De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vernieuwing verzorging

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vernieuwing verzorging"— Transcript van de presentatie:

1 Vernieuwing verzorging
15 en 16 maart 2012

2 Waar staan we nu? Leerplantoelichting is gebeurd op 26 oktober 2011
Ondertussen tweedaagse coördinatoren, planning coördinatoren, directievergaderingen en stagecoördinatoren Vandaag - leerplan, jaarplan en geïntegreerd werken - reflectie en evaluatie

3 Leerplan, jaarplan en geïntegreerd werken

4 Graadsleerplan verzorging (min 20 uur)
3 competenties, 7 AD’s en 122 LPD, zie bijlage Context leerplan, zie bijlage Juridisch kader en beroepsprofielen respecteren Belang van integratie (zie verder) Min 3 u per week AD 4, min 3 u per week AD 5 en min 1 u per week AD 6 Min 10 u per week stage

5 Leerplandoelstellingen (= wettelijk verplicht! Èn te evalueren)
Toepassing/ concretisering Toelichting bij de LPD Samenhang met LPD beroepsgericht gedeelte Mogelijke onderliggende doelen

6 Leerplan Belang van de werkwoorden (zie ook lijst) zowel voor het aanbieden aan lln als voor het evalueren H = herhaling tweede graad Gebruiker: algemene term Verschillende ordeningskaders mogelijk Servicedocument is adviserend Overleg tweede graad

7 Planning over de graad AD = algemene doelen èn LPD over twee jaar verdelen Leerplandoelstellingen: aanleren/inoefenen èn toepassen (les (clusters) en/of stage!) zie exceldocument Gewicht aan AD en LPD, les en stage 7

8 Planning over de graad Dus komen tot teamjaarplanning!
Organisatie en planning volgens een ordeningskader en rekening houdend met schoolcontext: lokalen, aantal lln, stages , studiebezoeken, projecten, thema’s … Evaluatiecriteria SMART formuleren 8

9 Opdracht 1 Individueel tekst lezen tot aan punt 4!
Alles helder? Inhoudelijk? Voorbeeld: AD-LPD-doelen-handelingen-evaluatiecriteria

10 Geïntegreerd werken = ervaren van samenhang door leerlingen die groeien in competentie
Samenhang kennis, vaardigheden en attitudes Samenhang leerplandoelstellingen binnen 1 algemene doelstelling Samenhang tussen verschillende algemene doelstellingen Samenhang les-stage en omgekeerd

11 Opdracht 2 ‘in de klas’ Begeleid een blokkenactiviteit van 5 minuten met een éénjarige ter stimulering van zijn fijne motoriek Werk dit voorbeeld uit door het uitschrijven van doelen en handelingen Hou rekening met competenties, AD’s, LPD’s en context (3 documenten) Duid de samenhang met AD en LPD

12 Opdracht 3 ‘op stage’ Transfer van les naar concrete gebruiker op stage Formuleer de vorige opdracht naar een opdracht op stage Hoe kan je terugkoppelen op school?

13 Geïntegreerd werken Opdracht: casus met denk- en doe opdrachten gebruikmakend van minstens 3 AD’s ofwel met kinderen ofwel met ouderen Kijkwijzer Werkvormen

14 Reflectie en evaluatie

15 Evaluatie Voorbereiding Twee fasen Begeleidende evaluatie
Beoordelende evaluatie

16 Begeleidende evaluatie
Coaching van de lerende Permanent en continu/regelmatig Voortgang bijhouden van, voor en door lln (reflectie) bv;portfolio … Los van attest 16

17 Opdracht ivm reflecteren
Situatie/ervaring Reflectie oefening op eigen, als leraar / stagebegeleider, handelen Een zorgvrager zegt dat hij vandaag niet wil gewassen worden … Een peuter wil niet meedoen met een activiteit met duplo aan tafel … Wat is uw reactie: wat zegt en /of doet u?

18 = leerplandoelstelling bij elke AD!
Reflecteren = leerplandoelstelling bij elke AD! Model van Korthagen Gaat verder en dieper dan evalueren Belang van perspectiefwissel Binnen visie van leerplan en studierichtingsprofiel

19 Opdracht ivm coaching feedback en feedforward
Concrete tips? Op welke wijze, wat, wanneer, waarmee, waarom …

20 Beoordelende evaluatie
- Autonomie van de school - Verantwoordelijkheid directie en team VZ AD zowel in les als stage en in hun samenhang door team Op verschillende momenten door verschillende leraren a.d.h.v. criteria Verschillende beoordelingsmethoden Verschillende registratiemethoden Gewicht verschillend per LPD Team geeft advies i.v.m. bereikte resultaten 20

21 Beoordelende evaluatie
Tussentijdse evaluaties/rapport: - verstaanbaar - wat is bereikt en wat moet er nog evolueren… Evluatie/rapport voor deliberatie: vooraf globale beoordeling door team aan de hand van vooraf afgesproken criteria die niet aan derden meegedeeld worden. 21

22 Opdracht toekomst? Vragen, zorgen?
Concreet: volgende stappen wat, door wie, wanneer en op welke wijze … Volgende afspraak: samenkomst per AD


Download ppt "Vernieuwing verzorging"

Verwante presentaties


Ads door Google