De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Ethias Powerpoint presentations Verzekeringen Vlaamse Basketballiga vzw.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Ethias Powerpoint presentations Verzekeringen Vlaamse Basketballiga vzw."— Transcript van de presentatie:

1 1 Ethias Powerpoint presentations Verzekeringen Vlaamse Basketballiga vzw

2 2 •Verzekeringen die automatisch verworven zijn ingevolge lidmaatschap bij de VBL •Verzekeringen afgesloten door VBL waarop clubs tegen betaling kunnen intekenen •Verzekeringen individueel te onderschrijven door de clubs

3 3 •Sportverzekering decreet 31/07/2001 •Clubs + leden •Deelnemers sportpromotionele activiteiten (niet-leden) •Verzekering vrijwilligers (niet-leden) Verzekeringen die automatisch verworven zijn ingevolge lidmaatschap bij de VBL

4 4 •Tijdelijke ongeschiktheid •Reisverzekering •Ethias Assistance •Lichamelijke ongevallen •Bagage Verzekeringen afgesloten door VBL waarop clubs tegen betaling kunnen intekenen

5 5 •Arbeidsongevallen •Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing •Bestuurdersaansprakelijkheid •Brand •Contractuele aansprakelijkheid •Alle risico’s Verzekeringen individueel te onderschrijven door de clubs

6 6 Sportverzekering clubs en leden •2 luiken •Dekking burgerlijke aansprakelijkheid •Dekking lichamelijke ongevallen •Toepassingsgebied •Overal ter wereld •Tijdens de activiteit zelf •BA: tijdens de verplaatsingen in het kader van de activiteit •LO: tijdens de weg naar en van de activiteit (individueel of in groep) Verzekeringen automatisch verworven ingevolge lidmaatschap

7 7 Sportverzekering clubs en leden •Burgerlijke aansprakelijkheid •Wat •Schade aan derden door fout of nalatigheid •Derden: alle natuurlijke en rechtspersonen, andere dan VBL en de aangesloten clubs •Wie Verzekerden •VBL •Clubs •Leden Verzekeringen automatisch verworven ingevolge lidmaatschap

8 8 Sportverzekering clubs en leden •Burgerlijke aansprakelijkheid •Activiteit •Competitie, kampioenschap, vriendschappelijke wedstrijden, tornooien, training •Vergaderingen, uitstappen •Feestelijkheden en groepsreizen  Ruime interpretatie Verzekeringen automatisch verworven ingevolge lidmaatschap

9 9 Sportverzekering clubs en leden •Burgerlijke aansprakelijkheid •Waarborg •Lichamelijke schade: 5 000 000,00 euro •Materiële schade: 620 000,00 euro •Uitsluitingen •Verplichte verzekering •Schade aan persoonlijke voorwerpen, kleding en brillen •Schade aan gebouwen en hun inhoud welke men huurt of ter beschikking heeft Verzekeringen automatisch verworven ingevolge lidmaatschap

10 10 Sportverzekering clubs en leden •Lichamelijke ongevallen •Wat •Plotselinge gebeurtenis die lichamelijk letsel veroorzaakt en waarvan de oorzaak vreemd is aan het organisme van het slachtoffer Gelijkgesteld met ongeval •Verrekkingen en spierscheuren •Infecties ten gevolge van een ongeval •Verdrinking, bevriezing, zonnesteek •Vergiftiging Verzekeringen automatisch verworven ingevolge lidmaatschap

11 11 Sportverzekering clubs en leden •Lichamelijke ongevallen •Waarborgen •Terugbetaling effectieve kosten •Vergoedingen -Overlijden -Blijvende invaliditeit -Tijdelijke ongeschiktheid Verzekeringen automatisch verworven ingevolge lidmaatschap

12 12 Sportverzekering clubs en leden •Lichamelijke ongevallen - Waarborgen •Terugbetaling effectieve kosten •Geneeskundige kosten na tegemoetkoming van het ziekenfonds -Gedurende twee jaar -Voor zover het gaat om geneeskundige verstrekkingen die opgenomen zijn in het RIZIV-barema -Tot beloop van 200 % van dit barema •Tandprothesekosten -250,00 euro per tand -Max. 1 000,00 euro per ongeval Verzekeringen automatisch verworven ingevolge lidmaatschap

13 13 Sportverzekering clubs en leden •Lichamelijke ongevallen - Waarborgen •Terugbetaling effectieve kosten •Vervoerskosten nodig om u aan te bieden voor geneeskundige verzorging -Tarief arbeidsongevallen 0,25 euro/km -Opleg ziekenwagen •Begrafeniskosten -Voor leden vanaf 5 jaar:620,00 euro -Voor leden jonger dan 5 jaar: 7 500,00 euro Verzekeringen automatisch verworven ingevolge lidmaatschap

14 14 Sportverzekering clubs en leden •Lichamelijke ongevallen - Waarborgen •Vergoedingen •Overlijden -Uitkering kapitaal van 7 500,00 euro per slachtoffer van 5 jaar of ouder Verzekeringen automatisch verworven ingevolge lidmaatschap

15 15 Sportverzekering clubs en leden •Lichamelijke ongevallen - Waarborgen •Vergoedingen •Bestendige invaliditeit -Uitkering van een kapitaal -A rato van het percentage BI -Tot de leeftijd van 65 jaar -Tussen 1 en 50 %:15 000,00 euro -Tussen 51 en 100 %: 30 000,00 euro -Fysische invaliditeit geen economische invaliditeit Verzekeringen automatisch verworven ingevolge lidmaatschap

16 16 Sportverzekering clubs en leden •Lichamelijke ongevallen - Waarborgen •Vergoedingen •Tijdelijke ongeschiktheid -Uitkering van een dagvergoeding van 25,00 euro -Vanaf de eerste dag -Gedurende max. 2 jaar -Bij bewezen loonverlies én indien er geen uitkering is vanwege het ziekenfonds -Tot beloop van het effectief verlies met een max. van 25,00 euro  In principe niet voor werknemers  Voor zelfstandigen en ambtenaren in disponibiliteit wegens ziekte Verzekeringen automatisch verworven ingevolge lidmaatschap

17 17 Deelnemers sportpromotionele activiteiten •Polis 45.060.247 •Niet-leden •Dekking BA + LO •Sportpromotionele activiteiten ingericht door de VBL of een aangesloten club •Bij organisatie van een dergelijke activiteit blijven de club en de leden verzekerd via de ledenpolis Verzekeringen automatisch verworven ingevolge lidmaatschap

18 18 Procedure aangifte ongeval •Zo snel mogelijk •Ofwel via Extranet (bij voorkeur) •Ofwel per post door middel van een daarvoor bestemd aangifteformulier •Ontvangstmelding •Onmiddellijk via Extranet •Individuele OM naar het slachtoffer bij aanleg van het medisch dossier •Veertiendaagse OM naar de liga Verzekeringen automatisch verworven ingevolge lidmaatschap

19 19 Procedure aangifte ongeval •Terugbetaling •Op basis van originele stavingsstukken •Terugbetaling aan het slachtoffer •Tussentijdse betalingen zijn mogelijk •Niet-gedekte kosten worden per brief gemeld Verzekeringen automatisch verworven ingevolge lidmaatschap

20 20 Verzekering vrijwilligers (niet-leden) •Nieuw! Vanaf 1 januari 2007! •Vrijwilligerswerk door personen niet aangesloten bij de VBL •Tijdens de verzekerde activiteit •Automatische dekking zonder formaliteiten •Polis 45.160.266 Verzekeringen automatisch verworven ingevolge lidmaatschap

21 21 Verzekering vrijwilligers (niet-leden) •Waarborgen •Burgerlijke aansprakelijkheid •Lichamelijke schade tot 5 000 000,00 euro per schadegeval •Materiële schade tot 625 000,00 euro per schadegeval •Enkel tijdens de verzekerde activiteit Verzekeringen automatisch verworven ingevolge lidmaatschap

22 22 Verzekering vrijwilligers (niet-leden) •Waarborgen •Lichamelijke ongevallen •Terugbetaling effectieve kosten -Geneeskundige kosten tot 100 % RIZIV -Vervoerskosten •Vergoedingen -Overlijden: 7 500,00 euro -Blijvende invaliditeit:15 000,00 euro Verzekeringen automatisch verworven ingevolge lidmaatschap

23 23 Tijdelijke ongeschiktheid (45.076.721) •Formules A12,50 EUR10,00 EUR B25,00 EUR20,00 EUR C37,50 EUR30,00 EUR Verzekeringen afgesloten door VBL waarop clubs tegen betaling kunnen intekenen

24 24 Tijdelijke ongeschiktheid (45.076.721) •Bij effectief loonverlies vanaf de eerste dag •Gedurende 75 weken •Tot beloop van het geleden verlies met een maximum van het verzekerd bedrag •1 formule per club •Minimum jaarpremie 100,00 euro •Inschrijving met naamlijst Verzekeringen afgesloten door VBL waarop clubs tegen betaling kunnen intekenen

25 25 Reisverzekeringen Bij een reis naar het buitenland kan worden ingetekend op •Ethias Assistance •Bijstandsverzekering ter aanvulling van de polis leden •Hulpverlening bij ziekte, ongeval en overlijden in het buitenland •Tussenkomst in geneeskundige kosten Verzekeringen afgesloten door VBL waarop clubs tegen betaling kunnen intekenen

26 26 Reisverzekeringen •Verzekering lichamelijke ongevallen •Bijkomend kapitaal •Overlijden: 12 500,00 euro •BI:25 000,00 euro •Bagageverzekering > Via een daartoe bestemd inschrijvingsformulier > Premie: 2,00 euro per persoon per dag Verzekeringen afgesloten door VBL waarop clubs tegen betaling kunnen intekenen

27 27 Arbeidsongevallen •Indien personeel in dienst •Bezoldigd •Wettelijke verplichting tot afsluiten AO-verzekering Objectieve aansprakelijkheid bij brand •Indien club ruimte uitbaat toegankelijk voor publiek •Polyvalente zalen •Sportzalen + kleedkamers + douches •Stadions •Drankgelegenheden met voor het publiek toegankelijke ruimte van tenminste 50 m 2 Verzekeringen individueel te onderschrijven door de clubs

28 28 Objectieve aansprakelijkheid bij brand •Wettelijke verplichting voor de uitbater  Club maakt gebruik op geregelde tijdstippen van ruimte die door iemand anders wordt uitgebaat = geen verplichting voor club, maar voor uitbater Verzekeringen individueel te onderschrijven door de clubs

29 29 Bestuurdersaansprakelijkheid - vzw’s •Verwijzing naar de uiteenzetting van meester Deneff •In het vademecum: inschrijvingsformulier Brand •Als eigenaar •Als gebruiker of huurder Verzekeringen individueel te onderschrijven door de clubs

30 30 Contractuele aansprakelijkheid •Bij ingebruikname van een lokaal of gebouw vb. schade aan meubels, toestellen,... Alle risico’s •Doel: voorwerpen te verzekeren tegen elke beschadiging welke ook de oorzaak is •Computers, audio-visuele apparaten, kunstwerken, installaties,... Verzekeringen individueel te onderschrijven door de clubs

31 31 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "1 Ethias Powerpoint presentations Verzekeringen Vlaamse Basketballiga vzw."

Verwante presentaties


Ads door Google