De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Confraterniteit en Loyauteit

Verwante presentaties


Presentatie over: "Confraterniteit en Loyauteit"— Transcript van de presentatie:

1 Confraterniteit en Loyauteit
Deontologie E. Boydens en E. Nieuwdorp

2 1. Uitstel en rol Uitstel vermijden; indien datum niet past, onmiddellijk griffie en tegenstrever verwittigen 735: verzoek tot uitstel of rolverzending kan niet zonder confrater vooraf te hebben verwittigd Misbruik van art. 735 Confraterniteit veronderstelt akkoord met uitstel op vaste datum voor zover dit binnen korte termijn kan worden verleend en in loyale omstandigheden wordt gevraagd

3 2.Dossiers en pleidooien
Dossiers en stukken meegedeeld voor de inleiding zijn vertrouwelijk, zoals briefwisseling. Na dagvaarding zijn stukken officieel (mededeling is een proceshandeling) Arbitragehof: afschrift van stukken waar in procesakten wordt naar verwezen meedelen aan tegenstrever Raad van State: mededeling administratief dossier niet noodzakelijk Duur pleidooien opgeven en zich daaraan houden

4 3. Conclusies en termijnen
Conclusie is altijd ter griffie neergelegd Moet gelijktijdig aan confrater(s) meegedeeld worden 747§2, 748§2, 751 en 753: intentie melden, verzoekschrift meedelen, ontvangst verwittiging of beschikking en rechtsdag melden, indien conclusie wederpartij is neergelegd kan niemand aanhouden zonder verwittiging.

5 3. Conclusies en termijnen -vervolg
730§2, 803 en 804: tijdig en schriftelijk intentie om vonnis te vorderen melden

6 4. Voorrang op de zitting Eerst de Stafhouder, dan de leden van de raad In strafzaken: volgens anciënniteit op tableau voor diegenen die aanwezig zijn bij het begin van de zitting, nadien volgens rang van aankomst In burgerlijke zaken: volgens rang van inschrijving van de zaken op de rol bij het begin van de zitting, nadien volgens rang van aankomst

7 5. Betekening, uitvoering of beroep
Bewarende maatregelen moeten niet gemeld worden aan tegenstrever Instellen van rechtspleging moet niet gemeld worden, tenzij deze volgt op contacten voor zover kennisgeving rechten van eiser niet in gedrang brengt Aanwenden van rechtsmiddel, betekening en uitvoering moeten voorafgegaan worden door kennisgeving aan tegenstrever

8 6. Opvolging Bij opvolging dossier overmaken aan opvolger samen met staat Indien staat niet betwist wordt, mag opvolger de zaak niet voortzetten zonder akkoord van voorganger zolang staat niet is betaald. Indien staat wel betwist wordt, mag opvolger de zaak niet voortzetten zonder akkoord zolang staat niet is betaald en ereloongeschil niet anhanging is gemaakt. Opvolger komt niet tussen in ereloongeschil

9 6. Opvolging (vervolg) Bij opvolging mogen en moeten dringende plichten worden uitgevoerd; geen provisie’s zonder toestemming van Stafhouder Ambtshalve aangestelde advocaat mag en moet ook niet dringende plichten uitvoeren, en mag geen erelonen vragen (taxatie’s wel)

10 7.Confrater dagvaarden Toelating van de Stafhouder
Tegen confrater van eigen balie mag Ontwerp dagvaarding of PVVV aan Stafhouder meedelen Ook voor gedwongen uitvoering, tegen- of tussenvordering is toelating Stafhouder noodzakelijk


Download ppt "Confraterniteit en Loyauteit"

Verwante presentaties


Ads door Google