De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Signalen LOKAAL SOCIAAL BELEID

Verwante presentaties


Presentatie over: "Signalen LOKAAL SOCIAAL BELEID"— Transcript van de presentatie:

1 Signalen LOKAAL SOCIAAL BELEID

2 Wat is een signaal, signaal versus klacht?
Klacht komt systematisch terug. Niet van één individu, maar van meerdere mensen. Structurele en beleidsmatige oplossing nodig, graag op niveau stad gent of breder. Wijkgebonden signalen zullen niet doorgaan naar beleid: wel zeker nog verzamelen. Uiteraard eerst zelf zoeken naar oplossingen, daarna signaleren. Graag in eigen dienst verzamelen van signalen op structurele manier: intern te bekijken hoe.

3 Proces signalenbundel
Najaar: doorgeven aan signaalcoördinatoren Bert Vande Poele OCMW Gent NU: toetsing signalen in bundelingsdagen: bij andere signaalcoördinatoren en werkveld Voorjaar 2014 signaalbundel klaar Feedback nadien over de signalen Nu ook reeds feedback! Continu proces: elk Platform

4 Parkeer en mobiliteitsprobleem
Veel hulpverleners en weinig parkeerplaats. Milieubewust verplaatsen is belangrijk! Niet voor iedereen mogelijk, zeker niet voor alle bezoekers. Klachten van buurtbewoners en patiënten mbt onmogelijkheid parkeren. Openbaar vervoer Ledeberg- Gentbrugge: probleem; steeds ‘centraal’ gaan Slechte staat voetpaden in Ledeberg en Gentbrugge De ontmoetingsruimte is niet zo toegankelijk in Ledeberg: ligt aan de buitenzijden en niet centraal. Hier wordt aan gewerkt via Ledeberg Leeft (GGW) Agressie in het verkeer: Hoe kunnen we zorgen voor meer verdraagzaamheid?

5 Parkeer en mobiliteitsprobleem: antwoord Signaalcoördinator
.Dit is specifiek voor Ledeberg en kan ik niet meenemen naar de werkgroep Signalen LWB. Ik zou dit oa. wel doorgeven aan de Stad Gent dienst Mobiliteit.

6 Eerstelijns dienstverlening
steeds meer diensten : het eerstelijnswerk verlaten en regie-functie, samenbrengen van partners, netwerk creëren. => Wie is nog werkelijk met hulpverlening aan cliënten bezig? Er is daarnaast ook nood aan “coaches” die effectief mee gaan naar diensten ipv enkel diagnoses te stellen en mensen adres te bezorgen. In de praktijk geraken mensen vaak niet tot de juiste dienst.

7 Eerstelijns dienstverlening
Dit nemen we mee naar de werkgroep Signalen / LWB want sluit aan op andere signalen. In de praktijk geraken mensen vaak niet tot de juiste dienst. Dit nemen we mee naar de werkgroep Signalen / LWB. Binnen OCMW Gent is er het project 'Sociale Gidsen' dat tegemoet komt aan deze behoefte. Nu is dit nog in pilootfase. Binnenkort wordt dit uitgebreid naar alle welzijnsbureaus van OCMW Gent.

8 Huisvesting Tekort aan betaalbare huurwoningen en kwaliteitsvolle woningen. door veel diensten gesignaleerd; wordt zeker als signaal in de bunde opgenomen en zo aan politici voorgelegd Moeilijkheden bij coördinatie verhuis. Dit signaal kan doorgegeven worden aan de verhuisdienst van OCMW Gent. Dit zal ik doorgeven en bevragen. Na opvolging zal het ook in signalenbundel worden opgenomen (maar niet enkel voor senioren, ook voor andere zwakkere groepen).

9 Leegstand sociale woningen
officieel adres sociale woningen behouden ifv uitkering Dit nemen we mee naar de werkgroep Signalen / LWB binnen het signaal dat handelt over de 'perverse effecten van samenwonen'. Het doel is de regelgeving binnen verschillende domeinen hierover te veranderen of te verfijnen.

10 Samenlevingsproblemen
stigma tav groepen bv dé Bulgaren. Via diversiteitsproject Platform proberen we ander klimaat te creëren en te sensibiliseren. Dit signaal is al voor een stuk opgenomen in werkgroep Signalen LWB. Signaal kent ook al zijn weg in project Platform.

11 Nieuwe EU-burgers en GZzorg
Vallen vaak uit de boot; worden soms afgewimpeld door diensten, hebben onzeker statuut. Signaal kent zijn weg binnen SOGA.

12 Geestelijke gezondheidszorg
goed dat de eerstelijnspsycholoog van de Woonzorgzone er is. Er blijft nood aan toegankelijke eerstelijnspsychologen die in de wijk werken. Nood aan een gesubsidieerd en structureel kader. Signaal kent zijn weg via eerstelijnspsychologe woonzorgzone.

13 Eenzaamheid Eenzaamheid blijft een knelpunt met soms gekoppeld: verborgen armoede. Binnen OCMW Gent heeft men een project dat werkt rond eenzaamheid bij ouderen.

14 Sluikstorten Afvalbeleid en sluikstorten: groot probleem, zeker in Ledeberg. Is vooral Ledeberg? Signaal doorgegeven aan politie Ledeberg - Stad Gent? Je mag contact opnemen met Ine Ruttens van de Milieudienst hiervoor: . Zij doen hiervoor al acties binnen twee wijken (Sint- Amandsberg en nog ene waarvan de naam me ontglipt is) - maar voor Ledeberg nog niets.. mss kan er zo iets op gang getrokken worden.

15 Nederlands inoefenen Groepen in ledeberg waar mensen hun Nederlandse les inoefenen Antwoord Huis van het Nederlands: vraag formaliseren en duidelijk stellen: doel, doelgroep,..

16 Mensen die vanuit opvanginstelling in andere gemeente naar Gent komen: krijgen installatiepremie en huurwaarborg, maar nadien “lacune” in leefloon: ze moeten eerst huren en wonen hebben, maar hebben geen middelen om in levensonderhoud te voorzien. Wat wordt hiermee precies bedoeld? Na uitleg kunnen we dit intern meenemen naar OCMW Gent.

17 Intern signaal Platform: Gentbrugge + Ledeberg aan bod laten komen

18 Toetsing signalen Betrokkenheid wijkagent? Hoe optimaliseren?


Download ppt "Signalen LOKAAL SOCIAAL BELEID"

Verwante presentaties


Ads door Google