De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezondheids- en welzijnswetenschappen 5 juni 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezondheids- en welzijnswetenschappen 5 juni 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Gezondheids- en welzijnswetenschappen 5 juni 2013

2 Vorig verslag juni 2012 Oud leerplan … Doelenboek? Let op vernieuwing stw op komst. Deze vernieuwing is voorlopig opgeschort! Reflectiedocument Korthagen met ethische reflectie? Stage activiteitenlijst? Wordt als positief ervaren

3 Seminarie en stage als nieuwe agendapunten 2013! Kader van model van Lalonde doorheen vakken en stage … zie inleiding leerplan Belang werkwoorden(taxonomie!) in algemene doelstellingen en in leerplandoelstellingen zowel naar aanbieden als evalueren (gepaste verhoudingen) Gip: wettelijk kader, algemeen document, nieuwe documenten per studierichtingen op komst! Zie bijlage

4 Uitwisseling stage Periodes, plaatsen, duur … in vijfde en zesde jaar Stage-opdrachten (vakoverschrijdend) Stage evaluatie cfr. items activiteitenlijst 6 uur stage en seminarie waarvan 4 u stage en 2 u seminarie Min twee verschillende stageplaatsen en doelgroepen – maximum 6 stageperiodes over de graad

5 Uitwisseling seminarie Illustreren van de gezondheids en welzijnszorg Reflecteren in groep Uitwerken van project (met theoretische insteek/onderzoeksvraag èn concrete actie)

6 Psychologie en pedagogiek 3 uur per week/jaar Terreinverkenning: 18 lestijden Psychische functies: 22 lestijden Ontwikkelingspsychologie: 70 lestijden Sociale vaardigheden: 40 lestijden

7 Gezondheid en welzijn 3 uur per week/jaar Visies omtrent gezondheid en welzijn:35 lestijden Gezondheids- en welzijnsgerichte vaardigheden en attitudes: 50 lestijden GVO en gezondheidspromotie: 40 lestijden Gezondheidszorg en welzijnszorg: 25 lestijden

8 Toegepaste biologie, chemie en fysica Integratie in seminarie? Gip? Natuurwetenschappen in toekomst?

9 Uitwisseling De aanwezige scholen hebben een uitwisseling gedaan ivm stage en seminarie, ordening zie bijlagen

10 Verdere afspraken en planning Vrijdag 23 mei 2014 van 9-12.00 uur in DPB Nascholing en info zie Eekhoutcentrum, RTC, VCOK, Vigez, Kind en gezin, zorganderstv, weliswaar, jongerengids, zorg-en- gezondheid@vlaanderen.be www.projectwanda.be, www.conplustact.be…


Download ppt "Gezondheids- en welzijnswetenschappen 5 juni 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google