (II)

18 www.doormetduurzaamveilig.nlDoor met Duurzaam Veilig Fred Wegman 2 november 2005 Hoe nu verder? • Uitnodiging om Door met Duurzaam Veilig als uitgangspunt te kiezen voor toekomstig beleid • Gezamenlijke uitwerking te geven aan de voorstellen, met accenten op beleidsinnovatie, kwaliteitszorg en flankerend beleid • Doorgaan met Duurzaam Veilig maken van de infrastructuur, maar daarnaast meer aandacht voor educatie, handhaving, technologie • DE BAL LIGT NU BIJ U

19 www.doormetduurzaamveilig.nlDoor met Duurzaam Veilig Fred Wegman 2 november 2005


Download ppt "Www.doormetduurzaamveilig.nlDoor met Duurzaam Veilig Fred Wegman 2 november 2005 Door met Duurzaam Veilig De Nationale Verkeersveiligheidsvekenning 2005-2020."

Verwante presentaties


Ads door Google