De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Juli ’14AFDO-NCI Persoonlijke aansprakelijkheid van vrijwilligers en bestuurders Dronten 5 oktober 2009 Wietze Smit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Juli ’14AFDO-NCI Persoonlijke aansprakelijkheid van vrijwilligers en bestuurders Dronten 5 oktober 2009 Wietze Smit."— Transcript van de presentatie:

1 juli ’14AFDO-NCI Persoonlijke aansprakelijkheid van vrijwilligers en bestuurders Dronten 5 oktober 2009 Wietze Smit

2 juli ’14AFDO-NCI Onderwerpen Theorie (stamboom van het recht naar rechtsvordering ) Drontense vrijwilligersverzekering 2009 Vragenrondje (liever interactief)

3 juli ’14AFDO-NCI Publiekrecht: Regelt de betrekkingen tussen burgers en overheid Bijvoorbeeld fiscus, SV en subsidiereg. Geschillen voor aparte colleges per soort regeling

4 juli ’14AFDO-NCI Privaatrecht Regelt betrekkingen tussen burgers onderling overeenkomsten, dus ook klacht- en tuchtrecht alles over de onrechtmatige daad (bent u aanspreekbaar en/of aansprakelijk ?) Aansprakelijkheidsrecht (letsel-en zaakschade)

5 juli ’14AFDO-NCI Straf- Klacht- en Tuchtrecht Strafrecht is wet, klacht-/tuchtrecht is veelal vrijwillig geregeld binnen branches onderling (tenzij wetgever anders zegt, zoals in de zorg) Bindend recht! Colleges kunnen veelal zonder het OM door klagers zelf worden ingeschakeld Colleges kunnen geen vrijheidstraffen opleggen. Wel boete, berisping en tijdelijk of geheel uit ambt zetten

6 juli ’14AFDO-NCI Klacht- en Tuchtrecht bij vrijwilligersorganisaties Statuten vereniging Drempel voor rechtsgang Reglement of vrijw.contract - Zelf te bepalen - Standaard koepelorganisatie

7 juli ’14AFDO-NCI Privé aansprakelijkheid vrijwilliger Vrijwilliger valt tussen wal en schip (geen dekking AV-Particulier) Werkgeversaansprakelijkheid (contractueel in vrijwilligerscontract) Kom hier op terug bij de behandeling van de Drontense Vrijw.verz.2009!!

8 juli ’14AFDO-NCI Werkgevers aansprakelijkheid Op grond van het (nieuw) Burgerlijk Wetboek Op grond van vrijw.contract (secundair) ZORG VOOR DEKKING CONFORM DEZE VERPLICHTING/AANSPRAKELIJKHEID Onderscheid letsel-zaak schade

9 juli ’14AFDO-NCI Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurders en toezichthouders Schuldaansprakelijkheid (disculpatie) Pleeg riskmanagement in statuten en notulen/verslagen Overmacht moet aantoonbaar zijn Alleen vermogenschade bij strafrechtelijke titel tot vordering

10 juli ’14AFDO-NCI Case penningmeester (=>Bahama’s ?) Cases dierenopvang/golfclub Wie zijn er aanspreekbaar en/of aansprakelijk Kas weg, crediteuren woest Verwijtbaarheid alle bestuursleden? Nasleep in de afwikkeling

11 juli ’14AFDO-NCI Cases zaak- en letsel schade Claim bij vrijwilliger op AVP of claim bij organisatie op AVV -Vaak tussen wal en schip, tenzij…. - LETSEL bij derden of vrijwilliger - Verschil aansprakelijkheidsverz. (schade) en ongevallenverz. (som) !!

12 juli ’14AFDO-NCI Nadere informatie: Vendelier 29-33 Veenendaal tel: 0318-515508 WWW.AFDO-NCI.NL Rechtsbijstand en juridische helpdesk Aansprakelijkheidsverzekering voor organisaties en bestuurders Maatwerk verzekeringen en dienstverlening, met financiële voordelen en extra zekerheid voor organisatie en vrijwilliger Onafhankelijk adviseur


Download ppt "Juli ’14AFDO-NCI Persoonlijke aansprakelijkheid van vrijwilligers en bestuurders Dronten 5 oktober 2009 Wietze Smit."

Verwante presentaties


Ads door Google