De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Koos Louwerse Op weg naar een… Kwaliteitsnet Landbouwverkeer Zeeland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Koos Louwerse Op weg naar een… Kwaliteitsnet Landbouwverkeer Zeeland."— Transcript van de presentatie:

1 Koos Louwerse Op weg naar een… Kwaliteitsnet Landbouwverkeer Zeeland

2 Ligtermoet & Partners Op weg naar een Kwaliteitsnet Landbouwverkeer september 2011 Start op 18 december 2009 met projectgroep met RWS, Provincie, Waterschap, ZLTO, CUMELA Doel: ontwikkel een kwaliteitsnet van wegen waarop landbouwgerelateerd verkeer zich over grotere afstanden vlot en veilig kan verplaatsen (economisch belang) dat tevens bijdraagt aan bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Kwaliteitsnet landbouwverkeer

3 Ligtermoet & Partners Op weg naar een Kwaliteitsnet Landbouwverkeer september 2011 Het was de start van een AVONTUUR: - de eerste provincie in Nederland - niemand wist van welke wegen het landbouwverkeer gebruik maakt! De belangrijkste bron waren de landbouwers en loonwerkers. Stap 1 was dan ook: ga met hen praten! Onzekerheid: Zou daar wel wat uitkomen? Stap 1: landbouwers en loonwerkers

4 Ligtermoet & Partners Op weg naar een Kwaliteitsnet Landbouwverkeer september 2011 Onzekerheid: Zou het wel kloppen? Check in vier sessies. Dat viel dus erg mee! Stap 2: wegbeheerders

5 Ligtermoet & Partners Op weg naar een Kwaliteitsnet Landbouwverkeer september 2011 Onzekerheid: Zouden die het wel eens worden? Bespreking in vier sessies. Realisme bij landbouwers en loonwerkers. Begrip bij wegbeheerders. Bij beide: sense of urgency. Stap 3: landbouw en verkeer samen knelpunten identificeren

6 Ligtermoet & Partners september 2011 Aanleidingen vanuit verkeer Op weg naar een Kwaliteitsnet Landbouwverkeer

7 Ligtermoet & Partners Op weg naar een Kwaliteitsnet Landbouwverkeer september 2011

8 Ligtermoet & Partners Op weg naar een Kwaliteitsnet Landbouwverkeer Zeeland september 2011 Loskomen van eigen belangen en eigen wegen. Belangen van weggebruikers en inwoners centraal. Beslissen: daar willen we landbouwverkeer wèl. Baten en lasten eerlijk verdelen. Nieuwe aanpak

9 Ligtermoet & Partners Op weg naar een Kwaliteitsnet Landbouwverkeer september 2011 Ontwikkelingen in de landbouwsector zelf:  schaalvergroting  grotere bedrijven  grotere machines  specialisatie  meer speciale machines en jaarspreiding Gevolg:  meer landbouwverkeer  meer gespreid over het jaar  met grotere landbouwvoertuigen  met hogere snelheid  over grotere afstanden Aanleidingen vanuit landbouwsector

10 Ligtermoet & Partners Op weg naar een Kwaliteitsnet Landbouwverkeer september 2011

11 Ligtermoet & Partners Op weg naar een Kwaliteitsnet Landbouwverkeer september 2011 Autoverkeer op platteland groeit door ontwikkelingen op raakvlak van landbouw en recreatie & toerisme:  groei kampeerboerderijen  groei landbouwwinkels  groei zorgboerderijen Ook fietsverkeer op platteland groeit:  door bovenstaande ontwikkelingen  Zeeland: fietsprovincie! Aanleidingen in recreatie en toerisme

12 Ligtermoet & Partners Op weg naar een Kwaliteitsnet Landbouwverkeer september 2011

13 Ligtermoet & Partners Op weg naar een Kwaliteitsnet Landbouwverkeer september 2011 Ruimtelijke Ordening Economie-Recreatie-Toerisme Landbouw Verkeer Onzekerheid: Zouden die het wel pikken?  Resultaat = integraal plan met breed draagvlak!!! Stap 4: Afstemming met alle sectoren

14 Ligtermoet & Partners Kaart Kwaliteitsnet Landbouwverkeer

15 Ligtermoet & Partners Kaart 118 knelpunten

16 Ligtermoet & Partners Kaart 45 prioritaire knelpunten

17 Ligtermoet & Partners Op weg naar een Kwaliteitsnet Landbouwverkeer september 2011 Zorgen voor inbedding in verkeer- en vervoerplannen Zorgen voor inbedding in plannen andere sectoren Zorgen voor integrale gezamenlijke aanpak van knelpunten Driejaarlijkse wegenschouw met de landbouwsector: onderhoud Driejaarlijkse herijking landbouwroutenetwerk: monitoring Stimulering landelijke beleidsontwikkeling Aanstellen coördinatiegroep Hoe verder?

18 Ligtermoet & Partners Op weg naar een Kwaliteitsnet Landbouwverkeer september 2011 SUCCES !!!


Download ppt "Koos Louwerse Op weg naar een… Kwaliteitsnet Landbouwverkeer Zeeland."

Verwante presentaties


Ads door Google