De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Erkenningsaanvraag CZO. Wat staat ons te doen • Procedure aanvraag tot erkenning • De aanvraag van de erkenning • De beoordeling • Verlenen van erkenning.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Erkenningsaanvraag CZO. Wat staat ons te doen • Procedure aanvraag tot erkenning • De aanvraag van de erkenning • De beoordeling • Verlenen van erkenning."— Transcript van de presentatie:

1 Erkenningsaanvraag CZO

2 Wat staat ons te doen • Procedure aanvraag tot erkenning • De aanvraag van de erkenning • De beoordeling • Verlenen van erkenning door het college • Objectief en waarheidsgetrouw

3 Erkenningsaanvraag CZO De aanvraag van de erkenning De zorginstelling (RAV) is de aanvrager van de erkenning  Praktijk gedeelte  Theoriedeel Aanvraag formulier via www.czo.nl De zorginstelling (RAV) is de aanvrager van de erkenning  Praktijk gedeelte  Theoriedeel Aanvraag formulier via www.czo.nl

4 Erkenningsaanvraag CZO De beoordeling • CZO toetsing- volledigheid • Beoordeling door de opleidingscommissie • Onafhankelijk oordeel op basis van beoordelingskader

5 Erkenningsaanvraag CZO Beoordeling  Samenhang tussen de eindtermen en de uitwerking daarvan in leerdoelen of competenties  De leeromgeving (de leerplaats)  Wijze waarop getoetst wordt  Hechte samenhang van de theorie en praktijk zijn van belang

6 Verlenen erkenning door het college • Erkenning wordt verleend door het college, al dan niet gemandateerd aan de Kamer Verpleegkundige Vervolgopleidingen • Vier modaliteiten: 1. Gemotiveerde afwijzing; 2. Erkenning onder nadere voorwaarden; 3. Erkenning ( duur van maximaal 5 jaar); 4. Verder leiden naar het college. Erkenningsaanvraag CZO

7 Positieve beslissing • Medegedeeld aan de Raad van Bestuur van de aanvragende instelling (RAV). • Kopie van de besluitvorming wordt verzonden naar het hoofd van het opleidingsinstituut.  RAV’s kunnen tegen het besluit van het college bezwaar maken

8 Objectief en waarheidsgetrouw • Belangrijke peilers: • Kwaliteit en de juistheid van de aangeleverde gegevens • Belangrijke peilers: • Kwaliteit en de juistheid van de aangeleverde gegevens Erkenningsaanvraag CZO

9 Formats • A1-2eindtermen/ toetsing en praktijk • 2Bopleidingsreglement • 3stageroute, leerplaatsen • 4leerplaats kwalitatief (indien mogelijk) • A1-2eindtermen/ toetsing en praktijk • 2Bopleidingsreglement • 3stageroute, leerplaatsen • 4leerplaats kwalitatief (indien mogelijk) Erkenningsaanvraag CZO

10 Beoordelingskader erkenningsaanvraag CZO  Onderwijs methodiek  Eindkwalificaties  Toetsing  Voorzieningen  Omvang  Kwaliteitsbewaking Erkenningsaanvraag CZO

11 Voorstellen voor herziening van de erkenningssystematiek (CZO- april 2012) Aanleiding:  Lange doorlooptijden  Gebrek aan uniformiteit in beoordelen  Gebrek aan transparantie in beoordelen  Veel vragen over de praktijkleerplaats Erkenningsaanvraag CZO

12 Voorstellen voor herziening  Inhoud van de erkenningssystematiek: • Scheiden van opleidingsinstituut en praktijkleerplaats • Invoeren van een ontwikkel- of verbeteringsgericht element • Onderscheid tussen initiële en vervolgopleidingen • Kritische beschouwing van de duur van de opleiding in uren Erkenningsaanvraag CZO

13 Voorstellen voor herziening  Proces van de erkenningssystematiek  Opleiding van opleidingsinstituut en praktijkleerplaats scheiden voor beoordeling  Evalueren en verder ontwikkelen van normen en criteria voor kwalitatieve gegevens  Ontwikkelen van normen, criteria en indicatoren voor kwantitatieve gegevens  Introductie van steekproefsgewijze praktijkbezoeken  Clustervorming van opleidingen  Aanvragen van nieuwe opleidingen Erkenningsaanvraag

14 Voorstellen voor herziening  Aan de systematiek gerelateerde aspecten  Overstappen naar een doorlopende erkenning  Aanleveren van aanvragen  Continu monitoren  Verkorten van de doorlooptijd door spreiding van het aantal aanvragen  Toelatingsbeleid voor nieuwe opleidingen  Communicatie en PR  Ontwikkelingen in de zorg  Onderzoek naar inzet sociale media Erkenningsaanvraag

15 Presentatie van Wiro Gruijters Datum Path Onderwerp presentatie Ten behoeve van Erkenningsaanvraag CZO 14 juni 2012 Bestuurders, medisch managers, ROC


Download ppt "Erkenningsaanvraag CZO. Wat staat ons te doen • Procedure aanvraag tot erkenning • De aanvraag van de erkenning • De beoordeling • Verlenen van erkenning."

Verwante presentaties


Ads door Google