De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verhoor door AIG Uw rechten en plichten. Wettelijk kader AIG  WGP Titel V (Art 143 t.e.m. 149) Algemene opdracht, adiëring, bemiddeling, inspectierecht,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verhoor door AIG Uw rechten en plichten. Wettelijk kader AIG  WGP Titel V (Art 143 t.e.m. 149) Algemene opdracht, adiëring, bemiddeling, inspectierecht,"— Transcript van de presentatie:

1 Verhoor door AIG Uw rechten en plichten

2 Wettelijk kader AIG  WGP Titel V (Art 143 t.e.m. 149) Algemene opdracht, adiëring, bemiddeling, inspectierecht, rekenschap geven  KB AIG ( 20 juli 2001 STS/ST80) Opdrachten, Werking (algemene bepalingen, inspectieprocedure, behandeling van klachten en aangiften, bemiddeling)  Huishoudelijk reglement AIG Goedgekeurd door MBZ Voorschriften inzake uitvoering van opdrachten, aanwending van middelelen…

3 Uw rechten en plichten  Wettelijk kader AIG is voornaamste bron - Vormt de eerste basis van uw rechten en plichten in relatie tot AIG - Leden AIG hebben geen enkele bijzondere bevoegdheid dan die voorzien in hun wettelijk kader - Uitoefening van die bevoegdheden AIG onderworpen aan diverse modaliteiten  Overige : leden AIG = lid politiedienst - Onderworpen aan alle andere wettelijke bepalingen (Ger: Franchimont, ….) - Niet ger: beginselen van behoorlijk bestuur

4 Oproep door AIG om u te horen  Oproeping - dient met de nodige discretie te gebeuren - via oproepingsbrief in principe uiterlijk 3 werkdagen voor verhoor - verplichte vermeldingen in de brief (aard van de zaak, in welke hoedanigheid u wordt opgeroepen)  Gevolg WGP : gehouden gevolg te geven aan de oproeping  Sanctie Geen uitdrukkelijke sanctie bepaald (dus enkel tucht mogelijk) Gevolg geven = reageren (vb andere datum voorstellen….)

5 Verhoor  Het is UW verhoor Dus de inhoud = wat u had willen zeggen  Bij aanvang van het verhoor - Laat acteren dat u kosteloos een kopie wil van uw verhoor (indien het u niet wordt meegedeeld) - Laat acteren in welke hoedanigheid je wordt gehoord en wat de aard is van de zaak - Laat acteren in welke vorm je wenst dat het verhoor plaatsvindt (vraag en antwoordvorm)

6 Aard van de zaak:onderzoek  Onderzoek t.g.v. klacht of aangifte?  Onderzoek ter uitvoering van gerechtelijke opdrachten?  Onderzoek in uitvoering van een controleopdracht (zo ja, welke controleopdracht)  Onderzoek in het raam van een inspectie (op wat?)

7 Waarom die vragen stellen?  Recht op informatie voorzien door wet  Persoonlijke controle m.b.t. uw hoedanigheid waarin je wordt gehoord  Omdat, afhankelijk van het antwoord, dit een impact heeft op je rechten (zowel nu = tijdens het verhoor als later vb. inzage van het dossier)

8 Uw gedrag en houding  Blijf altijd beleefd maar laat u niet intimideren  U bent vrij in uw doen en laten (GSM gebruiken, pauseren (sanitair), drank, nota’s nemen…  U kan op eigen initiatief het verhoor stopzetten (vb onwel, vermoeid, kinderen afhalen….)  U kan zelf ook nota nemen (van gestelde vragen of verstrekte antwoorden op uw vragen) om later de correctheid van de verklaring te checken of het verhoor eventueel opnemen  Indrukken zijn belangrijk

9 Inhoud van het verhoor  Al wat u zegt, kan tegen u worden gebruikt  Loyauteitsverplichting in principe enkel in tuchtzaken (AIG ≠ tuchtoverheid)  Niet verplicht iedere vraag te beantwoorden maar denk aan de indrukken  Vragen laten herformuleren  Slecht geheugen = meeste gemoedsrust

10 Afsluiten van het verhoor  Controleer (idem Franchimont) of alle gegevens kloppen (datum, uren, identiteit verhoorders, onderbrekingen…..)  Lees uw verklaring zorgvuldig na (vraag een outprint wanneer ze wordt voorgelezen zodat je op papier kan volgen) en onderteken pas als u akkoord gaat met alle gebruikte bewoordingen  Indien niet akkoord met sommige bewoordingen: - vraag de nodige aanpassingen - zoniet voorbehoud zelf noteren en vervolgens ondertekenen; - eventueel niet ondertekenen (vermeld zelf waarom je weigert te ondertekenen op de verklaring) - vraag vervolgens een kopie van die verklaring met eventueel uw bijhorende bemerkingen

11 En nadien  In geval van incidenten tijdens verhoor - Onmiddellijk contact opnemen met uw syndicale afgevaardigde die het NSPV zal inlichten - Eventueel zal u worden gevraagd zo snel mogelijk een schriftelijke verklaring op te stellen m.b.t. de feiten tijdens het verhoor - Kopie van uw verklaring zorgvuldig bewaren en zo nodig toezenden aan NSPV - Debriefing met uw syndicale afgevaardigde


Download ppt "Verhoor door AIG Uw rechten en plichten. Wettelijk kader AIG  WGP Titel V (Art 143 t.e.m. 149) Algemene opdracht, adiëring, bemiddeling, inspectierecht,"

Verwante presentaties


Ads door Google