De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De rechtsbijstandverzekering, enkele deontologische aspecten Permanente vorming Vlaams pleitgenootschap 16 november 2001.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De rechtsbijstandverzekering, enkele deontologische aspecten Permanente vorming Vlaams pleitgenootschap 16 november 2001."— Transcript van de presentatie:

1 De rechtsbijstandverzekering, enkele deontologische aspecten Permanente vorming Vlaams pleitgenootschap 16 november 2001

2 Deontologie OnafhankelijkheidBeroepsgeheimBriefwisseling Confraterniteit en loyauteit Waardigheid, kiesheid en rechtschapenheid

3 DRHR Geen onderscheid tussen BA en rechtsbijstandverzekering Enkele specifieke bepalingen die hoofdzakelijk verwijzen naar de rechtsbijstandverzekering voor motorvoertuigen De overeenkomst tussen de VVB en de rechtsbijstandverzekeraars

4 Verzekeraar BA-RB en verzekerde Verzekeraar BA-RB en verzekerde Aanstelling door derde vraagt informatie naar rechtzoekende, maar niet alleen: ook de vrije keuze dient gewaarborgd te worden (art.16 DRHR en art.92 Wet LVO) Voor het optreden in rechte in naam van verzekerde, maar gelast door verzekeraar is voorzichtigheid geboden:

5 In naam van de verzekerde Bij strijdige belangen, verzekeraar verzoeken om persoonlijke raadsman aan te duiden Als verzekerde weigert of nalaat, vrijwillig tussenkomen voor verzekeraar Geen tegenstrijdige belangen, maar onvolledige waarborg: verdediging van beider belangen kan, zonder bekendmaking contractuele verhouding indien geen toestemming

6 Tegenstrijdigheid van belangen Indien tegenstrijdigheid van belangen slechts duidelijk wordt nadat de verdediging van verzekerde werd aangevangen, moet advocaat afzien van de verdediging van de belangen van de verzekerde Verzekerde en verzekeraar Afzien van de verdediging van de tegenstrijdige belangen

7 Tegenstrijdige belangen - algemeen Tegenstrijdige belangen - algemeen Onafhankelijk van belangen van andere of gewezen cliënten, geen persoonlijk belang, loyale bijstand algemeen verbod tot bijstand in dezelfde zaak indien een tegenstrijdig belang verbod op te treden in een andere zaak tegen een cliënt of wederpartij van een cliënt : 3 uitzonderingen

8 Uitzonderingen Advocaat van verzekeraar in aansprakelijkheid Voor de wederpartij van een cliënt mits diens toestemming Als cliënt meerdere advocaten raadpleegt of wanneer het duidelijk is dat hij dit zal doen. Mededelingsplicht naar tweede cliënt

9 Protocol VVB-BVVO Verplichtingen en taken van de advocaat: bevestiging van tussenkomst vragen, berekeningswijze erelonen en kosten, verzekeraar op de hoogte houden en op verzoek overleg plegen,kosten terugstorten Verplichtingen en taken verzekeraar: vrije keuze, advocaat inschakelen na diens advies behoudens gemotiveerde weigering, betaling erelonen en kosten, en bij betwisting het niet betwist gedeelte

10 GCR


Download ppt "De rechtsbijstandverzekering, enkele deontologische aspecten Permanente vorming Vlaams pleitgenootschap 16 november 2001."

Verwante presentaties


Ads door Google