De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Na-U-Clausule en samenloop’ Amsterdam, 4 maart 2011 Marjolein van Tilburg - van Herk ACIS-Symposium Juridische aspecten van Verzekeringsvoorwaarden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Na-U-Clausule en samenloop’ Amsterdam, 4 maart 2011 Marjolein van Tilburg - van Herk ACIS-Symposium Juridische aspecten van Verzekeringsvoorwaarden."— Transcript van de presentatie:

1 ‘Na-U-Clausule en samenloop’ Amsterdam, 4 maart 2011 Marjolein van Tilburg - van Herk ACIS-Symposium Juridische aspecten van Verzekeringsvoorwaarden

2 NA-U-CLAUSULE Globaal: Er is alleen dekking mits geen andere verzekering de schade dekt.

3 SAMENLOOP Meerdere schadeverzekeringen; Dezelfde verzekerde; Een in hetzelfde belang gelegen schade.

4 ARTIKEL 7:961 BW - MEERVOUDIGE VERZEKERING Lid 1 Indien dezelfde schade door meer dan één verzekering wordt gedekt, kan de verzekerde elke verzekeraar aanspreken.

5 ARTIKEL 7:961 BW - MEERVOUDIGE VERZEKERING Lid 1-vervolg De verzekeraar is bevoegd zijn verplichting tot schadevergoeding op te schorten totdat de verzekerde de andere verzekeringen heeft genoemd.

6 ARTIKEL 7:961 BW - MEERVOUDIGE VERZEKERING Lid 3 De verzekeraars hebben onderling verhaal naar evenredigheid van de bedragen waarvoor een ieder afzonderlijk kan worden aangesproken.

7 HR Europeesche/Zorg en Zekerheid 17 november 2006, NJ 2007/212 Hoge Raad: “…omdat art. 7:961 BW geen geval van subrogatie betreft, maar van regres…”

8 HARDE EN ZACHTE NA-U-CLAUSULES Zachte na-u-clausule: Geen dekking ingeval en voor zover er dekking is onder een andere verzekering.

9 HARDE EN ZACHTE NA-U-CLAUSULES Harde na-u-clausule: Geen dekking ingeval en voor zover de schade door een andere verzekering wordt gedekt óf gedekt zou zijn, indien de onderhavige verzekering niet bestond.

10 JURISPRUDENTIE NA-U-CLAUSULE HR Europeesche/OHRA, NJ 1998/764: Bij ‘hard’ versus ‘zacht’: hard kan volledig regres nemen op zacht London/AEGON, NJ 2006/282: Na-U-clausule is alleen hard als er sprake is van een ‘wegdenktournure’. Bevestigd in van Kessel/NN, RvdW 2010/361

11 Dank voor uw aandacht! Contactgegevens: Kneppelhout & Korthals Advocaten Boompjes 40 3011 XB Rotterdam T: 010 - 400 51 00 F: 010 - 400 51 11 E: mm.van.tilburg@kneppelhout.nl


Download ppt "‘Na-U-Clausule en samenloop’ Amsterdam, 4 maart 2011 Marjolein van Tilburg - van Herk ACIS-Symposium Juridische aspecten van Verzekeringsvoorwaarden."

Verwante presentaties


Ads door Google