De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiesessie De Mandel 20 maart 2008

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiesessie De Mandel 20 maart 2008"— Transcript van de presentatie:

1 Informatiesessie De Mandel 20 maart 2008
HUUROVEREENKOMST Informatiesessie De Mandel 20 maart 2008

2 Typehuurovereenkomst
-Bijlage I (SHM, VMSW, OCMW, gemeente of VWF) -Bijlage II (SVK’s) van het kaderbesluit 12/10/07 Vanaf wanneer te gebruiken? huurovereenkomsten die ingaan vanaf 1 januari 2008 (ook al worden ze nog in 2007 afgesloten) (na definitieve goedkeuring KSH -> typehuurovereenkomst kan worden gebruikt) Belangrijke vernieuwing: -> Categorisering huurders: A,B,C en D - per type huurder andere rechten / plichten mogelijk • slide 2 •

3 Opsomming / hoedanigheid van huurders
de oorspronkelijke huurder  initiële ondertekenaars huurovereenkomst (categorie A) persoon die huwt of wettelijk gaat samenwonen na de aanvang van de huurovereenkomst met oorspronkelijke huurder  brengt verhuurder binnen 1 maand per aangetekende brief op de hoogte (hoeft niet te ondertekenen) (categorie B) partner die feitelijk gaat samenwonen na de aanvang van de huurovereenkomst met oorspronkelijke huurder  verplicht ten laatste 6 maanden na het begin van het feitelijk samenwonen een bijvoegsel aan de huurovereenkomst mee te ondertekenen -> huurder verplicht datum van begin van samenwoonst te melden aan verhuurder (categorie C) alle andere personen, met uitzondering van minderjarige kinderen, die daar hun hoofdverblijfplaats hebben  onmiddellijk verplicht bijvoegsel aan de huurovereenkomst mee te ondertekenen (categorie D) Kinderen die meerderjarig worden -> tekenen bijvoegsel • slide 3 •

4 Proefperiode. Twee jaar
Proefperiode * Twee jaar * Voor alle nieuwe huurders, ook voor persoon die later toetreedt tot een lopende huurovereenkomst * Opvolging en begeleiding mogelijk met het oog op naleven van plichten * Bij einde van de proefperiode (bij gebrek aan een negatieve evaluatie) wordt contract onbepaalde duur voortgezet uitzonderingen: minderjarige kinderen die meerderjarig worden tijdens huurovereenkomst interne mutatie of herhuisvesting bij renovatie gedeelte van proefperiode doorlopen in vorige huurovereenkomst • slide 4 •

5 01/01/08 (Auteur: Anita Smets RWO) TAAL & INBURGERING & PROEFPERIODE
Initiële huurder Huurovereenkomst (voor 01/01/08) 01/01/08 Inwonend kind wordt 18 j Wettelijk Samenlevingscontract + huwelijk 3e Toetreder mutatie Initiële huurder Geen [T&I(1)] Geen P.P. Geen [T&I(2)] Geen [T&I(1)] Geen P.P. Geen [T&I(2)] [T&I(1)]* Geen P.P. Geen [T&I(2)] Geen [T&I(1)] [T&I(1)] Geen [T&I(2)] Geen [T&I(2)] Geen P.P. Geen P.P. Initiële huurder Huurovereenkomst (vanaf 01/01/08) Inwonend kind wordt 18 j Wettelijk Samenlevingscontract + huwelijk 3e Toetreder mutatie Initiële huurder [T&I(1)] [T&I(2)] P.P. [T&I(1)] [T&I(2)] P.P. [T&I(1)] Geen P.P. of eventueel saldo [T&I(1)]* Geen [T&I(1)] [T&I(2)] [T&I(2)] Geen P.P. P.P. [T&I(2)] T&I (1) = taal – en inburgeringsbereidheid als toelatingsvoorwaarde T&I (2) = taal – en inburgeringsbereidheid als huurdersverplichtingen * Een kind dat meerderjarig wordt en de huurovereenkomst mee moet ondertekenen, wordt beschouwd als een huurder categorie d). Deze moet krachtens artikel 95, §1, eerste lid, VWC voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. Maar gezien het onmogelijk is een kind dat meerderjarig wordt, niet toe te laten tot een woning waar het al woonde, is het aangewezen de toelatingsvoorwaarden niet af te toetsen bij het kind dat de huurovereenkomst mee komt ondertekenen bij zijn meerderjarigheid.

6 Beëindiging van de huurovereenkomst
Opzeg door verhuurder en ontbinding : t.a.v. alle huurders Opzeg door huurder: niet t.a.v. andere huurders 3 manieren van beëindiging: op initiatief van huurder 2. op initiatief van verhuurder, door ontbinding van huurovereenkomst in het kader van proefperiode 3. op initiatief van verhuurder, door opzegging van huurovereenkomst • slide 6 •

7 Opzegtermijn : 3 maanden
1. opzeg door huurder Ieder moment Opzegtermijn : 3 maanden 2. ontbinding van huurovereenkomst door verhuurder op einde proefperiode 3 maanden voor het einde van proefperiode wordt huurder op de hoogte gebracht van beslissing tot ontbinding Voorwaarde: negatieve evaluatie (feiten = ernstige tekortkomingen van de huurder tegenover zijn verplichtingen) • slide 7 •

8 Voorafgaandelijke stappen:
1. basisbegeleiding (bijv.: bij wanbetaling een afbetalingsplan voorstellen of bij vervuiling van de woning regelmatig een huisbezoek afleggen) – minister stelt basisbegeleidingstaken van de verhuurder vast 2. indien nodig doorverwijzing naar welzijnssector voor meer gespecialiseerde begeleiding - OCMW centrale aanspreekpunt 3. voldoende aanmaningen 4. verhuurder kan dossier voorleggen aan toezichthouder 5. verhuurder brengt het OCMW op de hoogte als hij een onvermogende huurder negatief wilt evalueren 6. huurder wordt gehoord 7 verhuurder meldt huurder verhaalsmogelijkheid • slide 8 •

9 3. opzeg door verhuurder Op ieder moment In welke gevallen?
1. een woning volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik verworven -> opzeggingstermijn 6 maanden Uitzondering: Kosteloze verwerving van woning of vruchtgebruik -> woning of vruchtgebruik verkopen binnen 1 jaar -> zo niet: opzeg met opzeggingstermijn 6 maanden opzeg vervalt als binnen 6 maanden afstand van het vruchtgebruik of de woning verkocht of voor min. 9 jaar verhuurd wordt of ter beschikking gesteld wordt van de verhuurder - woning verkocht tijdens looptijd van verhuur of terbeschikkingstelling -> verhuurder recht van voorkoop • slide 9 •

10 2. bouwgrond, volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik verworven -> opzeggingstermijn 5 jaar Uitzondering: kosteloze verwerving van bouwgrond of vruchtgebruik -> bouwgrond of vruchtgebruik verkopen binnen 5 jaar -> zo niet: opzeg met opzeggingstermijn 6 maanden 3. Ernstige of blijvende tekortkomingen aan huurdersverplichtingen -> opzeggingstermijn 3 maanden 4. Onjuiste of onvolledige verklaringen: onrechtmatig bij het sociale huurbesluit verleende voordelen genoten of onrechtmatig tot een huurwoning toegelaten -> opzeggingstermijn 3 maanden • slide 10 •

11 Wat indien één van de huurders overlijdt?
Aandachtspunt: Wat indien één van de huurders overlijdt? -Enkel huurders categorie a, b en c kunnen in de woning blijven wonen, d niet. Overlijden langstlevende a,b of c, dan van rechtswege einde huurovereenkomst voor achterblijvende huurder(s) cat. d. -Opgelet: NIET van rechtswege einde huurovereenkomst indien alle huurders a,b of c vrijwillig vertrekken. In dat geval kan (H) cat. d. blijven. • slide 11 •


Download ppt "Informatiesessie De Mandel 20 maart 2008"

Verwante presentaties


Ads door Google