De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Asfalt en bitumendag 2010. De Standaard 2010 Wim Rollfs of Roelofs Materiaaldienst gemeente Amsterdam.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Asfalt en bitumendag 2010. De Standaard 2010 Wim Rollfs of Roelofs Materiaaldienst gemeente Amsterdam."— Transcript van de presentatie:

1 Asfalt en bitumendag 2010

2 De Standaard 2010 Wim Rollfs of Roelofs Materiaaldienst gemeente Amsterdam

3 Standaard RAW Belang van de RAW-systematiek Terugblik overgang van empirisch naar functioneel Standaard RAW 2005 wijziging mei 2008 Standaard RAW 2010 aanpassing hfst. 31.2 Wat nu verder

4 Belang van RAW afgenomen? Vanaf begin 2000 ontwikkelingen van geïntegreerde contracten O.a. Rijkswaterstaat, Pro-Rail geen RAW bepalingen meer in contract 2010 totaal >10.000 RAW bestekken uitgegeven Marktwaarde RAW bestekken: ca. € 3.000.000.000

5 Van empirisch naar functioneel Ontwikkeling van EU regelgeving Vaststelling van EN-asfaltnormen Keuze van NL voor functionele route Vanaf mei 2008 is Nederland overgegaan Overgangsperiode tot 1 maart 2009 Verzamelen van data voor interpretatie van eisstelling(en) Standaard RAW 2010

6 Standaard RAW Bepalingen 2010 Indeling wijziging mei 2008 wordt verlaten Mengselindelingen van D-1 t/m 5 Mengsel AC surf D-1(B): hoge verkeersbelasting Mengsel AC surf D-5: lage verkeersbelasting Verwarring t.o.v. voorgaande RAW uitgaven RAW 2010 indeling in categorieën Terug naar mengselindeling van laag naar hoog: AC surf IB, A, B, C (CROW 147 wegbeheer)

7 Standaard RAW Bepalingen 2010

8

9 artikel 31.23.02 Gegevens asfaltspecie Naast de gegevens over de asfaltspecie m.b.t. tot CE-markering zoals bedoeld in artikel 01.14.03, verstrekt de aannemer aan de directie: a. a. het verkorte verslag volgens proef 62 punt 5.2; b. b. de referentiesamenstelling als bedoeld in 31.21.04 lid 01; c. c. eventuele specifieke voorwaarden van toepassing op het gebruik van het product; d. van grof toeslagmateriaal voor deklagen, een verklaring dat het voldoet aan het bestek voor korrelvormen polijstwaarde. Standaard RAW Bepalingen 2010

10 Proef 62 art. 5.4 verkort verslag t.b.v. afnemer en directie: a. naam van de producent b. datum uitgifte typeonderzoek c. vermelding van soort en type asfalt d. ingewogen doelsamenstelling (incl. bitumencorrectie) e. PM-asfalt, merknaam en type modificatie f. gewogen dichtheid toeslagmaterialen g. verwijzing naar CE-markering h. streefdichtheid i. samenstelling na extr. proefstuk t.b.v. referentiesamenstelling j. resultaten frequenty-sweep Standaard RAW Bepalingen 2010

11 Gevolgen huidige typeonderzoeken en CE markeringen Typeonderzoeken blijven geldig CE-markeringen aanpassen: in basis geen aanpassingen mits… wel als mengselnaam en categorie op CE-markering vermeld staan Standaard RAW Bepalingen 2010

12 Aandachtspunt voor besteksschrijvers: Let op uw besteksomschrijvingen Zorg voor correcte en eenduidige omschrijvingen Oude mengselbeschrijvingen kunnen/mogen niet meer (GAB, STAB, OAB, DAB) Bij specifieke mengsels opnemen in deel 3 Standaard RAW Bepalingen 2010

13 Ontwikkelingen functioneel onderzoek Nog in te vullen functionele eigenschappen: –Specificatie van de kleur bij gekleurde asfaltmengsels –Rafelingsgevoeligheid –lichtreflectie

14 Afsluitend Dank voor uw aandacht


Download ppt "Asfalt en bitumendag 2010. De Standaard 2010 Wim Rollfs of Roelofs Materiaaldienst gemeente Amsterdam."

Verwante presentaties


Ads door Google