De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Confraterniteit en Loyauteit Deontologie 2002-2003 E. Boydens en E. Nieuwdorp.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Confraterniteit en Loyauteit Deontologie 2002-2003 E. Boydens en E. Nieuwdorp."— Transcript van de presentatie:

1

2 Confraterniteit en Loyauteit Deontologie 2002-2003 E. Boydens en E. Nieuwdorp

3 1. Uitstel en rol  Uitstel vermijden; indien datum niet past, onmiddellijk griffie en tegenstrever verwittigen  735: verzoek tot uitstel of rolverzending kan niet zonder confrater vooraf te hebben verwittigd  Misbruik van art. 735  Confraterniteit veronderstelt akkoord met uitstel op vaste datum voor zover dit binnen korte termijn kan worden verleend en in loyale omstandigheden wordt gevraagd

4 2.Dossiers en pleidooien  Dossiers en stukken meegedeeld voor de inleiding zijn vertrouwelijk, zoals briefwisseling.  Na dagvaarding zijn stukken officieel (mededeling is een proceshandeling)  Arbitragehof: afschrift van stukken waar in procesakten wordt naar verwezen meedelen aan tegenstrever  Raad van State: mededeling administratief dossier niet noodzakelijk  Duur pleidooien opgeven en zich daaraan houden

5 3. Conclusies en termijnen  Conclusie is altijd ter griffie neergelegd  Moet gelijktijdig aan confrater(s) meegedeeld worden  747§2, 748§2, 751 en 753: intentie melden, verzoekschrift meedelen, ontvangst verwittiging of beschikking en rechtsdag melden, indien conclusie wederpartij is neergelegd kan niemand aanhouden zonder verwittiging.

6 3. Conclusies en termijnen -vervolg  730§2, 803 en 804: tijdig en schriftelijk intentie om vonnis te vorderen melden

7 4. Voorrang op de zitting  Eerst de Stafhouder, dan de leden van de raad  In strafzaken: volgens anciënniteit op tableau voor diegenen die aanwezig zijn bij het begin van de zitting, nadien volgens rang van aankomst  In burgerlijke zaken: volgens rang van inschrijving van de zaken op de rol bij het begin van de zitting, nadien volgens rang van aankomst

8 5. Betekening, uitvoering of beroep  Bewarende maatregelen moeten niet gemeld worden aan tegenstrever  Instellen van rechtspleging moet niet gemeld worden, tenzij deze volgt op contacten voor zover kennisgeving rechten van eiser niet in gedrang brengt  Aanwenden van rechtsmiddel, betekening en uitvoering moeten voorafgegaan worden door kennisgeving aan tegenstrever

9 6. Opvolging  Bij opvolging dossier overmaken aan opvolger samen met staat  Indien staat niet betwist wordt, mag opvolger de zaak niet voortzetten zonder akkoord van voorganger zolang staat niet is betaald.  Indien staat wel betwist wordt, mag opvolger de zaak niet voortzetten zonder akkoord zolang staat niet is betaald en ereloongeschil niet anhanging is gemaakt.  Opvolger komt niet tussen in ereloongeschil

10 6. Opvolging (vervolg)  Bij opvolging mogen en moeten dringende plichten worden uitgevoerd; geen provisie’s zonder toestemming van Stafhouder  Ambtshalve aangestelde advocaat mag en moet ook niet dringende plichten uitvoeren, en mag geen erelonen vragen (taxatie’s wel)

11 7.Confrater dagvaarden  Toelating van de Stafhouder  Tegen confrater van eigen balie mag  Ontwerp dagvaarding of PVVV aan Stafhouder meedelen  Ook voor gedwongen uitvoering, tegen- of tussenvordering is toelating Stafhouder noodzakelijk


Download ppt "Confraterniteit en Loyauteit Deontologie 2002-2003 E. Boydens en E. Nieuwdorp."

Verwante presentaties


Ads door Google