De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

inhoud •overlopen Mededeling VVKSO •specifieke vragen bij de gip 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "inhoud •overlopen Mededeling VVKSO •specifieke vragen bij de gip 2."— Transcript van de presentatie:

1

2 inhoud •overlopen Mededeling VVKSO •specifieke vragen bij de gip 2

3 waar vind ik informatie over de gip? •Mededeling van het VVKSO (M-VVKSO-2012-050) •omzendbrief SO 64 (punt 8.1.1) •besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 (art. 56) 3

4 wat staat er in de Mededeling? •welke vakken horen bij de gip •wie beoordeelt de gip •invulling van de gip •wie begeleidt de gip •verschillende fases van de gip •evaluatie & deliberatie •veel gestelde vragen 4

5 wat is de geïntegreerde proef? •procesgerichte evaluatievorm: of proces- èn productgericht evalueren! •verplicht in bso, kso en tso •band met studierichtingsprofiel •vakoverschrijdend  je kan als school zelf veel invullen! 5

6 welke vakken horen bij de gip? •hangt af van gip-opdracht •ook vakken uit basisvorming en complementair gedeelte (nieuw!) kunnen •kan van leerling tot leerling verschillen 6

7 wie beoordeelt de gip? •leraren die betrokken vakken onderwijzen •minstens één externe deskundige •ook andere personeelsleden mogelijk (nieuw!) adviserend •school bepaalt wie beoordeelt én mate van betrokkenheid •‘gip-jury’ is niet verplicht! Er hoeft geen eindgesprek met jury te zijn! Er is wel een eindproduct van de ll nodig. En er dient een gezamenlijk evaluatiemoment georganiseerd te worden met betrokken leraars en externe deskundige (n). 7

8 invulling van de gip •vanuit studierichtingsprofiel + aangepast aan profiel leerling •kan zowel gemeenschappelijk als individueel •duidelijk en transparant vanaf begin schooljaar 8

9 wie begeleidt de gip? •geen reglementaire beperkingen •gip-mentor (school) als aanspreekpunt en coach •continuïteit van procesbegeleiding (volgens afspraak) 9

10 verschillende fases van de gip •voorbereidende fase •planningsfase •uitvoeringsfase •afsluitende fase 10

11 evaluatie gip •school bepaalt evaluatiecriteria •procesevaluatie t.o. productevaluatie •eindverslag of eindcijfer? •duidelijke communicatie, evaluatiecriteria en rapportering naar alle betrokkenen vanaf het begin van het schooljaar 11

12 gip en deliberatie •zeer belangrijk element deliberatiedossier •richtinggevend MAAR geen automatische gevolgen  kijken naar globale dossier •motiveren in notulen delibererende klassenraad 12

13 SPECIFIEKE VRAGEN BIJ DE GIP

14 •Wat kan een school doen als een leerling deeltaken of het eindproduct van de gip niet of te laat indient? •tijdig indienen is deel van opdracht •manifest weigeren  nulquotering (onderdeel)  geen quotering •beoordelen op basis van beschikbare informatie 14

15 •Wat gebeurt er als een leerling niet komt opdagen voor de voorstelling van het eindproduct? •nieuwe datum of meteen eindbeoordeling gip? •evaluatoren beslissen •DKR neemt eindbeslissing over studiebewijs 15

16 •Is een bijkomende proef voor de gip mogelijk? •belang procesevaluatie bij gip •bijkomende proeven enkel bij lacunes •normaal geen bijkomende proeven nodig 16

17 •Kan een leerling die bist een vrijstelling krijgen voor de gip? •principe: geen vrijstelling mogelijk •wél mogelijk: aanpassen gip-opdracht - deelaspect uitwerken - integratie niet-verworven onderdelen 17

18 Mogen in de gip nieuwe (leerplan)doelstellingen aan bod komen? •school bepaalt gip-doelstellingen •extra doelstellingen kunnen (wel letten op verhouding bij evaluatie) en dus basisdoelstellingen zijn doorslaggevend … 18

19 •Hoe rapporteer je over de gip (bv. als leerlingen tijdens de praktijkvakken ook aan de gip werken)? Dus aparte evaluatie gip en ‘praktijk’vak? BV Seminarie / stage … kan niet samenvallen met gip! Dubbel tellen kan ook niet! •eigen aan gip is vakoverstijgend karakter •gip apart onderdeel deliberatiedossier •transparantie evaluatie  beter apart rapporteren 19

20 •Hoe nauw moeten externe deskundigen betrokken worden bij de (proces)evaluatie? •niet wettelijk bepaald hoe (zie slide 8) •zo nauw mogelijk –minstens kennis van evaluatiecriteria –betrokken bij proces (ev. vanop afstand) –aanwezigheid op deliberatie: is een mogelijkheid. 20

21 •Hoe vertaal je de verschillende leerlingen- profielen (bso, kso, tso) in de gip-opdracht? •tso: aard van de studierichting –doorstroming: sterk theoretisch onderbouwd –kwalificatie: praktisch karakter, voldoende theoretisch onderbouwd (sterke onderlinge integratie) •bso: –klemtoon op realisatie, beperkt theoretisch onderbouwd 21

22 •Kunnen stages deel uit maken van de GIP? Jazeker, er is inhoudelijk grote overlapping mogelijk dus bv bepaalde vakoverschrijdende opdrachten (met integratie van kennis, vaardigheden en attitudes) op stage kunnen deel uitmaken van gip! Formeel blijft er een verschil dat duidelijk moet aangeven worden- GIP= evaluatievorm Ook inzake evaluatie is er een juridisch verschil Dus in tegenstelling tot vroeger advies van verbond! 22

23 nog vragen? •Mededeling van 18 december 2012 over “De geïntegreerde proef in het voltijds secundair onderwijs” (M-VVKSO-2012-050) •carl.snoecx@vsko.becarl.snoecx@vsko.be •janwillem.ravyst@vsko.bejanwillem.ravyst@vsko.be 23


Download ppt "inhoud •overlopen Mededeling VVKSO •specifieke vragen bij de gip 2."

Verwante presentaties


Ads door Google