De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RE 7 Non Life & Health Les 1. Agenda •Inleiding schadeverzekeringen –Wat is risico –Wat is verzekeren –Wet van de grote aantallen •Schade –Individueel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "RE 7 Non Life & Health Les 1. Agenda •Inleiding schadeverzekeringen –Wat is risico –Wat is verzekeren –Wet van de grote aantallen •Schade –Individueel."— Transcript van de presentatie:

1 RE 7 Non Life & Health Les 1

2 Agenda •Inleiding schadeverzekeringen –Wat is risico –Wat is verzekeren –Wet van de grote aantallen •Schade –Individueel en collectief risicomodel –Portefeuillekarakteristiek

3 Agenda •Inleiding schadeverzekeringen –Wat is risico –Wat is verzekeren –Wet van de grote aantallen •Schade –Individueel en collectief risicomodel –Portefeuillekarakteristiek

4 Grootste risico om miljonair te worden?

5 “Ik vind het risico te groot” •Wat is je afweging? •Wat is je criterium? •Geldt dit ook voor je buurman?

6 Risico nader bekeken Gebeurtenis KansGevolg

7 Gebeurtenis •Definitie gebeurtenis: Een verandering van toestand •Voorbeelden: –Arbeidsongeschikt worden –Een aanrijding –Trouwen

8 Gevolg •Een gebeurtenis is vanuit risicoperceptie pas interessant als er een negatief gevolg aan verbonden is

9 Kans •Definitie kans: Een kans wordt gedefinieerd als de theoretisch juiste mate waarin een gebeurtenis zich per eenheid voordoet

10 Risico •Definitie: Een gebeurtenis met een onzekere mate van voorkomen en/of een onzekere uitkomst waardoor de kans op een nadelige situatie ontstaat •Ofwel korter: Een risico is de mogelijkheid dat zich een onwelgevallige, voorstelbare gebeurtenis zich voordoet.

11 Wat kun je met risico’s? •Aanvaarden •Vermijden •Verminderen •Overdragen

12 Agenda •Inleiding schadeverzekeringen –Wat is risico –Wat is verzekeren –Wet van de grote aantallen •Schade –Individueel en collectief risicomodel –Portefeuillekarakteristiek

13 Verzekering •Een verzekering is een overeenkomst tussen een verzekerde en een verzekeraar, waarbij de verzekeraar zich verplicht tegen ontvangst van een premie de verzekerde schadeloos te stellen wegens verlies, schade of gemis aan verwacht voordeel dat hij door de in de overeenkomst omschreven onzekere voorvallen zou kunnen lijden

14 Verzekeringsvormen •Sommenverzekeringen •Naturaverzekeringen •Schadeverzekeringen

15 Indemniteitsbeginsel •Kortweg: de vergoeding is niet meer dan de financiële schade

16 Andere begrippen •Moral Hazard •Anti-selectie •Inloop / uitlooprisico •Verzekerbaarheid

17 Pauze

18 Agenda •Inleiding schadeverzekeringen –Wat is risico –Wat is verzekeren –Wet van de grote aantallen •Schade –Individueel en collectief risicomodel –Portefeuillekarakteristiek

19 Experiment •Plaatje dobbelsteen •Gooi met een dobbelsteen en bij 6 betaal je € 600: 123456 €0 -€600

20 Verwachtingswaarde •Definitie: product van de kans op de gebeurtenis en het (gemiddelde) schadebedrag •Experiment: Verwachtingswaarde = -€600*1/6 = -€100

21 Experiment 2 •Ontvang altijd € 100 •Gooi met een dobbelsteen en bij 6 betaal je € 600: 123456 €100 -€500

22 Experiment 3 123456 1200 -400 2200 -400 3200 -400 4200 -400 5200 -400 6 -1000

23 Experiment 4 •Bij zes dobbelstenen is er een kans dat de uitkomst gelijk is aan de verwachtingswaarde. •Deze kans is ongeveer 0.4 •De kans op maximale schade is enorm klein (1/6)^6 ≈ 0.00002

24 Experiment 5 •Gooi met een munt en bepaal de frequentie “kop” •Hou per worp bij wat de frequentie is

25 Grafische weergave

26 Wet van de grote aantallen •Bij een groot aantal keren herhalen experiment zal de gemiddelde uitkomst dichtbij de verwachte waarde liggen

27 Galton bord

28

29

30

31

32 Galton bord (50 ballen)

33 Galton bord (nog meer)

34 Verzekeringsbegrippen •Homogene risicoklasse •Solidariteit: –Kans solidariteit –Subsidiërende solidariteit

35 Agenda •Inleiding schadeverzekeringen –Wat is risico –Wat is verzekeren –Wet van de grote aantallen •Schade –Individueel en collectief risicomodel –Portefeuillekarakteristiek

36 Modellen

37 Individueel model

38 Collectief model

39 Individueel model II

40 Collectief model II

41 Korte pauze

42 Agenda •Inleiding schadeverzekeringen –Wat is risico –Wat is verzekeren –Wet van de grote aantallen •Schade –Individueel en collectief risicomodel –Portefeuillekarakteristiek

43 Karakteristieken •Schade –frequentie –Omvang •Bij frequentie gaat het om het aantal schades per tijdseenheid

44 Aantallen autoschades

45 Experiment •Gooi met een dobbelsteen en als er zes bovenkomt is er voor de desbetreffende polis een schade

46 Freqentieplot 1 polis

47 Experiment 2 •Niet één polis, maar 150.000:

48 Frequentie experiment 2

49 Informatie

50 Poisson verdeling

51 Schadeomvang

52 Samenvatting •Inleiding schadeverzekeringen –Wat is risico –Wat is verzekeren –Wet van de grote aantallen •Schade –Individueel en collectief risicomodel –Portefeuillekarakteristiek

53 Vragen


Download ppt "RE 7 Non Life & Health Les 1. Agenda •Inleiding schadeverzekeringen –Wat is risico –Wat is verzekeren –Wet van de grote aantallen •Schade –Individueel."

Verwante presentaties


Ads door Google