De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RECHTEN & PLICHTEN VAN DE HUURDER

Verwante presentaties


Presentatie over: "RECHTEN & PLICHTEN VAN DE HUURDER"— Transcript van de presentatie:

1 RECHTEN & PLICHTEN VAN DE HUURDER

2 Een volledig overzicht ervan vindt u terug in uw huurovereenkomst.
RECHTEN & PLICHTEN VAN DE HUURDER Hierna volgt een samenvatting van de belangrijkste rechten en plichten van de huurder van een sociale woning. Een volledig overzicht ervan vindt u terug in uw huurovereenkomst.

3 HUURPRIJS STEEDS TE BETALEN : vòòr de 10e dag van elke maand
via doorlopende betalingsopdracht op rekeningnummer BE met vermelding van de gestructureerde mededeling BE +++000/0000/

4 HUURPRIJS BETALINGSPROBLEMEN ? contacteer onmiddellijk DE LEIE
contacteer indien nodig het OCMW niet (of te laat) betalen kan leiden tot extra kosten of zelfs tot de verbreking van de huurovereenkomst !

5 STEEDS ONMIDDELLIJK TE MELDEN :
GEZINSTOESTAND STEEDS ONMIDDELLIJK TE MELDEN : huwelijk of samenwoning met partner scheiding of vertrek van partner geboorte overlijden mindervaliditeit

6 STEEDS VOORAF TOELATING VRAGEN :
GEZINSTOESTAND STEEDS VOORAF TOELATING VRAGEN : voor de tijdelijke of permanente inwoning van personen (al dan niet familieleden) waarmee u geen partnerrelatie heeft.

7 WONING & OMGEVING Respecteer uw WONING regelmatig onderhoud vereist
vergeet ook het onderhoud van uw tuin niet! ventileer regelmatig uw woning (klik hier voor infobrochure)

8 WONING & OMGEVING Respecteer uw BUREN
vermijd (nacht-)lawaai of andere overlast in appartementen zijn huisdieren verboden in woningen zijn bepaalde soorten huisdieren toegelaten voor zover geen hinder door lawaai, geur, uitwerpselen…

9 WONING & OMGEVING Respecteer uw OMGEVING
laat geen zwerfvuil rondslingeren zet restafval, papier en PMD op het juiste moment buiten parkeer enkel op de daartoe voorziene plaatsen

10 BUURTPROBLEMEN probeer het probleem eerst onderling en op een rustige manier uit te praten contacteer uw wijkagent indien nodig indien nog geen oplossing, vul het meldings-formulier in (verkrijgbaar bij de CVBA DE LEIE) anonieme klachten worden niet aanvaard.

11 ONDERHOUDSCONTRACT voor centrale verwarming en waterverwarmers
zie klever op centrale verwarming of waterverwarmer ook voor jaarlijks onderhoud firma zelf contacteren bij defect

12 ENERGIE vrije keuze energieleverancier (voor overzicht zie bij verhuis tellernummers en -standen tijdig doorgeven aan uw elektriciteits-, gas- en waterleverancier controleer regelmatig de tellerstanden van uw woning om eventuele verliezen tijdig te constateren en te verhelpen !

13 VERZEKERING CVBA DE LEIE sluit voor uw woning (= gebouw) een brandverzekering af met afstand van verhaal op de huurder. De HUURDER moet steeds een eigen brandverzekering afsluiten voor zijn inboedel, verfraaiingswerken (behang- en schilderwerken) en/of eventuele door hemzelf opgerichte constructies (vb. tuinhuis).

14 SCHADE DOOR BRAND, STORM, WATER, BLIKSEM, enz.
verwittig steeds onmiddellijk de CVBA DE LEIE doe aangifte bij uw verzekeringsmaatschappij indien schade aan inboedel, verfraaiingswerken (schilderwerk, behang) of aan eigen constructies. DOOR VANDALISME, AANRIJDING, INBRAAK, enz. doe aangifte bij lokale politie en bezorg een bewijs hiervan (= kopie van het PV) aan de CVBA DE LEIE.

15 HERZIENING HUURPRIJS DE HUURPRIJS KAN WORDEN HERBEREKEND BIJ
inkomensdaling van minstens 20 % t.o.v. referentiejaar pensioen van (mede-)bewoner vertrek medebewoner nieuwe medebewoner overlijden medebewoner mindervaliditeit

16 OPZEG DOOR HUURDER opzegtermijn = 3 maanden (vanaf de eerste dag van de volgende maand) per aangetekende brief of opzegformulier bij de CVBA DE LEIE afspraak voor afgifte sleutels volgt automatisch laat de woning steeds in goede en propere staat achter afrekening huurwaarborg ten vroegste 3 maand na afgifte sleutels

17 Wij danken u alvast voor uw aandacht en medewerking!
Voor eventuele verdere vragen of inlichtingen kunt u steeds contact opnemen met onze diensten 056 /


Download ppt "RECHTEN & PLICHTEN VAN DE HUURDER"

Verwante presentaties


Ads door Google