De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eten van de boom van kennis Prof. dr. Sofie De Kimpe Vakgroep Criminologie – SVA Brussel 16-9-20091Vakgroep Criminologie prof. dr. Sofie De Kimpe.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eten van de boom van kennis Prof. dr. Sofie De Kimpe Vakgroep Criminologie – SVA Brussel 16-9-20091Vakgroep Criminologie prof. dr. Sofie De Kimpe."— Transcript van de presentatie:

1 Eten van de boom van kennis Prof. dr. Sofie De Kimpe Vakgroep Criminologie – SVA Brussel 16-9-20091Vakgroep Criminologie prof. dr. Sofie De Kimpe

2 Pag. Leiding geven & opleiding 1.Rapport federale politieraad 2.Leiding geven 3.De opleiding Motoren van professionalisering 16-9-20092 Vakgroep Criminologie prof. dr. Sofie De Kimpe

3 Pag. LEIDING GEVEN 1.Wat staat er in het rapport? 2.Het mandaat: een vraagstuk van sturing 3.De leider, ook lid van de organisatie 16-9-20093 Vakgroep Criminologie prof. dr. Sofie De Kimpe

4 Pag. Rapport federale politieraad 1.Mandaat • De verschillende fasen bij het opnemen van een mandaat moeten meer gefaseerd, samenhangend en geïntegreerd worden benaderd! • Selectie-voorbereiding-begeleiding- opdrachtbrieven-leiding geven-evaluatie van de mandaathouder. • Positieve beoordeling van het mandaatsysteem • Meer flexibiliteit • Duurtijd beperken van mandaat • Geen opdrachtbrieven 16-9-20094 Vakgroep Criminologie prof. dr. Sofie De Kimpe

5 Pag. Rapport federale politieraad 2. Personeelsbeleid tav leiders • Nood aan loopbaanplanning • Vragen bij competenties: management en leiding geven, vooral coaching en people management (Comité P) • Vragen bij de opleiding • Instituut voor leiderschap 16-9-20095 Vakgroep Criminologie prof. dr. Sofie De Kimpe

6 Pag. Het mandaat: een vraagstuk van sturing • Spanningsvelden • Beleidsvoorbereiding : politiek – management • Spanningsveld heeft invloed op • mate van sturing (invloed van de leider- ambtenaar) • Rol van de leider-ambtenaar (is geëvolueerd in de tijd) • Medewerker – professional – procesmanager - manager • Copernicus als voorbeeld 16-9-20096 Vakgroep Criminologie prof. dr. Sofie De Kimpe

7 Pag. Het mandaat: een vraagstuk van sturing • Contractualisering van arbeidsrelatie • Geen hiërarchische sturing • Contractuele sturing met afspraken omtrent middelen en opdrachten door middel van een prestatieakkoord • Doel: toename verantwoording en verantwoordelijkheid (responsabilisering) • Duur is beperkt - flexibiliteit 16-9-20097 Vakgroep Criminologie prof. dr. Sofie De Kimpe

8 Pag. Het mandaat: een vraagstuk van sturing • Contra: • Vergroten politisering (invloed op mandaat) • Blindheid van de ambtenaar (eigen prestaties) • Pro: • Flexibiliteit (mobiliteit intern-extern) • Beleidsdynamisme 16-9-20098 Vakgroep Criminologie prof. dr. Sofie De Kimpe

9 Pag. Het mandaat: een vraagstuk van sturing 1. Impact spanningsveld Voorbeeld relatie politiek-korpschef •Rol van de korpschef blijft onduidelijk • adviesverlening vs. beslissen (impact op beleid) •Meerderheid beweert zelf touwtjes in handen te hebben •Hechten veel belang aan relatie burgemeester en procureur (mandaatvragstuk-evaluatie) 16-9-20099 Vakgroep Criminologie prof. dr. Sofie De Kimpe

10 Pag. Het mandaat: een vraagstuk van sturing •Sturingsimpact afhankelijk van •Context •Persoon korpschef en burgemeester •Rol die ze moeten spelen in bepaalde context (crisissituatie = medewerker ) 16-9-200910 Vakgroep Criminologie prof. dr. Sofie De Kimpe

11 Pag. Het mandaat: een vraagstuk van sturing 2. Impact op de vakontwikkeling • Professionalisering is gedaald • Geen aandacht voor het vak • Sterke druk op prestaties • Angst falen • Paraplu • Juridisering • Beknot creatief leiderschap • Tweedeling : professional – manager? 16-9-200911 Vakgroep Criminologie prof. dr. Sofie De Kimpe

12 Pag. Het mandaat: een vraagstuk van sturing Conclusie •Goed instrument •Uitwerking? •Sturingsimpact (lokale machtsverhoudingen) •Koppeling opdracht-prestatie •Evaluatie mandaat

13 Pag. De leider, ook lid van de organisatie • Mandaat versus loopbaanontwikkeling • Koppelen aan vaardigheden en loopbaanperspectieven (dynamiek in management) • Korpschef voorstander, maar gedegen loopbaan ontwikkeling als voorwaarde • Belang van investeren in leiders 16-9-200913 Vakgroep Criminologie prof. dr. Sofie De Kimpe

14 Pag. De leider, ook lid van de organisatie 16-9-200914 Vakgroep Criminologie prof. dr. Sofie De Kimpe

15 Pag. (1) Functiestudie  basisprofiel • Voor alle korpschefs • Tijdelijkheid (2) Selectie  selectieprofiel • Voor de specifieke lokale context • Procesbewaking (3) Prestatie (4) Evaluatie • Evaluatie van de persoon t.o.v. context • Evaluatie van de selectie • Procesbewaking (criteria, procedure (5) Ontwikkeling 3. Profiel en evaluatie van de korpschefs van de lokale politie

16 Pag. OPLEIDING 1.Wat zegt het rapport? 2.Wat is de rol van opleiding? 3.Visie voor vernieuwing 4.Concreet 16-9-200916 Vakgroep Criminologie prof. dr. Sofie De Kimpe

17 Pag. Rapport federale politieraad 1.Inhoud –Meer standaardisatie van competenties –Gebrek aan theoretische kennis –Te weinig praktijk in de opleiding (stages) –Te intern –Geen visie op opleiding –Lange termijn –Afstemming loopbaanplanning 16-9-200917 Vakgroep Criminologie prof. dr. Sofie De Kimpe

18 Pag. Rapport federale politieraad 2.Structuur –Aansturing van de opleidingsinstellingen –Politieonderwijsraad –Relatie tot regulier onderwijs Conclusie: nood aan vernieuwing! 16-9-200918 Vakgroep Criminologie prof. dr. Sofie De Kimpe

19 Pag. Rol van de opleiding • Kennisoverdracht • Ontwikkelen van vaardigheden • Socialisatiemechanisme • Ellis (1991) o Opleiding is een sterk socialisatiemechanisme o Maakt deel uit van de organisatiestrategie o De poort van de organisatie – socialisatie 16-9-200919 Vakgroep Criminologie prof. dr. Sofie De Kimpe ?

20 Pag. Welke visie voor vernieuwing? Politieonderwijs= 1.Instituut van professionalisering 2.Motor van socialisatie 3.Maatschappelijk instituut 16-9-200920 Vakgroep Criminologie prof. dr. Sofie De Kimpe

21 Pag. Concreet? Inhoud • Evenwicht • beroep-generiek • praktijk-theorie (duaal leertraject) • Out of the box denken • In tune with society • Nood aan maatschappelijke kennis en tools • Internationalisering • Gestuurd door kwaliteit (cf. EQF) 16-9-200921 Vakgroep Criminologie prof. dr. Sofie De Kimpe

22 Pag. Concreet? Structuur • Extern georiënteerd • Partnerschip regulier onderwijs • Buiten de muren van de kazernes • Diversiteit (bewaken van basiscompetenties) • Flexibiliteit (life long learning vs. dead-end street) • Centraal getekend, decentraal gekleurd 16-9-200922 Vakgroep Criminologie prof. dr. Sofie De Kimpe

23 Pag. OPLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN Een case voor opleiding 16-9-200923 Vakgroep Criminologie prof. dr. Sofie De Kimpe

24 Pag. visie –Nood aan meer diversiteit in de vorming, training en opleiding van leidinggevenden bij de politie –Aandacht voor professionalisering (evenwicht: persoon – organisatie - vak)

25 Pag. Literatuurstudie • Ontwikkeling van leiders= 1.proces van selectie EN 2.vorming, training en opleiding 3.voldoen aan de context verwachtingen • Opleiding van leiders speelt rol in professionalisering van politie

26 Pag. Hypothese Persoon Organisatie Vak

27 Pag. Eerste onderzoeksbevindingen persoon organisatievak

28 Pag. Eerste onderzoeksbevindingen Persoon Organizatie Vak

29 Pag. Eerste onderzoeksbevindingen 1.Geen aandacht voor professionalisering 2.Vakontwikkeling politieleiderschap wordt gestuurd door de vraag ‘wie stuurt de politie’  Niet de vraag ‘wat is een goede politiezorg’ 3.Geen diversiteit (dead-end street)  Maar één visie in ontwikkeling

30 Pag. Eerste onderzoeksbevindingen • Meer aandacht voor vakontwikkeling • Gestuurd door de vraag wat is goede politiezorg • Gestuurd door diversiteit aan instituties • Gebaseerd op kennis over de (politiewetenschap)

31 Pag. Eerste onderzoeksbevindingen • Nood aan kennisontwikkeling • Politiewetenschap als onderdeel van een sociale wetenschap • Nood aan bruggen tussen politie en wetenschap

32 Pag. ETEN VAN DE BOOM VAN KENNIS! Dank u voor uw aandacht! 16-9-200932 Vakgroep Criminologie prof. dr. Sofie De Kimpe


Download ppt "Eten van de boom van kennis Prof. dr. Sofie De Kimpe Vakgroep Criminologie – SVA Brussel 16-9-20091Vakgroep Criminologie prof. dr. Sofie De Kimpe."

Verwante presentaties


Ads door Google