De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Organisaties en Verzekeringen Vormingplus - 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Organisaties en Verzekeringen Vormingplus - 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Organisaties en Verzekeringen Vormingplus - 2012

2 Feitelijke Vereniging of VZW ? Vormingplus - 2012 De VZW De Feitelijke Vereniging Organisatorisch Strakke opgelegde structuur (AV – RVB) Verplicht statuten op te stellen Verplichte publicatie van documenten Niets voorzien Noodzaak aan duidelijke struc-tuur, statuten, besluitvormings-keten,… Openheid naar leden toe

3 Feitelijke Vereniging of VZW ? Vormingplus - 2012 De VZW De Feitelijke Vereniging Fiscaal Onderworpen aan : • Successietaks • Rechtspersonenbelasting • Mogelijk BTW-plichtig Niet onderworpen Problematisch als toch belastbare handelingen worden gesteld…

4 Feitelijke Vereniging of VZW ? Vormingplus - 2012 De VZW De Feitelijke Vereniging Verzekeringen Verplichte verzekeringen Andere polissen nodig om risico’s te dekken Rechtstreeks polis afsluiten onmogelijk Eventueel via koepel Probleem : bijkomende polissen constructie nodig.

5 Feitelijke Vereniging of VZW ? Vormingplus - 2012 De VZW De Feitelijke Vereniging Boekhoudkundig Verplicht boekhouding te voeren Verplichte transparantie via jaarlijkse AV Verplichte publicatie Duidelijke en transparante boekhouding =essentieel Periodieke informatie naar leden (en buitenwereld)

6 Feitelijke Vereniging of VZW ? Vormingplus - 2012 De VZW De Feitelijke Vereniging Juridisch Rechtspersoon Kan handelingen stellen Kan optreden in rechte Geen hoofdelijke aansprakelijkheid Geen rechtspersoon ⇨ geen handelingen Kan niet optreden in rechte Altijd hoofdelijke aansprakelijkheid Polis BA-bestuurders = onmisbaar !

7 Organisaties en Verzekeringen Vormingplus - 2012 1. Inleiding : • Vzw-statuut -> verplichte verzekeringen • Best méér polissen dan enkel wettelijk verplichte • Subsidiënten, koepels, … : -> opgelegde of gekopppelde verzekeringen • Risico’s : ruim omschreven of heel specifiek; kortlopend of stilzwijgend verlengd • Verzekeringsmaatschappij ≠ liefdadigheidsinstelling • Belang van regelmatige evaluatie ! • Oplijsting ≠ volledig !

8 Organisaties en Verzekeringen Vormingplus - 2012 1. Inleiding : 1.1 Belangrijke voorafgaande begrippen : 1.1. 1. Voorzorgsprincipe / Goede huisvader : • Voorzorgsprincipe : vgl kop-staartaanrijding : snelheid altijd zo aanpassen dat je kan stoppen… • Goede huisvader : alsof het om jouw eigendom gaat • ⇨ Onvoldoende dekking of polis : = belastende omstandigheid 1.1. 2. Bedrog / Opzettelijke Fout / Herhaalde Lichte Fout : • Bedrog : fraude, bedrieglijk opzet • Opzettelijke fout : je wordt geacht beter te weten • Herhaalde lichte fout : “volharden in de boosheid” • ⇨ Geen enkele tussenkomst of bijstand

9 Organisaties en Verzekeringen Vormingplus - 2012 2. Wettelijk of anderszins verplichte verzekeringen : 2.1 Wettelijk verplicht bij vzw : • Burgerlijke aansprakelijkheid vrijwilligers • Objectieve aansprakelijkheidsverzekering brand & ontploffing • Arbeidsongevallenverzekering (als vzw werkgever is) • Autoverzekering (als vzw eigenaar is) 2.2 Anderszins verplichte verzekeringen : • ‘Verplichting’ vloeit voor uit aard van activiteit • Subsidiënten of koepels kunnen polissen opleggen • Onmogelijk volledig op te sommen • Advies verzekeringsagent / koepel / collega-vzw’s

10 Organisaties en Verzekeringen Vormingplus - 2012 3. De voornaamste categorieën van verzekeringen : 3.1 Burgerlijke Aansprakelijkheid • Burgerlijke aansprakelijkheid = verantwoordelijk voor schadevergoeding •  strafrechterlijk aspect • Fout medewerker = fout vzw ⇨ vzw = aansprakelijk • Is wettelijk verplichte verzekering • Medewerkers niet per definitie derden tgo mekaar ! • Vgl : familiale polis van goede huisvaders… • Polis Provincie = gratis 3.1.1 Burgerlijke Aansprakelijkheid Vrijwilligers

11 Organisaties en Verzekeringen Vormingplus - 2012 3. De voornaamste categorieën van verzekeringen : 3.1 Burgerlijke Aansprakelijkheid • Schade kan eventueel gerechtelijk verhaald worden op bestuurders (bv als vzw niet solvabel is) • In principe geen persoonlijke aansprakelijkheid • Kwijting aan bestuurders ⇨ vzw kan bestuurders niet meer aansprakelijk stellen • Is geen wettelijk verplichte maar wel levensnoodzakelijke verzekering !! • Quid FV ?? 3.1.2 Burgerlijke Aansprakelijkheid Bestuurders

12 Organisaties en Verzekeringen Vormingplus - 2012 3. De voornaamste categorieën van verzekeringen : 3.1 Burgerlijke Aansprakelijkheid • Cfr Inno of Switel • Slachtoffers hoeven niet te bewijzen dat vzw fouten maakte • Vgl : objectieve aanspr. autobestuurder / zwakke weggebruiker • Af te sluiten door exploitant v/h gebouw (≠ eigenaar !) • Wettelijk verplichte verzekering • Quid FV ?? 3.1.3 Objectieve Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering Brand & Ontploffing :

13 Organisaties en Verzekeringen Vormingplus - 2012 3. De voornaamste categorieën van verzekeringen : 3.1 Burgerlijke Aansprakelijkheid • Dekt gerechtskosten, honoraria,… • Bijstand in zowat alle soorten rechtszaken • Niet verplicht, wel onmisbaar… 3.1.4 Rechtsbijstand

14 Organisaties en Verzekeringen Vormingplus - 2012 3. De voornaamste categorieën van verzekeringen : 3.2 Brandverzekering • Vgl ‘particuliere’ brandverzekering • Juridisch niet verplicht  Goede Huisvader • Soms verplicht in huurovereenkomst • Dekt schade aan gebouw en inboedel (ifv inventariswaarde) 3.2.1 Gewone brandverzekering

15 Organisaties en Verzekeringen Vormingplus - 2012 3. De voornaamste categorieën van verzekeringen : 3.2 Brandverzekering • Essentieel als vzw gebouw ter beschikking stelt van andere organisaties • Derde zal niet opdraaien voor eventuele schade 3.2.2 Afstand van verhaal :

16 Organisaties en Verzekeringen Vormingplus - 2012 3. De voornaamste categorieën van verzekeringen : 3.3 Autoverzekeringen • Zelfde als particuliere autoverzekering • Omnium of beperkt tot enkel de verplichte BA • Controleren : specifieke voorwaarden verzekering minibus 3.3.1 Autoverzekering

17 Organisaties en Verzekeringen Vormingplus - 2012 3. De voornaamste categorieën van verzekeringen : 3.3 Autoverzekeringen • Wagens van medewerkers verzekeren • Omnium-verzekering (dekt dus ook ‘eigen schade’ • Komt tussen nà autoverzekering medewerker • Dekt enkel materiele schade aan voertuig van betrokkenen • Geen woon/werk-verkeer ! 3.3.2 Vervoer in opdracht :

18 Organisaties en Verzekeringen Vormingplus - 2012 3. De voornaamste categorieën van verzekeringen : 3.4 Personeelsgebonden verzekeringen • Verplicht als vzw = werkgever • Dekt lichamelijke letsels tijdens werk en woon/werk-verkeer • Schade aan auto, fiets, kledij… = niet gedekt hierdoor ! • Dekt loonverlies voor werknemer na periode gewaarborgd loon • Beperkt tot wettelijk minimumloon 3.4.1 Arbeidsongevallen : • Mogelijkheid om volledige loon te laten uitbetalen (extra polis) • Mogelijkheid om gewaarborgd loon aan werkgever terug te laten betalen (extra polis)

19 Organisaties en Verzekeringen Vormingplus - 2012 3. De voornaamste categorieën van verzekeringen : 3.4 Personeelsgebonden verzekeringen • Geen verplichte verzekering – wel in meeste gevallen aan te raden • Werkt zoals arbeidsongevallenverzekering • Dekt loonverlies voor vrijwilliger • Dekt dokters- en hospitaalkosten 3.4.2 Lichamelijke ongevallen vrijwilligers

20 Organisaties en Verzekeringen Vormingplus - 2012 3. De voornaamste categorieën van verzekeringen : 3.4 Personeelsgebonden verzekeringen • Collectieve polis als incentive • Meestal = pensioensparen 3.4.3 Groepsverzekering • Aanvulling op arbeidsongevallenpolis • Dekt loonverlies bij blijvende invaliditeit 3.4.4 Verzekering invaliditeit • Cfr ‘particuliere’ hospitalisatieverzekering • Al dan niet volledig betaald door werkgever • Soms ook voor familieleden 3.4.5 Hospitalisatieverzekering

21 Organisaties en Verzekeringen Vormingplus - 2012 3. De voornaamste categorieën van verzekeringen : 3.5 Verzekering voor materiaal • Verzekert kostbaar materiaal door de vzw gebruikt • Specifieke en aangepaste polis op maat vzw 3.5.1 Informatica, foto, video, audio, instrumenten, fietsen,…

22 Organisaties en Verzekeringen Vormingplus - 2012 3. De voornaamste categorieën van verzekeringen : 3.5 Verzekering voor materiaal • Inboedel van gebouw verzekeren tegen inbraak 3.5.2 Diefstal

23 Organisaties en Verzekeringen Vormingplus - 2012 3. De voornaamste categorieën van verzekeringen : 3.6 Annulatieverzekering bij evenementen • Dekt annulatie van evenementen ingevolge onvoorziene omstandigheden • Financieel deficit wordt vermeden…

24 Organisaties en Verzekeringen Vormingplus - 2012 4 Hoe omgaan met verzekeringsagenten en –firma’s : • Verzekeringsagent = tussenpersoon ⇨ duurder • Rechtstreekse onderhandeling met maatschappij kan goedkoper uitvallen. • Verzekering op maat  standaard huis-, tuin- & keukenpolis ? • Periodieke evaluatie en update verzekeringsportefeuille • Belangenverdediging • Regelmatige vergelijking van verschillende maatschappijen qua prijszetting, mogelijkheden,.. verdient zeker aanbeveling !

25 Organisaties en Verzekeringen Vormingplus - 2012 Zijn er nog vragen ?


Download ppt "Organisaties en Verzekeringen Vormingplus - 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google