De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Erkenningsaanvraag CZO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Erkenningsaanvraag CZO"— Transcript van de presentatie:

1 Erkenningsaanvraag CZO

2 Wat staat ons te doen Procedure aanvraag tot erkenning
De aanvraag van de erkenning De beoordeling Verlenen van erkenning door het college Objectief en waarheidsgetrouw Erkenningsaanvraag CZO

3 De aanvraag van de erkenning
De zorginstelling (RAV) is de aanvrager van de erkenning Praktijk gedeelte Theoriedeel Aanvraag formulier via Erkenningsaanvraag CZO

4 De beoordeling CZO toetsing- volledigheid
Beoordeling door de opleidingscommissie Onafhankelijk oordeel op basis van beoordelingskader Erkenningsaanvraag CZO

5 Beoordeling Samenhang tussen de eindtermen en de uitwerking daarvan in leerdoelen of competenties De leeromgeving (de leerplaats) Wijze waarop getoetst wordt Hechte samenhang van de theorie en praktijk zijn van belang Erkenningsaanvraag CZO

6 Verlenen erkenning door het college
Erkenning wordt verleend door het college, al dan niet gemandateerd aan de Kamer Verpleegkundige Vervolgopleidingen Vier modaliteiten: Gemotiveerde afwijzing; Erkenning onder nadere voorwaarden; Erkenning ( duur van maximaal 5 jaar); Verder leiden naar het college. Erkenningsaanvraag CZO

7 Positieve beslissing Medegedeeld aan de Raad van Bestuur van de aanvragende instelling (RAV). Kopie van de besluitvorming wordt verzonden naar het hoofd van het opleidingsinstituut. RAV’s kunnen tegen het besluit van het college bezwaar maken

8 Objectief en waarheidsgetrouw
Belangrijke peilers: Kwaliteit en de juistheid van de aangeleverde gegevens Erkenningsaanvraag CZO

9 Formats A1-2 eindtermen/ toetsing en praktijk 2B opleidingsreglement
3 stageroute, leerplaatsen 4 leerplaats kwalitatief (indien mogelijk) Erkenningsaanvraag CZO

10 Beoordelingskader erkenningsaanvraag CZO
Onderwijs methodiek Eindkwalificaties Toetsing Voorzieningen Omvang Kwaliteitsbewaking Erkenningsaanvraag CZO

11 Voorstellen voor herziening van de erkenningssystematiek (CZO- april 2012)
Aanleiding: Lange doorlooptijden Gebrek aan uniformiteit in beoordelen Gebrek aan transparantie in beoordelen Veel vragen over de praktijkleerplaats Erkenningsaanvraag CZO

12 Voorstellen voor herziening
Inhoud van de erkenningssystematiek: Scheiden van opleidingsinstituut en praktijkleerplaats Invoeren van een ontwikkel- of verbeteringsgericht element Onderscheid tussen initiële en vervolgopleidingen Kritische beschouwing van de duur van de opleiding in uren Erkenningsaanvraag CZO

13 Voorstellen voor herziening
Proces van de erkenningssystematiek Opleiding van opleidingsinstituut en praktijkleerplaats scheiden voor beoordeling Evalueren en verder ontwikkelen van normen en criteria voor kwalitatieve gegevens Ontwikkelen van normen, criteria en indicatoren voor kwantitatieve gegevens Introductie van steekproefsgewijze praktijkbezoeken Clustervorming van opleidingen Aanvragen van nieuwe opleidingen Erkenningsaanvraag

14 Voorstellen voor herziening
Aan de systematiek gerelateerde aspecten Overstappen naar een doorlopende erkenning Aanleveren van aanvragen Continu monitoren Verkorten van de doorlooptijd door spreiding van het aantal aanvragen Toelatingsbeleid voor nieuwe opleidingen Communicatie en PR Ontwikkelingen in de zorg Onderzoek naar inzet sociale media Erkenningsaanvraag

15 Presentatie van Wiro Gruijters
Datum Path Onderwerp presentatie Ten behoeve van Erkenningsaanvraag CZO 14 juni 2012 Bestuurders, medisch managers, ROC


Download ppt "Erkenningsaanvraag CZO"

Verwante presentaties


Ads door Google