De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

4-04-20071Ben Fruytier HU Weet u hóe u uw mensen boeit? “Creëer variëteit in je organisatie.”

Verwante presentaties


Presentatie over: "4-04-20071Ben Fruytier HU Weet u hóe u uw mensen boeit? “Creëer variëteit in je organisatie.”"— Transcript van de presentatie:

1 4-04-20071Ben Fruytier HU Weet u hóe u uw mensen boeit? “Creëer variëteit in je organisatie.”

2 4-04-20072Ben Fruytier HU Wat vindt u van “(hard) werken”? 1.Van hard werken is nog nooit iemand dood gegaan. 2.Als hard werken goed was, hadden de rijken het niet aan de armen overgelaten. 3.Niemand houdt meer van hard werken dan diegene die ervoor betaalt 4.Werken moet uitdagend zijn! 5.Werken doe je om te leven! 6.Ik werk voor het loon! 7.Werken moet wel leuk zijn! Ja toch!?

3 4-04-20073Ben Fruytier HU Tijdspatronen in de arbeidswaardering? Na-oorlogse generatie De jaren 60 generatie Generatie Nix (verloren generatie ) Generatie X (ambitieuze generatie) Generatie Y (millennium generatie)

4 4-04-20074Ben Fruytier HU Wat wil de (huidige) generatie Y volgens Deloitte (VK 16-02-2007) Creëer heldere en transparante carrièrepaden; Wees transparant bij invullen vrijgekomen posities; Biedt mentor- en coachingsmogelijkheden; Creëer sterke sociale netwerken op werkplek; Bewerkstellig dat individuen betekenisvolle doelen efficiënt kunnen nastreven Denk na over functionele en numerieke flexibiliteit zodat privé- en organisatiedoelen gerealiseerd kunnen worden Creëer mogelijkheden voor commentaar op organisatie; Ontwikkel structuur waarin ideeën gedeeld kunnen worden

5 4-04-20075Ben Fruytier HU Arbeidsmarkt gedragsonderzoek 2006 Wat boeit?2006 tov 2003 Wat boeit?2006 tov 2003 1Salaris61%Parttime werk.20% 2Werksfeer58%Verantw. werk18% 3Vast contract44%Opleid. mogel.18% 4Werkinhoud43%Acc. werkdruk16% 5Uitdagend werk37%Pers. idealen13% 6Sec. Arbeidsvw.26%Naam werkg.10% 7Doorgroeimog.26%Product/dienst 9% 8Locatie26%Vrije tijd/vak. 8% 9Flex. werktijden25%Intern. carrier. 4%

6 Sociale milieus in Nederland Hoog Midden Laag BehoudenBezittenVerwennenOntplooien Beleven TraditioneelModernPostmodern waarden status Nieuwe conservatieven 8% Kosmopolieten 10% Moderne burgerij 22% Traditionele burgerij 18% Opwaarts mobielen 13% Post- materialisten 10% Postmoderne hedonisten 10% Gemaksgeoriënteerden 9% 1 mln 1,3 mln 1,7 mln 2,8 mln 1,2 mln 2,3 mln

7 4-04-20077Ben Fruytier HU Arbeidsbeleving: voer voor sociologen Geachte heer, mevrouw, U hebt deelgenomen aan de Mentality-waardentest. Aan de hand van uw antwoorden hebben we bepaald dat uw profiel de meeste overeenkomsten vertoont met dat van de postmaterialist: De maatschappijkritische idealist die zichzelf wil ontplooien, zich verzet tegen sociaal onrecht en opkomt voor het milieu. Vervolgens zijn op u de volgende waardenprofielen van toepassing, van meest naar minst passend: 2.Postmoderne hedonisten 3.Kosmopolieten 4.Nieuwe conservatieven 5.Opwaarts mobielen 6.Gemaksgeorienteerden 7.Moderne burgerij 8.Traditionele burgerij Motivaction International © 2007 / colofoncolofon

8 4-04-20078Ben Fruytier HU Methodologische problemen met waardenonderzoek Waargenomen werkelijkheid: opleiding arbeidsgeschiedenis sociaal-econ.milieu Maatstaf: gewenste werkelijkheid Verschil meten Wat boeit werknemers? Loon Uitdaging Werksfeer Idealen

9 4-04-20079Ben Fruytier HU Conclusie Wat mensen boeit: is sterk door de context bepaald verandert steeds sneller naarmate de omgeving steeds sneller verandert differentieert steeds meer naarmate de maatschappij steeds verder differentieert En: kan dus steeds minder als uitgangspunt van structureel organisatie- en personeelsbeleid dienen

10 4-04-200710Ben Fruytier HU Van nominaal denken naar functioneel denken Functies van arbeid arbeid als zingevende levensvervulling; arbeid als (de in onze samenleving) belangrijkste parameter voor sociale status; arbeid als loonarbeid Weet u hóe u uw mensen boeit?

11 4-04-200711Ben Fruytier HU Goed werkgeverschap ‘ het (feitelijk) gedrag van werkgevers (leidinggevenden) dat optimaal rekening houdt met de belangen en gevoelens van werknemers, vanuit de overtuiging dat dit voordeel heeft voor allen’ 1.Open cultuur (stijl van leidinggeven en informatie) 2.Maatwerk in arbeidsrelaties (balans werk-privé) 3.Groei en ontwikkelingsmogelijkheden (inzetbaarheid)

12 4-04-200712Ben Fruytier HU Inputvariëteit beperken Externe regelvereisten Lokale regelvereisten Regelcapaciteit vergroten Wet van Ashby: Creëer variëteit in je organisatie Beheersbaarheid = f [regelbehoefte/ regelvermogen]

13 4-04-200713Ben Fruytier HU Law of requisite variety: vormgeving van het organisatiebeleid From complex structures and simple jobs, to simple structures and complex jobs

14 4-04-200714Ben Fruytier HU Wie zeggen dit allemaal? * Ashby: vereiste variëteit * Simon: ‘nearly decomposable systems’ * Thompson: wederzijdse afhankelijkheden bij elkaar plaatsen, anders krijg je onnodige coördinatie kosten * Beer (VSM): autonome eenheden binnen autonome eenheden * Sociotechniek: organiseren rond onafhankelijke stromen * Lean Thinking (Womack en Jones): rond onafhankelijke ‘flows’ * Business Process Reengineering: rond onafhankelijke processen * functionele processen: inkoop, verkoop, fabricage, enzovoort * order gerelateerde processen: stromen of ‘flows’ * McKinsey: ‘Simplicity wins’ (van externe en interne structuur)

15 4-04-200715Ben Fruytier HU Law of requisite variety: vormgeving van het personeelsbeleid Ad allocatie: Teamwork Brede inzetbaarheid Ad arbeidsomvang en arbeidsduur Flexibele arbeidstijden Mogelijkheden tot deeltijdarbeid Ad arbeidsvoorwaarden: Uitwisseling tussen primaire, secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden Ad inrichting personeelsbeleid: Voorzichtig met SSC’s Decentraal wat decentraal kan


Download ppt "4-04-20071Ben Fruytier HU Weet u hóe u uw mensen boeit? “Creëer variëteit in je organisatie.”"

Verwante presentaties


Ads door Google