De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stavaza dossier Copernicuspremie politie 27 mei 2011- Koen Van Heddeghem.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stavaza dossier Copernicuspremie politie 27 mei 2011- Koen Van Heddeghem."— Transcript van de presentatie:

1 Stavaza dossier Copernicuspremie politie 27 mei 2011- Koen Van Heddeghem

2 VVSG - Historiek Copernicuspremie KB 10/7/2002: regelt het aanvullende vakantiegeld, (‘dubbel vakantiegeld’): invoering ‘dubbel vakantiegeld’ = ‘Copernicuspremie’ KB van 16/1/2003: C-premie aan calog-politie en niet aan operationeel politiepersoneel SYPOL niet akkoord en stapt naar burgerlijke rechter 2008: sectoraal akkoord representatieve politievakbonden voor progressief tijdspad operationeel personeel Toelichting problematiek C-premie en vakantiegeld2 -27-7-2014

3 VVSG - Historiek Copernicuspremie Toelichting problematiek C-premie en vakantiegeld3 -27-7-2014 vonnis REA Brussel 28/9/2010 = operationeel politiepersoneel ook recht op de zogenaamde “Copernicuspremie (2002 tot 2007) ± 400 miljoen € (263 mio lokaal – 131 miofed) Representatieve vakbonden reageren met massale dagvaardingen PZ’s + federale overheid Gezamenlijke VVSG-actie 112 zones sluiten zich aan / 5 zones eigen advocaat Federale overheid in beroep tegen vonnis REA (schorsende werking) – uitspraak 2013?

4 VVSG - Copernicuspremie-bis KB 29/4/2009: voert sectoraal akkoord uit Art. 1: algemene regel = personeel politie 92% dubbel vakantiegeld Art. 3 en 4: uitzonderingen op de regel Trapsgewijs invoeren volgens graad (progressief pad) Basis- en middenkader die 57 jaar zijn op 1/10/2008 Toelichting problematiek C-premie en vakantiegeld4 -27-7-2014 Vakantiegeld200920102011 agenten van politie92% basiskader65% (57j: 92%)92% middenkader65% (57j: 92%) 92% officierenkader65% 92%

5 VVSG - Copernicuspremie-bis VSOA stapt naar de Raad van State wegens schending gelijkheidsbeginsel arrest RVST 26 april 2011: vernietigt artikelen 3 en 4 KB geen probleem met vakantiegeldbonus aan personeel vanaf een bepaalde leeftijd maar ook aan officieren dan gedeeltelijke nietigverklaring niet mogelijk omwille “van de verwevenheid van de regeling”. Gevolg: iedereen recht op 92% periode 2009-2010 want afdwingbare titel ! Kostprijs: 47,5 miljoen € (31,2 lokpol – 16,3 fedpol) – maakt deel uit van 400 miljoen € 17 mei: onderhandelingscomité politie: ministers BIZA en Justitie leggen nieuw voorstel op tafel Toelichting problematiek C-premie en vakantiegeld5 -27-7-2014

6 VVSG - Copernicuspremie-bis Uitgangspunten nieuw voorstel: Het voorstel respecteert het arrest van de Raad van State Het voorstel dient de budgetten van de federale en lokale politie te vrijwaren en mag de goede werking van de politiediensten niet in gedrang brengen Het voorstel respecteert de dialoog met de sociale partners (‘sociale vrede’) en heeft tot doel niet meer juridische geschillen te genereren Het voorstel respecteert de eerder afgesloten sectorale akkoorden Het voorstel respecteert het feit dat de regering in ‘lopende zaken’ is en neemt daarom alle nodige bewarende maatregelen Voorstel: nieuw KB oorspronkelijke progressiepad behouden blijft onderscheid qua leeftijd (wat de basis- en middenkaders betreft die op 1 oktober 2008 57 jaar geworden zijn) wordt niet hernomen Toelichting problematiek C-premie en vakantiegeld6 -27-7-2014

7 VVSG - Copernicuspremie-bis engagement federale overheid voor de leden van de federale politie om het teveel betaalde vakantiegeld niet terug te vorderen bij de betrokkenen. (150 fedpol / 1000 lokpol) lopende contentieux copernicuspremie vertrouwensbeginsel personeel nieuw voorstel: budgettair neutraal voor PZ’s VVSG raadt PZ’s aan achterstallig V-geld niet te betalen Informeren aangestelde advocaten C-premie 19 mei: adviesraad burgemeesters gaat akkoord met voorstel 23 mei: VVSG-directiecomité akkoord met voorstel 25 mei: vakbonden wijzen voorstel af Toelichting problematiek C-premie en vakantiegeld7 -27-7-2014


Download ppt "Stavaza dossier Copernicuspremie politie 27 mei 2011- Koen Van Heddeghem."

Verwante presentaties


Ads door Google