De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 VLAAMSE VOLLEYBALBOND vzw VERZEKERINGEN Bart Hannes22 oktober 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 VLAAMSE VOLLEYBALBOND vzw VERZEKERINGEN Bart Hannes22 oktober 2012."— Transcript van de presentatie:

1 1 VLAAMSE VOLLEYBALBOND vzw VERZEKERINGEN Bart Hannes22 oktober 2012

2 2 Verzekeringen I.Burgerlijke aansprakelijkheid II.Lichamelijke ongevallen III.VVB-polissen IV.Andere risico’s

3 3 I. Burgerlijke aansprakelijkheid Algemeen •Uitgebreide en ingewikkelde materie •Gering in aantal •Minnelijke schikking/rechter

4 Voorbeelden •Tijdens een clubfeest gaat springkasteel vliegen •Trainer geeft geen of slechte uitleg bij oefening met toestellen •6-jarig lid loopt weg en veroorzaakt een verkeersongeval •Een vrijwilliger laat een toestel vallen op de vloer •Tijdens een mosseldag ontploft een gasfles •Een tribune valt gedeeltelijk in

5 5 Wat is burgerlijke aansprakelijkheid? Wettelijke basis (slechts 5 artikels) a)Artikel 1382 « Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden. » b)Artikel 1383 « Ieder is aansprakelijk niet alleen voor de schade welk hij door zijn daad, maar ook voor die welke hij door zijn nalatigheid of door zijn onvoorzichtigheid heeft veroorzaakt. »

6 6 Actieve – Passieve aansprakelijkheid Drie elementen •Fout - bewijslast bij slachtoffer •Schade - vaste schade, geen hypothetische •Causaal verband - had de schade zich zonder de fout voorgedaan? Drie elementen voldaan  aansprakelijkheid RECHTSTREEKSE AANSPRAKELIJKHEID Men is aansprakelijk voor zijn eigen daden. Artikel 1382 - 1383

7 7 c)Artikel 1384 « Men is aansprakelijk niet alleen voor de schade welke men veroorzaakt door zijn eigen daad, maar ook voor die welke veroorzaakt wordt door de daad van personen voor wie men moet instaan, of van zaken die men onder zijn bewaring neemt. De vader en de moeder zijn aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door hun minderjarige kinderen. De meesters en zij die andere aanstellen, voor de schade door hun dienstboden en aangestelden veroorzaakt in de bediening waartoe zij hen gebezigd hebben. De onderwijzers en de ambachtslieden zijn aansprakelijk voor de schade door hun leerlingen en leerjongens veroorzaakt gedurende de tijd dat zij onder hun toezicht staan. De aansprakelijkheid houdt op, indien de ouders, onderwijzers en ambachtslieden bewijzen dat zij de daad welke tot die aansprakelijkheid aanleiding geeft, niet hebben kunnen verhinderen. »

8 8 d)Artikel 1385 « De eigenaar van een dier, of terwijl hij het in gebruik heeft, degene die zich ervan bedient, is aansprakelijk voor de schade die door het dier is veroorzaakt, hetzij het onder zijn bewaking stond, dan wel verdwaald of ontsnapt was. » e)Artikel 1386 « De eigenaar van een gebouw is aansprakelijk voor de schade door de instorting ervan veroorzaakt, wanneer deze te wijten is aan verzuim van onderhoud of aan een gebrek in de bouw. »

9 9 ONRECHTSTREEKSE AANSPRAKELIJKHEID Men is aansprakelijk voor iets anders of voor de daad van iemand anders VERMOEDEN VAN AANSPRAKELIJKHEID BEWIJSLAST BIJ « AANSPRAKELIJKE »  AANTONEN DAT HIJ GEEN FOUT HEEFT BEGAAN Artikel 1384, 1385 en 1386

10 10 Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers Opdrachtgever is aansprakelijk voor de fouten van de vrijwilliger!!

11 11 II. Lichamelijke ongevallen •Een plotselinge gebeurtenis die lichamelijk letsel veroorzaakt en waarvan de oorzaak vreemd is aan het organisme van het slachtoffer •Worden gelijkgesteld met lichamelijk ongeval: - ziekten, besmettingen en infecties die rechtstreeks gevolg zijn van een ongeval - bevriezing, zonnesteek, vergiftiging, verstikking - de gevolgen van een lichamelijke inspanning die zich PLOTS manifesteren zoals hernias, liesbreuken, spier- en peesscheuringen, verrekkingen, verstuikingen,…

12 Voorbeelden •Lid komt al fietsend naar de club en rijdt tegen een geparkeerde wagen •Volleybalster loopt plots een spierscheur op •Bestuurslid valt van stoel tijdens vergadering •Vrijwilliger verbrandt zich aan barbecue tijdens clubfeest •Volleyballer stoot met zijn knie tegen de netpaal

13 13 III. VVB-POLISSEN 1.Polis nr. 45.285.014 – clubs en leden 2.Polis nr. 45.285.028 – niet-leden

14 14 WAARBORGEN - Burgerlijke aansprakelijkheid en Rechtsbijstand -Lichamelijke ongevallen Overeenkomstig het SPORTDECREET en de Wet van 3 juli 2005 !!!!!!

15 15 Burgerlijke aansprakelijkheid •Lichamelijke schade : 5.000.000,00 EUR •Materiële schade: 620.000,00 EUR Zonder vrijstelling! Leden zijn onderling derden

16 16 Burgerlijke aansprakelijkheid Wat is uitgesloten? •Niet-verzekerde activiteiten •Opzettelijke schade (vanaf 16 jaar) •Schade aan gebouwen en inhoud (zowel brand als andere schade) •Schade aan persoonlijke voorwerpen zoals kledij, gsm, juwelen, brillen,… (behalve van scheidsrechters en officiëlen) •Schade aan materiaal van de club •Schade aan geleend of gehuurd materiaal •Wettelijke verplicht te verzekeren risico’s

17 17 Lichamelijke ongevallen •Terugbetaling van de medische kosten erkend door het RIZIV na tegemoetkoming van het ziekenfonds tot 2 jaar na het ongeval tot 150% van het RIZIV-tarief vrijstelling: 6,20 EUR per ongeval •Tandprothese: 150,- EUR per tand met een maximum van 600,- EUR per ongeval •Brilschade: montuur 25,- EUR / glazen integraal (uitsluitend scheidsrechters en officiëlen) •Vervoerkosten •Begrafeniskosten - vanaf 5 jaar: 620,- EUR - jonger dan 5 jaar: 8.500,- EUR

18 18 Lichamelijke ongevallen Vaste vergoedingen •Overlijden: 8.500,- EUR (slachtoffer ouder dan 5 j) •Blijvende invaliditeit: maximum 35.000,- EUR berekend à rato van de graad van invaliditeit (slachtoffer tot en met 65 jaar) •Tijdelijke invaliditeit: 30,- EUR per dag (slachtoffer tot en met 65 jaar, voornamelijk zelfstandigen)

19 19 Lichamelijke ongevallen Tijdens de verzekerde activiteit, alsook op weg naar en van de activiteit

20 20 Wat te doen bij ongeval? EXTRANET!! Algemeen: eerst ziekenfonds, dan verzekering

21 IV Andere risico’s •Arbeidsongevallen •Objectieve aansprakelijkheid bij brand of ontploffing •Bestuurdersaansprakelijkheid •Contractuele aansprakelijkheid •Brand (eigen gebouwen, andere gebouwen, inboedel) •Alle risico’s •Reisverzekeringen

22 22 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "1 VLAAMSE VOLLEYBALBOND vzw VERZEKERINGEN Bart Hannes22 oktober 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google