De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fred Wegman 3 maart 2006 Door met Duurzaam Veilig In kort bestek www.swov.nl Door met Duurzaam Veilig De Nationale Verkeersveiligheidsvekenning 2005-2020.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fred Wegman 3 maart 2006 Door met Duurzaam Veilig In kort bestek www.swov.nl Door met Duurzaam Veilig De Nationale Verkeersveiligheidsvekenning 2005-2020."— Transcript van de presentatie:

1 Fred Wegman 3 maart 2006 Door met Duurzaam Veilig In kort bestek www.swov.nl Door met Duurzaam Veilig De Nationale Verkeersveiligheidsvekenning 2005-2020 Fred Wegman

2 3 maart 2006 Door met Duurzaam Veilig In kort bestek www.swov.nl Duurzaam Veilig 1990 - 2005 Naar een Duurzaam Veilig wegverkeer (1992)  Nationale Verkeersveiligheidsverkenning 1990-2010 Startprogramma Duurzaam Veilig (1997) Evaluatie van het Startprogramma (diverse jaren) Nationaal Verkeersveiligheidscongres (2004) Essaybundel Denkend over Duurzaam Veilig (2005) Door met Duurzaam Veilig (2005)  Nationale Verkeersveiligheidsverkenning 2005-2020

3 Fred Wegman 3 maart 2006 Door met Duurzaam Veilig In kort bestek www.swov.nl Waarom Door met Duurzaam Veilig? Het aantal doden lag in 2004 toch verheugend veel lager dan in 2003? Zelfs: het aantal (881) was lager dan de taakstelling (900) voor 2010? Nederland is al zo veilig, een van de veiligste ter wereld

4 Fred Wegman 3 maart 2006 Door met Duurzaam Veilig In kort bestek www.swov.nl Dat is zo, maar… We weten niet precies waardoor de daling komt De taakstelling lijkt aan wervende kracht in te boeten En ook kunnen de aantallen nog aanzienlijk omlaag RESULTATEN UIT HET VERLEDEN VORMEN GEEN GARANTIE VOOR DE TOEKOMST

5 Fred Wegman 3 maart 2006 Door met Duurzaam Veilig In kort bestek www.swov.nl Verkeersveiligheid: topprioriteit van beleid! Minister Peijs spreekt dat regelmatig uit, dus verwoordt de wens de aantallen verkeersslachtoffers verder omlaag te brengen Bijvoorbeeld bij de opening van de BedrijfswagenRAI 2005  Thema van de beurs: Solid solutions, smart solutions  Minister Karla Peijs: and safe solutions

6 Fred Wegman 3 maart 2006 Door met Duurzaam Veilig In kort bestek www.swov.nl Burgers zijn het eens met de minister Voorlichtingsraad (2005)  Verkeersonveiligheid prioriteit: groot persoonlijk, maatschappelijk en politiek belang Peiling onder ANWB-leden (2005)  Onveilig en agressief rijden is belangrijkste probleem SARTRE-studie (2003)  Dit beeld wordt bevestigd in andere Europese landen Werk aan de winkel: Door met Duurzaam Veilig

7 Fred Wegman 3 maart 2006 Door met Duurzaam Veilig In kort bestek www.swov.nl Ongevallen: een persoonlijk drama Teuny Slotboom, verloor haar man en haar zoon in een ongeval: We komen er allemaal mee in aanraking. Bijna dagelijks. Via de krant, de televisie en onze omgeving. Maar toch, als je het niet zelf hebt meegemaakt, zul je nooit meemaken wat er werkelijk gebeurt als je leven van het ene moment op het andere drastisch verandert door een verkeersongeluk "I do not have words to express the sorrow or loss I felt. It left a hole in my heart that can never be filled." Nelson Mandela na het verlies van zijn oudste zoon in een verkeersongeluk

8 Fred Wegman 3 maart 2006 Door met Duurzaam Veilig In kort bestek www.swov.nl Hoe nu verder? Door met Duurzaam Veilig principes Daarbinnen toepassen van het Principe van Vermijdbare Ongevallen  Oorzaken van ongevallen kennen en weten hoe deze weg te nemen  Maatregelen nemen als deze maatschappelijk rendabel zijn Effectiviteit en efficiëntie verhogen door vanuit een visie te denken en te werken

9 Fred Wegman 3 maart 2006 Door met Duurzaam Veilig In kort bestek www.swov.nl Waarom nu een geactualiseerde visie? Duurzaam Veilig visie kritisch tegen het licht houden:  Wat hebben we geleerd?  Zijn er voortschrijdende inzichten?  Zijn er nieuwe mogelijkheden? Bovendien: visie weer onder de aandacht brengen en wegruimen van misverstanden!

10 Fred Wegman 3 maart 2006 Door met Duurzaam Veilig In kort bestek www.swov.nl Mogelijke misverstanden Duurzaam Veilig of gewoon verkeersveiligheid Duurzaam Veilig is dat niet alleen infrastructuur? In Duurzaam Veilig wordt alles toch self-explaining, self-enforcing and forgiving? Maar meer dan 90% van de ongevallen wordt toch veroorzaakt door een menselijke fout: educatie dus! Duurzaam Veilig is duur, mensen willen het niet

11 Fred Wegman 3 maart 2006 Door met Duurzaam Veilig In kort bestek www.swov.nl Duurzaam Veilig als visie Redeneert vanuit een goed begrip van oorzaken van ongevallen en inzicht in het ongevalsproces Zoekt effectieve manieren om ongevallen te voorkomen en ernst te reduceren Schept zodanige veiligheidswaarborgen dat als een mens een fout/overtreding maakt, deze fouten opgevangen worden Hierdoor wordt de kans op (ernstig) letsel nagenoeg uitgesloten

12 Fred Wegman 3 maart 2006 Door met Duurzaam Veilig In kort bestek www.swov.nl ANALYSE & ACHTERGRONDEN UITWERKING: MAATREGELEN UITWERKING: SPECIALE ONDERWERPEN UITVOERING 1. Theoretische achtergronden 2. Ontwikkelingen verkeersveiligheid 3. Duurzaam Veilig 1990-2005 4. Infrastructuur 5. Voertuigen 6. Intelligente Transportsystemen 7. Educatie 8. Regelgeving en handhaving 9. Snelheid 10. Alcohol en drugs 11. Jongeren 12. Fietsers en voetgangers 13. Gemotoriseerde tweewielers 14. Goederenvervoer 15. Organisatie beleidsuitvoering 16. Kwaliteitszorg 17. Financiering 18. Flankerend beleid Inhoud van het boek

13 Fred Wegman 3 maart 2006 Door met Duurzaam Veilig In kort bestek www.swov.nl Rode draad in Door met Duurzaam Veilig Voortbouwen op successen van Duurzaam Veilig totnogtoe De mens de maat der dingen: fysieke en psychologische eigenschappen Vijf principes: functionaliteit, homogeniteit, herkenbaarheid, vergevingsgezindheid, statusonderkenning Inspanningsniveaus handhaven, hogere kwaliteit leveren Beleidsinnovaties intensiveren Onderling beter afgestemde uitvoering Inhoudelijk integreren in andere beleidssectoren Inspelen op de veranderde bestuurlijke verhoudingen Flankerend beleid apart vormgeven

14 Fred Wegman 3 maart 2006 Door met Duurzaam Veilig In kort bestek www.swov.nl Uitvoering Organisatie beleidsuitvoering Kwaliteitszorg Financiering Flankerend beleid

15 Fred Wegman 3 maart 2006 Door met Duurzaam Veilig In kort bestek www.swov.nl Missie Landelijk Initiatief Verkeers- veiligheid (LIV,2005) Startdocument opgesteld met als missie: "…het uitwisselen, verspreiden en ontwikkelen van kennis over verkeersveiligheid en over door alle betrokkenen bereikte resultaten op het gebied van de verkeersveiligheid, om daarmee te bevorderen dat de doelstellingen uit de Nota Mobiliteit (sneller) worden bereikt."

16 Fred Wegman 3 maart 2006 Door met Duurzaam Veilig In kort bestek www.swov.nl Hoofdlijnen LIV Kennisuitwisseling Voorbeeldprojecten Initiatieven rondom landelijke onderwerpen (Samenwerkings)projecten onder de aandacht brengen Kansrijke initiatieven verder brengen

17 Fred Wegman 3 maart 2006 Door met Duurzaam Veilig In kort bestek www.swov.nl Kwaliteitszorg? Problemen  Niet-uniform, sub-optimaal, inconsistent Kernelementen kwaliteitszorg  Duidelijke en controleerbare kwaliteitseisen  Voorlichting aan uitvoerders  Onafhankelijke toezichthouder  Instrumentenmix voor actie bij kwaliteitstekort Functies  Ondersteuning van eigen kwaliteitsstreven  Wegnemen vrijblijvendheid  Signaleren van afwijkingen Voorstel: nader onderzoek naar voor- en nadelen ter voorbereiding van politieke keuze

18 Fred Wegman 3 maart 2006 Door met Duurzaam Veilig In kort bestek www.swov.nl integratie innovatie kennisontwikkeling kennisoverdacht implementatie Flankerend beleid

19 Fred Wegman 3 maart 2006 Door met Duurzaam Veilig In kort bestek www.swov.nl Hoe nu verder? Uitnodiging om Door met Duurzaam Veilig als uitgangspunt te kiezen voor toekomstig beleid Gezamenlijke uitwerking te geven aan de voorstellen, met accenten op beleidsinnovatie, kwaliteitszorg en flankerend beleid Doorgaan met Duurzaam Veilig maken van de infrastructuur, maar daarnaast meer aandacht voor educatie, handhaving, technologie

20 Fred Wegman 3 maart 2006 Door met Duurzaam Veilig In kort bestek www.swov.nl


Download ppt "Fred Wegman 3 maart 2006 Door met Duurzaam Veilig In kort bestek www.swov.nl Door met Duurzaam Veilig De Nationale Verkeersveiligheidsvekenning 2005-2020."

Verwante presentaties


Ads door Google