De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Boekbaby’s en Boekenbende

Verwante presentaties


Presentatie over: "Boekbaby’s en Boekenbende"— Transcript van de presentatie:

1 Boekbaby’s en Boekenbende
Welkom Praktijkworkshop 3 Boekbaby’s en Boekenbende

2 Taalbeleid en de Brusselse bibliotheken
Veelheid aan taal(beleids)visies: Rol bibliotheek binnen Decreet Lokaal Cultuurbeleid Ondersteuningsdienst Streekgericht Bibliotheekbeleid (SBB) binnen VGC Nederlandstalige gemeentelijke bibs + Muntpunt Nauwe samenwerking lokale bib/SBB met tal van organisaties op vlak van leesbevordering, bibpromotie, informatiebemiddeling... => Pragmatische taalbeleidsaanpak

3 Twee praktijkvoorbeelden Boekbaby’s en Boekenbende
Twee leesbevorderingsprojecten van de Brusselse bibs en SBB in nauwe samenwerking met derde organisaties Onderliggende taalbeleidsvisie: Taalstimulering/-ondersteuning Nederlands Erkenning van het belang van de thuista(a)l(en)

4 Boekbaby’s - projectopzet
Samenwerking bibliotheken met consultatiebureaus binnen breder taalstimuleringsproject “Groeien in taal” (Huis vh NL) Taalbeleidsondersteuning binnen cb: de “taaldriehoek” Ruim aanbod baby- en peuterboekjes in elk cb Ondersteuning door cb-vrijwilligers: jonge ouders stimuleren om thuis boeken “te gebruiken”/verhalen te vertellen om de bibliotheek te bezoeken

5 Boekbaby’s – de praktijk Luc Valgaeren : vrijwilliger cb Dansaertstraat
Werken met boeken voor baby’s en peuters in de praktijk In dialoog gaan met ouders over boeken en verhalen thuis, over de bibliotheek Jonge ouders positief stimuleren om boeken thuis te gebruiken zowel in het Nederlands –waar mogelijk- als in de thuista(a)l(en)

6 Boekenbende - projectopzet
Samenwerking bibliotheken met Nederlandstalige basisscholen en hogescholen: leesbevordering voor kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen Voorlezers gaan 5 keer boeken voorlezen aan 5-/6-jarige kinderen uit “leesarme” gezinnen Boeken- en verhalenplezier aan huis Ouderbetrokkenheid “Knuffelwaarde” van het Nederlands Bibliotheekpromotie !! Erkenning van het belang van de thuista(a)l(en)/- cultu(u)r(en

7 Boekenbende – de praktijk Pascale Bruynbroeck, bibliothecaris Anderlecht
Balans thuista(a)l(en)-Nederlands: taalvisie van de bib “actieruimte” bib binnen gemeentelijk beleid en LCB Aanbod bib prentenboeken in andere talen Dienstverlening en communicatie bib naar niet- Nederlandstalige ouders

8 Discussie Reacties op beide praktijkverhalen ? Vragen? Opmerkingen?
Aanvullingen? Suggesties?

9 Discussie Taalbeleid in samenwerkingsverband
Hoe alle visies op één coherente lijn krijgen? Wat als één coherente lijn niet haalbaar is?

10 Discussie Erkenning belang thuista(a)l(en)/-cultu(u)r(en):
Niet (altijd) vanzelfsprekend? Hoe creëer je hier een breder draagvlak voor? Hoe overtuig je instanties/individuen van dit belang?

11 Bedankt ! Meer info over beide projecten bij julia.debus@vgc.be


Download ppt "Boekbaby’s en Boekenbende"

Verwante presentaties


Ads door Google