De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kosten en effectiviteit in de kinderdiabeteszorg Grenzen van verantwoordelijkkeid Hanneke Nooitgedagt, PR- commissie WKDV/EADV.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kosten en effectiviteit in de kinderdiabeteszorg Grenzen van verantwoordelijkkeid Hanneke Nooitgedagt, PR- commissie WKDV/EADV."— Transcript van de presentatie:

1 Kosten en effectiviteit in de kinderdiabeteszorg Grenzen van verantwoordelijkkeid Hanneke Nooitgedagt, PR- commissie WKDV/EADV

2 Agenda De wet Het functieprofiel De zorgstandaard

3 De wet Systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de zorg.

4 Kwaliteitswet zorginstellingen: art. 3  Dat een en ander leidt of redelijkerwijs moet leiden tot een verantwoorde zorg.

5 De zorgaanbieder, afgestemd op de aard en omvang van de instelling, draagt zorg voor: A. Het verzamelen en registreren van gegevens B. Toetsen C. Aanpassingen werkwijze

6 Jaarverslag waarin: a. of en, zo ja, op welke wijze patiënten of consumenten bij kwaliteitsbeleid zijn betrokken; b. de frequentie waarmee en de wijze waarop binnen de instelling kwaliteitsbeoordeling plaatsvond en het resultaat daarvan; c. welk gevolg gegeven is aan klachten en meldingen over de kwaliteit van de verleende zorg.

7 Functieprofiel Niet alleen inhoud is belangrijk, ook professie: goed omschreven functieprofiel!

8 Ondernemer, regisseur Bedrijfsvoeringstaken Jaarverslag (aanleveren data) Coordinatie en continuïteit

9 Inleiding zorgstandaard (EADV magazine mei 2010-09-11 ) Zorgovereenkomst

10 De patient/client centraal! Hoofdspeler in het team

11 De patient centraal –YouTube - Dutch Diabetes RapYouTube - Dutch Diabetes Rap

12 (zorg) Afspraken over: Kosten Inhoud Uitdagingen Parameters

13 Doel zorgstandaard: Formuleren zorgdoel Bevorderen transparantie zorgproces Bevorderen zelfmanagement: patiënt als regisseur Inkopen van ketenzorg Kwaliteitsbewaking en -bevordering door interactie patiënt/zorgverlener alsook door rapportage en feedback Informatie ordenen ten behoeve van analyse, beleid en toezicht

14 Zorgstandaard http://www.diabetesfederatie.nl/ndf- zorgstandaard-2.htmlhttp://www.diabetesfederatie.nl/ndf- zorgstandaard-2.html

15 Wat is duur Complicatie ‘s Teamkosten (wanneer?) Lange levensduur

16 Wat is goedkoop Hoge productie Effectieve samenwerking (team? Intra- of extramuraal?)

17 Overzicht: Volledig overzicht over kosten utopie?


Download ppt "Kosten en effectiviteit in de kinderdiabeteszorg Grenzen van verantwoordelijkkeid Hanneke Nooitgedagt, PR- commissie WKDV/EADV."

Verwante presentaties


Ads door Google