De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezondheids- en welzijnswetenschappen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezondheids- en welzijnswetenschappen"— Transcript van de presentatie:

1 Gezondheids- en welzijnswetenschappen
5 juni 2013

2 Vorig verslag juni 2012 Oud leerplan … Doelenboek?
Let op vernieuwing stw op komst. Deze vernieuwing is voorlopig opgeschort! Reflectiedocument Korthagen met ethische reflectie? Stage activiteitenlijst? Wordt als positief ervaren

3 Seminarie en stage als nieuwe agendapunten 2013!
Kader van model van Lalonde doorheen vakken en stage … zie inleiding leerplan Belang werkwoorden(taxonomie!) in algemene doelstellingen en in leerplandoelstellingen zowel naar aanbieden als evalueren (gepaste verhoudingen) Gip: wettelijk kader, algemeen document, nieuwe documenten per studierichtingen op komst! Zie bijlage

4 Uitwisseling stage Periodes, plaatsen, duur … in vijfde en zesde jaar
Stage-opdrachten (vakoverschrijdend) Stage evaluatie cfr. items activiteitenlijst 6 uur stage en seminarie waarvan 4 u stage en 2 u seminarie Min twee verschillende stageplaatsen en doelgroepen – maximum 6 stageperiodes over de graad

5 Uitwisseling seminarie
Illustreren van de gezondheids en welzijnszorg Reflecteren in groep Uitwerken van project (met theoretische insteek/onderzoeksvraag èn concrete actie)

6 Psychologie en pedagogiek
3 uur per week/jaar Terreinverkenning: 18 lestijden Psychische functies: 22 lestijden Ontwikkelingspsychologie: 70 lestijden Sociale vaardigheden: 40 lestijden

7 Gezondheid en welzijn 3 uur per week/jaar
Visies omtrent gezondheid en welzijn:35 lestijden Gezondheids- en welzijnsgerichte vaardigheden en attitudes: 50 lestijden GVO en gezondheidspromotie: 40 lestijden Gezondheidszorg en welzijnszorg: 25 lestijden

8 Toegepaste biologie, chemie en fysica
Integratie in seminarie? Gip? Natuurwetenschappen in toekomst?

9 Uitwisseling De aanwezige scholen hebben een uitwisseling gedaan ivm stage en seminarie, ordening zie bijlagen

10 Verdere afspraken en planning
Vrijdag 23 mei 2014 van uur in DPB Nascholing en info zie Eekhoutcentrum, RTC, VCOK, Vigez, Kind en gezin, zorganderstv, weliswaar, jongerengids, ,


Download ppt "Gezondheids- en welzijnswetenschappen"

Verwante presentaties


Ads door Google