De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vlaamse Basketballiga vzw

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vlaamse Basketballiga vzw"— Transcript van de presentatie:

1 Vlaamse Basketballiga vzw
Verzekeringen Vlaamse Basketballiga vzw Ethias Powerpoint presentations

2 Verzekeringen die automatisch verworven zijn ingevolge lidmaatschap bij de VBL
Verzekeringen afgesloten door VBL waarop clubs tegen betaling kunnen intekenen Verzekeringen individueel te onderschrijven door de clubs

3 Verzekeringen die automatisch verworven zijn ingevolge lidmaatschap bij de VBL
Sportverzekering decreet 31/07/2001 Clubs + leden Deelnemers sportpromotionele activiteiten (niet-leden) Verzekering vrijwilligers (niet-leden)

4 Verzekeringen afgesloten door VBL waarop clubs tegen betaling kunnen intekenen
Tijdelijke ongeschiktheid Reisverzekering Ethias Assistance Lichamelijke ongevallen Bagage

5 Verzekeringen individueel te onderschrijven door de clubs
Arbeidsongevallen Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing Bestuurdersaansprakelijkheid Brand Contractuele aansprakelijkheid Alle risico’s

6 Verzekeringen automatisch verworven ingevolge lidmaatschap
Sportverzekering clubs en leden 2 luiken Dekking burgerlijke aansprakelijkheid Dekking lichamelijke ongevallen Toepassingsgebied Overal ter wereld Tijdens de activiteit zelf BA: tijdens de verplaatsingen in het kader van de activiteit LO: tijdens de weg naar en van de activiteit (individueel of in groep)

7 Verzekeringen automatisch verworven ingevolge lidmaatschap
Sportverzekering clubs en leden Burgerlijke aansprakelijkheid Wat Schade aan derden door fout of nalatigheid Derden: alle natuurlijke en rechtspersonen, andere dan VBL en de aangesloten clubs Wie Verzekerden VBL Clubs Leden

8 Verzekeringen automatisch verworven ingevolge lidmaatschap
Sportverzekering clubs en leden Burgerlijke aansprakelijkheid Activiteit Competitie, kampioenschap, vriendschappelijke wedstrijden, tornooien, training Vergaderingen, uitstappen Feestelijkheden en groepsreizen  Ruime interpretatie

9 Verzekeringen automatisch verworven ingevolge lidmaatschap
Sportverzekering clubs en leden Burgerlijke aansprakelijkheid Waarborg Lichamelijke schade: ,00 euro Materiële schade: ,00 euro Uitsluitingen Verplichte verzekering Schade aan persoonlijke voorwerpen, kleding en brillen Schade aan gebouwen en hun inhoud welke men huurt of ter beschikking heeft

10 Verzekeringen automatisch verworven ingevolge lidmaatschap
Sportverzekering clubs en leden Lichamelijke ongevallen Wat Plotselinge gebeurtenis die lichamelijk letsel veroorzaakt en waarvan de oorzaak vreemd is aan het organisme van het slachtoffer Gelijkgesteld met ongeval Verrekkingen en spierscheuren Infecties ten gevolge van een ongeval Verdrinking, bevriezing, zonnesteek Vergiftiging

11 Verzekeringen automatisch verworven ingevolge lidmaatschap
Sportverzekering clubs en leden Lichamelijke ongevallen Waarborgen Terugbetaling effectieve kosten Vergoedingen Overlijden Blijvende invaliditeit Tijdelijke ongeschiktheid

12 Verzekeringen automatisch verworven ingevolge lidmaatschap
Sportverzekering clubs en leden Lichamelijke ongevallen - Waarborgen Terugbetaling effectieve kosten Geneeskundige kosten na tegemoetkoming van het ziekenfonds Gedurende twee jaar Voor zover het gaat om geneeskundige verstrekkingen die opgenomen zijn in het RIZIV-barema Tot beloop van 200 % van dit barema Tandprothesekosten 250,00 euro per tand Max ,00 euro per ongeval

13 Verzekeringen automatisch verworven ingevolge lidmaatschap
Sportverzekering clubs en leden Lichamelijke ongevallen - Waarborgen Terugbetaling effectieve kosten Vervoerskosten nodig om u aan te bieden voor geneeskundige verzorging Tarief arbeidsongevallen 0,25 euro/km Opleg ziekenwagen Begrafeniskosten Voor leden vanaf 5 jaar: 620,00 euro Voor leden jonger dan 5 jaar: ,00 euro

14 Verzekeringen automatisch verworven ingevolge lidmaatschap
Sportverzekering clubs en leden Lichamelijke ongevallen - Waarborgen Vergoedingen Overlijden Uitkering kapitaal van 7 500,00 euro per slachtoffer van 5 jaar of ouder

15 Verzekeringen automatisch verworven ingevolge lidmaatschap
Sportverzekering clubs en leden Lichamelijke ongevallen - Waarborgen Vergoedingen Bestendige invaliditeit Uitkering van een kapitaal A rato van het percentage BI Tot de leeftijd van 65 jaar Tussen 1 en 50 %: ,00 euro Tussen 51 en 100 %: ,00 euro Fysische invaliditeit geen economische invaliditeit

16 Verzekeringen automatisch verworven ingevolge lidmaatschap
Sportverzekering clubs en leden Lichamelijke ongevallen - Waarborgen Vergoedingen Tijdelijke ongeschiktheid Uitkering van een dagvergoeding van 25,00 euro Vanaf de eerste dag Gedurende max. 2 jaar Bij bewezen loonverlies én indien er geen uitkering is vanwege het ziekenfonds Tot beloop van het effectief verlies met een max. van 25,00 euro In principe niet voor werknemers Voor zelfstandigen en ambtenaren in disponibiliteit wegens ziekte

17 Verzekeringen automatisch verworven ingevolge lidmaatschap
Deelnemers sportpromotionele activiteiten Polis Niet-leden Dekking BA + LO Sportpromotionele activiteiten ingericht door de VBL of een aangesloten club Bij organisatie van een dergelijke activiteit blijven de club en de leden verzekerd via de ledenpolis

18 Verzekeringen automatisch verworven ingevolge lidmaatschap
Procedure aangifte ongeval Zo snel mogelijk Ofwel via Extranet (bij voorkeur) Ofwel per post door middel van een daarvoor bestemd aangifteformulier Ontvangstmelding Onmiddellijk via Extranet Individuele OM naar het slachtoffer bij aanleg van het medisch dossier Veertiendaagse OM naar de liga

19 Verzekeringen automatisch verworven ingevolge lidmaatschap
Procedure aangifte ongeval Terugbetaling Op basis van originele stavingsstukken Terugbetaling aan het slachtoffer Tussentijdse betalingen zijn mogelijk Niet-gedekte kosten worden per brief gemeld

20 Verzekeringen automatisch verworven ingevolge lidmaatschap
Verzekering vrijwilligers (niet-leden) Nieuw! Vanaf 1 januari 2007! Vrijwilligerswerk door personen niet aangesloten bij de VBL Tijdens de verzekerde activiteit Automatische dekking zonder formaliteiten Polis

21 Verzekeringen automatisch verworven ingevolge lidmaatschap
Verzekering vrijwilligers (niet-leden) Waarborgen Burgerlijke aansprakelijkheid L ichamelijke schade tot ,00 euro per schadegeval Materiële schade tot ,00 euro per schadegeval Enkel tijdens de verzekerde activiteit

22 Verzekeringen automatisch verworven ingevolge lidmaatschap
Verzekering vrijwilligers (niet-leden) Waarborgen Lichamelijke ongevallen Terugbetaling effectieve kosten Geneeskundige kosten tot 100 % RIZIV Vervoerskosten Vergoedingen Overlijden: ,00 euro Blijvende invaliditeit: ,00 euro

23 Verzekeringen afgesloten door VBL waarop clubs tegen betaling kunnen intekenen
Tijdelijke ongeschiktheid ( ) Formules A 12,50 EUR 10,00 EUR B 25,00 EUR 20,00 EUR C 37,50 EUR 30,00 EUR

24 Verzekeringen afgesloten door VBL waarop clubs tegen betaling kunnen intekenen
Tijdelijke ongeschiktheid ( ) Bij effectief loonverlies vanaf de eerste dag Gedurende 75 weken Tot beloop van het geleden verlies met een maximum van het verzekerd bedrag 1 formule per club Minimum jaarpremie 100,00 euro Inschrijving met naamlijst

25 Verzekeringen afgesloten door VBL waarop clubs tegen betaling kunnen intekenen
Reisverzekeringen Bij een reis naar het buitenland kan worden ingetekend op Ethias Assistance Bijstandsverzekering ter aanvulling van de polis leden Hulpverlening bij ziekte, ongeval en overlijden in het buitenland Tussenkomst in geneeskundige kosten

26 Verzekeringen afgesloten door VBL waarop clubs tegen betaling kunnen intekenen
Reisverzekeringen Verzekering lichamelijke ongevallen Bijkomend kapitaal Overlijden: ,00 euro BI: ,00 euro Bagageverzekering > Via een daartoe bestemd inschrijvingsformulier > Premie: 2,00 euro per persoon per dag

27 Verzekeringen individueel te onderschrijven door de clubs
Arbeidsongevallen Indien personeel in dienst Bezoldigd Wettelijke verplichting tot afsluiten AO-verzekering Objectieve aansprakelijkheid bij brand Indien club ruimte uitbaat toegankelijk voor publiek Polyvalente zalen Sportzalen + kleedkamers + douches Stadions Drankgelegenheden met voor het publiek toegankelijke ruimte van tenminste 50 m2

28 Verzekeringen individueel te onderschrijven door de clubs
Objectieve aansprakelijkheid bij brand Wettelijke verplichting voor de uitbater  Club maakt gebruik op geregelde tijdstippen van ruimte die door iemand anders wordt uitgebaat = geen verplichting voor club, maar voor uitbater

29 Verzekeringen individueel te onderschrijven door de clubs
Bestuurdersaansprakelijkheid - vzw’s Verwijzing naar de uiteenzetting van meester Deneff In het vademecum: inschrijvingsformulier Brand Als eigenaar Als gebruiker of huurder

30 Verzekeringen individueel te onderschrijven door de clubs
Contractuele aansprakelijkheid Bij ingebruikname van een lokaal of gebouw vb. schade aan meubels, toestellen, ... Alle risico’s Doel: voorwerpen te verzekeren tegen elke beschadiging welke ook de oorzaak is Computers, audio-visuele apparaten, kunstwerken, installaties, ...

31 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Vlaamse Basketballiga vzw"

Verwante presentaties


Ads door Google