De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infradagen CROW 23 mei 2012 ENDt

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infradagen CROW 23 mei 2012 ENDt"— Transcript van de presentatie:

1 Infradagen CROW 23 mei 2012 ENDt
relatie tussen het rolgeluid van wegverkeer en de oppervlaktetextuur van het wegdek Ronald van Loon (M+P) Rudi Dekkers (KWS), Berry Bobbink (prov. Gelderland) en Christiaan Tollenaar (M+P)

2 Akoestische parameters
Waarom is een wegdek stil of juist niet: Oppervlaktetextuur Stromingsweerstand Akoestische impedantie (ofwel absorptie) Mechanische impedantie (ofwel flexibiliteit)

3 Meten van akoestische parameters
Vaak in laboratorium of in situ (op proefvakken) Voor grote wegvaklengtes is het koppelen van akoestische parameters aan werkelijke geluidemissie van het wegdek lastig Oppervlaktetextuur kan ook rijdend gemeten worden

4 Gelijktijdig meten van geluid en textuur
Textuur kan gelijktijdig met geluidmeting plaats vinden…maar hoe koppel je beide meetsignalen?

5 Koppelen van textuur aan geluid
Geluidniveau wordt bepaald over wegvaklengte 20 m; Textuur is hoogteprofiel van de weg met resolutie 0,1 mm Textuurparameters als MPD en RMS vaak niet representatief voor geluid van stille (poreuze) wegdekken

6 Van textuurprofiel naar een textuurspectrum
Textuur beschrijven met golflengte en amplitude (Fourier) Textuurspectrum (middeling per 20 m) textuur golflengte lang kort veel weinig

7 Praktijkvoorbeeld textuurprofiel -> spectrum

8 Relevante golflengtegebied
Voor de golflengtes van 20 tot 100 mm en golflengte 5 mm

9 Van textuurspectrum naar geluidniveau
Lijst met kentallen per golflengte voor de omrekening Voor de golflengtes van 20 tot 100 mm en golflengte 5 mm Geluidniveau van het referentiewegdek bekend Omrekenfactoren Annex A van ISO10844 ENDT: Estimated Noise Difference due to Texture Textuurspectra van een wegdek wordt omgerekend naar een verwacht verschil in geluidniveau tussen het wegdek en de referentie.

10 Vught: Geluidniveau vs ENDt op een oude DGD

11 Vught: Geluidniveau vs ENDt

12 Barchem Ulft Doel: verklaren van de verschillen in akoestische prestatie. Conclusie: oppervlaktetextuur biedt geen verklaring voor de verschillende geluidprestaties

13 Detecteren van lokale verschillen

14 Toepassing Onderzoeken van verklaringen voor het akoestisch presteren van wegdekken Vooral geschikt het monitoren van grote wegvaklengtes waarbij weinig bekend is over de wegdekeigenschappen en onderhoudstoestand

15 Vragen


Download ppt "Infradagen CROW 23 mei 2012 ENDt"

Verwante presentaties


Ads door Google