De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brandverzekering met afstand van verhaal

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brandverzekering met afstand van verhaal"— Transcript van de presentatie:

1 Brandverzekering met afstand van verhaal
Brecht Vermeulen Directeur De Mandel

2 Brandverzekering eigenaar
De Mandel verzekert haar eigendommen tegen brand- en stormschade in haar hoedanigheid van eigenaar

3 Brandverzekering huurder
ARTIKEL 19 huurcontract De huurder verbindt er zich toe een verzekering van het type ‘omnium brand’ af te sluiten welke tegelijkertijd zijn inboedel en zijn aansprakelijkheid als huurder dekt gedurende gans de periode dat hij het goed huurt. Volgende risico’s moeten gedekt zijn: brand en bijkomende risico’s: eventuele afbraak- en ontruimingskosten hagel- en stormschade, waterschade, glasbreuk en burgerlijke aansprakelijkheid voor het gebouw De huurder moet in het contract het kapitaal voorzien dat hem een volledige vergoeding waarborgt in geval van ramp. Hij is verplicht bij elke vraag van de verhuurder hem een afschrift van de polis alsmede het bewijs van de betaling van de premie voor te leggen zonder dat dit nazicht enige verantwoordelijkheid voor de verhuurder meebrengt. Indien de verhuurder een ‘omnium brand’ heeft afgesloten, die een clausule van afstand van verhaal op de huurder bevat, zal deze laatste alleen zijn inboedel en het verhaal van de buren moeten verzekeren. In dit laatste geval kan de verhuurder de premiekosten voor deze afstand van verhaal terugvorderen van de huurder.

4 2004-2007 De Mandel vroeg jaarlijks polis en kwitantie op
Meer dan 5% had geen brandverzekering Sommigen hadden recent polis afgesloten Verschillende SHM’s werkten reeds met polissen afstand van verhaal (Gent, Antwerpen, Limburg, …

5 « Afstand van verhaal » De Mandel doet afstand van eventueel verhaal van schade tegenover haar huurder. De Mandel zal in dit geval dus geen bedragen terugvorderen van de huurder (of zijn verzekeraar) De Mandel betaalt zelf een bijpremie in haar brandverzekering Huurder moet geen verzekering meer afsluiten

6 2004-2007 Uitleg gegeven aan huurders in 2005 In infobrochure
Tijdens 5 huurdershappenings « in huren en kleuren » In brieven Enquete : 50% voor – 50% tegen (vooral ingevuld door verzekeringsmakelaars)

7 2004-2007 2006 : nog eens 2 bladzijden info in huurdersbrochure
2006 : tarieven ingewonnen bij de verschillende verzekeringsmakelaars waar De Mandel brandpolissen heeft Op basis daarvan : exact uitgerekend per huurder hoeveel de premie zou bedragen i.f.v. verzekerde bedragen in brandpolis De mandel December 2006 : brief met exact individueel aanbod naar elke individuele huurder

8 2007 Keuzemogelijkheid voor zittende huurders om vrijwillig over te stappen Verplichte « afstand van verhaal » voor nieuwe huurders Nieuwe projecten Na verhuisbeweging

9 2007 In februari 2007 : 370 zittende huurders zijn vrijwillig overgeschakeld 271 nieuwe huurders sedert 1 januari 2007 zijn verplicht ingestapt

10 Nadelen « afstand van verhaal »
Huurder heeft niet meer de vrije keuze bij wie hij verzekerd is Huurder moet nog een polis afsluiten om de eigen inboedel en de aansprakelijkheid tegenover derden (familiale) te verzekeren. De Mandel heeft veel meer opvolgwerk bij schade

11 Voordelen « afstand van verhaal »
Huurder is altijd verzekerd De Mandel moet bewijs niet elk jaar opvragen >> geen opvolgingskost Bijpremie huurder = doorgaans minder dan 1 euro per maand tegenover euro per jaar bij aparte verzekering huurdersaansprakelijkheid

12 2008 BVR 12/10/2007 bevestigt werkwijze
Ondertussen reeds 1174 van 3250 huurders die met afstand van verhaal verzekerd zijn


Download ppt "Brandverzekering met afstand van verhaal"

Verwante presentaties


Ads door Google