De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Twee vragen Gebondenheid van de verzender De ontvanger beroept zich op een handeling van de verzender De verzender betwist de handeling Vb. Handtekening.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Twee vragen Gebondenheid van de verzender De ontvanger beroept zich op een handeling van de verzender De verzender betwist de handeling Vb. Handtekening."— Transcript van de presentatie:

1 Twee vragen Gebondenheid van de verzender De ontvanger beroept zich op een handeling van de verzender De verzender betwist de handeling Vb. Handtekening ontkennen Gebondenheid van de ontvanger De verzender beroept zich op zijn handeling jegens de ontvanger De ontvanger betwist de handeling Vb. Ontvangst ontkennen

2 Gebondenheid van de verzender Vormvoorschriften ad validitatem (voor de geldigheid als rechtshandeling) Vormvoorschriften ad probationem (tot bewijs van de rechts- handeling)

3 Twee stappen in de bewijswaardering Kwalificatie van het bewijs als een welbepaald bewijsmiddel (welk soort bewijsmiddel is het) Door de uitwendige bewijskracht ervan Of door voorafgaande verificatie Waardering van de bewijswaarde van het middel (wat bewijst het middel) voor de betwiste feiten : O.g.v. verplichte bewijswaarde Of o.g.v. Vrije bewijswaarde Of door uitsluiting van bewijswaarde

4 Dispositieve en beschrijvende akten Dispositieve akte : de akte als instrumentum van de rechtshandeling - akte waardoor een partij beschikt In een notariële akte : het partij-gedeelte Enkel materiële echtheid of valsheid Beschrijvende akte : de akte als beschrijving van zintuiglijk waargenomen feiten In een notariële akte: het ambtelijk gedeelte Materiële en intellectuele echtheid of valsheid

5 Dispositieve akten Kwalificatie als geschrift c.q. Akte vereist : Tekens met dispositieve inhoud Finaliteit (verzonden - verklaringswil) Identificatie (ondertekend) Integriteit (origineel) Vraag van vaste datum Waarde : - bewijst geen rechtsfeit, maar is het instrument waarmee een rechtshandeling geschiedt - wel voorwerp van interpretatie

6 Kwalificatie van elektronische stukken Leesbaarheid of toegankelijkheid (decrypteren) Identificatie : gekwalificeerde EH / niet-gekwalificeerde (voorwerp verificatie verschilt) Integriteit Finaliteit (verklaringswil) NB. Datum verzending (tijdstempel)

7 (bewijswaarde van) beschrijvende akten Niet-elektronische: Bijzondere bewijswaarde (vermoeden van juistheid) : enkel authentieke akten Andere akten : - vrije bewijswaarde; - aansprakelijkheidsgrond Elektronische: Bijzondere bewijswaarde : enkel gekwalificeerd elektronisch certificaat van handtekening Andere akten : - vrije bewijswaarde; - aansprakelijkheidsgrond Vb.certificatie van attributen

8 Gebondenheid van de ontvanger Gemeen (burgerlijk) recht: “kennisgeving” in het algemeen Vormvrij : 1:303 PECL (elk passend middel) Schriftelijk : 2281 lid 1 B.W. Aangetekend (Afwijkend) gerechtelijk recht: bijzondere vormen van kennisgeving Neerlegging Aangetekende brief K. per gerechtsbrief Betekening

9 Art. 2281 B.W. “schriftelijke kennisgeving” Lid 1 : vorm in het algemeen : vorm die normaal in een geschrift resulteert Lid 3 : handtekening ? Mits verzoek van ontvanger Lid 2 : tijdstip van werking

10 Art. 2281 lid 2 B.W. Tijdstip van kennisgeving : Gebondenheid verzender : vanaf aankomst Tijdigheid kennisgeving : aankomst, soms verzending Ingaan verplichtingen ontvanger: redelijkerwijze kennis genomen Ingaan termijn ontvanger: aankomst, vaak verzending

11 Aangetekende brief Niet geregeld door 2281 B.W. Soms uitdrukkelijke alternatieven (ontvangstbewijs in het algemeen) Daarbuiten elektronisch ontvangstbewijs o.zz. onvoldoende; elektronisch ter post aantekenen mogelijk Art. 9 RL 2000/31 (vertikale werking 01-2002) : “processus contractuel” ” totstandkoming contracten”; indien toepassingsgebied ruim uitgelegd > aantekenen moet elektronisch kunnen Mededingingsrecht : geen monopolie Post buiten “gerechtelijke en administratieve procedures”


Download ppt "Twee vragen Gebondenheid van de verzender De ontvanger beroept zich op een handeling van de verzender De verzender betwist de handeling Vb. Handtekening."

Verwante presentaties


Ads door Google