De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beeradvocaten Veiligheid en communicatie in de gezondheidszorg Mr. J.M. Beer advocaat te Amsterdam.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beeradvocaten Veiligheid en communicatie in de gezondheidszorg Mr. J.M. Beer advocaat te Amsterdam."— Transcript van de presentatie:

1 beeradvocaten Veiligheid en communicatie in de gezondheidszorg Mr. J.M. Beer advocaat te Amsterdam

2 beeradvocaten Veiligheid twee invalshoeken •Patiëntveiligheid in de zorg •Veiligheid voor zorgverleners

3 beeradvocaten Patiëntveiligheid •Zorginhoudelijk •Als er iets mis is gegaan

4 beeradvocaten Wettelijke basis •WGBO -> Burgerlijk Wetboek •Informatieplicht in artikel 7:448 BW

5 beeradvocaten Artikel 7:448 BW •Duidelijk en desgevraagd schriftelijk •Over voorgenomen onderzoek en voorgestelde behandeling en over de ontwikkelingen omtrent het onderzoek, de behandeling en de gezondheidstoestand van de patiënt.

6 beeradvocaten Artikel 7:448 BW II •Patiënten jonger dan twaalf jaar moeten op zodanige wijze worden ingelicht als past bij hun bevattingsvermogen

7 beeradvocaten Artikel 7:448 BW III •Hetgeen de patiënt redelijkerwijs moet weten over: – aard en doel onderzoek/behandeling – gevolgen en risico’s – alternatieven – verwachtingen

8 beeradvocaten Wat er mis gaat •Communicatie over risico’s en alternatieven •Communicatie over opgetreden complicaties •Communicatie bij de overdracht •Communicatie over gemaakte fouten

9 beeradvocaten Communicatie over risico’s en alternatieven •De eeuwige spagaat: –Wel informeren –Niet afschrikken •Alternatieven die je als zorgverlener zelf niks vindt

10 beeradvocaten Communicatie over opgetreden complicaties •Van belang voor de verdere opvang en behandeling •“met de door mij verleende zorg is niks mis”

11 beeradvocaten Communicatie bij de overdracht •Zorginhoudelijk van toenemende betekenis bij wisselende zorgverleners •Instructies aan verpleging

12 beeradvocaten Communicatie over gemaakte fouten •Het slechtst van alles •“Ik hoef het niet te melden want ik vind niet dat het een fout is geweest”. •“Volgens mij heeft het toch geen nadelige gevolgen”. •“Ik laat het verder aan de Raad van Bestuur over”. •“Ik mag niks zeggen van de verzekering”.

13 beeradvocaten Veiligheid van zorgverleners •Iedereen die werkt maakt fouten •Het is maar hoe je ermee om gaat •Zorgverleners maken zich uiterst kwetsbaar door dat jegens patiënten niet goed te doen •Raden van Bestuur en verzekeraars maken het betrokkenen vaak onnodig moeilijk

14 beeradvocaten Fouten en boosheid •Fouten in verkeer, op de werkplek in de gezondheidszorg. •Boosheid verreweg het grootst in gezondheidszorg. Waarom? •De voorheen bestaande vertrouwensrelatie speelt een rol. •Dokters worden meer dan anderen op het in hen gestelde vertrouwen aangesproken.

15 beeradvocaten Why do people sue doctors? •Artikel van Vincent et al, The Lancet 1994 •Studie onder cliënten van advocaten die als patiënt of nabestaande een claim tegen arts of ziekenhuis hadden ingediend •Vier belangrijke factoren: het ter verantwoording roepen, uitleg, bevorderen van preventie en vergoeding inclusief erkenning van gemaakte fout

16 beeradvocaten Veilig melden? •Aan een patiënt of nabestaande kan niet veilig worden gemeld. •Aan Justitie evenmin. •Aan IGZ en werkgever misschien wel op basis van afspraken. •Het is echter onveilig om niet aan patiënt of nabestaande te melden.

17 beeradvocaten Conclusie •Voor communicatieprofessionals in de gezondheidszorg ligt er nog steeds een schone taak. •Zowel patienten als hulpverleners hebben er belang bij dat communicatie van en rond fouten beter verloopt.


Download ppt "Beeradvocaten Veiligheid en communicatie in de gezondheidszorg Mr. J.M. Beer advocaat te Amsterdam."

Verwante presentaties


Ads door Google