De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verhoor door AIG Uw rechten en plichten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verhoor door AIG Uw rechten en plichten"— Transcript van de presentatie:

1 Verhoor door AIG Uw rechten en plichten
Bijstand verlenen

2 Wettelijk kader AIG WGP Titel V (Art 143 t.e.m. 149)
Algemene opdracht, adiëring, bemiddeling, inspectierecht, rekenschap geven KB AIG ( 20 juli 2001 STS/ST80) Opdrachten, Werking (algemene bepalingen, inspectieprocedure, behandeling van klachten en aangiften, bemiddeling) Huishoudelijk reglement AIG Goedgekeurd door MBZ Voorschriften inzake uitvoering van opdrachten, aanwending van middelelen…

3 Uw rechten en plichten Wettelijk kader AIG is voornaamste bron
- Vormt de eerste basis van uw rechten en plichten in relatie tot AIG - Leden AIG hebben geen enkele bijzondere bevoegdheid dan die voorzien in hun wettelijk kader - Uitoefening van die bevoegdheden AIG onderworpen aan diverse modaliteiten Overige : leden AIG = lid politiedienst - Onderworpen aan alle andere wettelijke bepalingen (Ger: Franchimont, ….) - Niet ger: beginselen van behoorlijk bestuur

4 Oproep door AIG om u te horen
Oproeping - dient met de nodige discretie te gebeuren - via oproepingsbrief in principe uiterlijk 3 werkdagen voor verhoor - verplichte vermeldingen in de brief (aard van de zaak, in welke hoedanigheid u wordt opgeroepen) Gevolg WGP : gehouden gevolg te geven aan de oproeping Sanctie Geen uitdrukkelijke sanctie bepaald (dus enkel tucht mogelijk) Gevolg geven = reageren (vb andere datum voorstellen….)

5 Verhoor Het is UW verhoor Bij aanvang van het verhoor
Dus de inhoud = wat u had willen zeggen Bij aanvang van het verhoor - Laat acteren dat u kosteloos een kopie wil van uw verhoor (indien het u niet wordt meegedeeld) - Laat acteren in welke hoedanigheid je wordt gehoord en wat de aard is van de zaak - Laat acteren in welke vorm je wenst dat het verhoor plaatsvindt (vraag en antwoordvorm)

6 Aard van de zaak:onderzoek
Onderzoek t.g.v. klacht of aangifte? Onderzoek ter uitvoering van gerechtelijke opdrachten? Onderzoek in uitvoering van een controleopdracht (zo ja, welke controleopdracht) Onderzoek in het raam van een inspectie (op wat?)

7 Waarom die vragen stellen?
Recht op informatie voorzien door wet Persoonlijke controle m.b.t. uw hoedanigheid waarin je wordt gehoord Omdat, afhankelijk van het antwoord, dit een impact heeft op je rechten (zowel nu = tijdens het verhoor als later vb. inzage van het dossier)

8 Uw gedrag en houding Blijf altijd beleefd maar laat u niet intimideren
U bent vrij in uw doen en laten (GSM gebruiken, pauseren (sanitair), drank, nota’s nemen… U kan op eigen initiatief het verhoor stopzetten (vb onwel, vermoeid, kinderen afhalen….) U kan zelf ook nota nemen (van gestelde vragen of verstrekte antwoorden op uw vragen) om later de correctheid van de verklaring te checken of het verhoor eventueel opnemen Indrukken zijn belangrijk

9 Inhoud van het verhoor Al wat u zegt, kan tegen u worden gebruikt
Loyauteitsverplichting in principe enkel in tuchtzaken (AIG ≠ tuchtoverheid) Niet verplicht iedere vraag te beantwoorden maar denk aan de indrukken Vragen laten herformuleren Slecht geheugen = meeste gemoedsrust

10 Afsluiten van het verhoor
Controleer (idem Franchimont) of alle gegevens kloppen (datum, uren, identiteit verhoorders, onderbrekingen…..) Lees uw verklaring zorgvuldig na (vraag een outprint wanneer ze wordt voorgelezen zodat je op papier kan volgen) en onderteken pas als u akkoord gaat met alle gebruikte bewoordingen Indien niet akkoord met sommige bewoordingen: - vraag de nodige aanpassingen - zoniet voorbehoud zelf noteren en vervolgens ondertekenen; - eventueel niet ondertekenen (vermeld zelf waarom je weigert te ondertekenen op de verklaring) - vraag vervolgens een kopie van die verklaring met eventueel uw bijhorende bemerkingen

11 En nadien In geval van incidenten tijdens verhoor
- Onmiddellijk contact opnemen met uw syndicale afgevaardigde die het NSPV zal inlichten - Eventueel zal u worden gevraagd zo snel mogelijk een schriftelijke verklaring op te stellen m.b.t. de feiten tijdens het verhoor - Kopie van uw verklaring zorgvuldig bewaren en zo nodig toezenden aan NSPV - Debriefing met uw syndicale afgevaardigde


Download ppt "Verhoor door AIG Uw rechten en plichten"

Verwante presentaties


Ads door Google