De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Directievergadering personenzorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Directievergadering personenzorg"— Transcript van de presentatie:

1 Directievergadering personenzorg
7 december 2012

2 Vragen vanuit de directies
Inspiratiebeurs IO: weinig enthousiasme èn toch zeer zinvol? Probleem van angst en onzekerheid bij leraren, toch is uitwisselen en delen zeer belangrijk! Al dan niet punten geven op stage? Autonomie van de school! Moeilijk om 2 verschillende systemen te gebruiken bij het evalueren van dezelfde leerplandoelstellingen voor lessen en stage.

3 Vragen vanuit de directies
Cijfers verder studeren HBO5 scholen? Bij inschrijving kan de student toestemming geven om resultaten door te geven. Grote overstap van tweede graad VV naar derde graad VZ? Niet echt merkbaar, integendeel meer continuïteit. Voorbereiding stage in tweede graad VV? Zou moeten gebeuren onder andere via kennismaking, zie AD 9.

4 Vragen vanuit de directies
Statuut stagebegeleider die meewerkt op stage? Dit wordt nagevraagd op het verbond. Werken met criteria: focussen op beperkt aantal criteria. Wat dan met andere elementen? Selectie is nodig om het haalbaar te houden. Feedback kan steeds. Inventarisatie van waaraan gewerkt wordt bijhouden zodat uiteindelijk alle criteria geregeld aan bod komen.

5 Vragen vanuit de directies
Positief samen maken van cursusmateriaal vz en van criteria voor aantal doelstellingen: kan dit samen gebeuren voor alle afdelingen? Leraren hebben heel veel werk met het maken van materiaal en zijn in bepaalde kaders en theorieën niet thuis (bv ICF schema, gezondheidspatronen, relatiewijzer …). Sommigen zijn wel bereid tot delen (bv verzorging derde graad) maar ook dan moet er nog bijgestuurd worden.

6 Vragen vanuit de directies
Een mogelijke piste zou kunnen zijn om, zoals indertijd met licapboekjes, vanuit de scholen uren te verzamelen zodat er op gestructureerde begeleide wijze materiaal kan ontwikkeld worden. Deze vraag zal verder opgevolgd worden, ook over de diocesen heen

7 Bedenkingen vanuit directies nav vergadering
Herwerking leerplannen VV, VZ en OH kan voor enige onrust zorgen bij leraren, criteria en/of onderliggende doelen zullen opnieuw gecheckt moeten worden. Herwerking STW: net nu men wat rustiger kan werken, is er opnieuw verandering. En wat zal het worden? Wat begrijpen wij/inspectie onder ‘integratie’?

8 Bedenkingen vanuit directies nav vergadering
Taalstimulering bij kinderen in KZ vraagt doordachte keuze ivm Nederlands stimuleren of diversiteit in taal Vraag naar haalbaarheid profielen voor leerlingen? Bv Kinderzorg

9 Zevende jaren Visie en Leerplantoelichting derde graad verzorging voor alle leraren TBZ/ZK en KZ op 16/1/2013 van uur Op 23/1/2013 resonansgroep leerplan KZ van 9-12 uur en TBZ/ZK van uur Indien leerplan klaar voor het einde van het schooljaar, 5/6/2013 van 9-12 uur voor TBZ/Z en 7/6 van uur voor KZ OA? afhankelijk van de stand van leerplanwerk!

10 Stage Gezinszorg in Verzorging
Inspiratiedag familiezorg 19 oktober 2012 Aantal afspraken zullen aan scholen bezorgd worden Andere diensten? VIVO zal nog contact nemen voor regionaal overleg!

11 Competentie ontwikkelend leren
COL heeft consequenties naar het onderwijzen en het leren! Het gaat over een samenspel van kennis, vaardigheden èn attitudes in welomschreven situaties (= context van het leerplan). Leerlingen dienen zelf zicht te krijgen op hun competentiegroei en zich actief bij te sturen.

12 Vakoverschrijdende leerplannen
Hanteren van vakoverschrijdende jaar/graadplanning: wie geeft welke leerplandoelstellingen, wie doet een aantal toepassingen, wie evalueert en wanneer. Inventarisatie kan gebeuren aan de hand van excel document terug te vinden op de site van het verbond bij de leerplannen. Hanteren van zelfde kaders en jargon Belang van integratie en samenhang!

13 Studierichtinggebonden teams
Voldoende uren per leraar in zelfde graad en studierichting werkt efficiënt Gestructureerd (liefst ingeroosterd) overleg per studierichting Belang van teamcoördinator Belang van respecteren van deskundigheden Vertikaal en horizontaal overleg blijft nodig Groeperen van uren bevordert geïntegreerd werken Grootte van de groep bepaalt de manier van evalueren van de leraar

14 Ondersteunend materiaal vanuit de begeleiding
We ontwikkelen ondersteunend materiaal bv. kwaliteitsbewust handelen, stappenplan, werkmodellen reflectiedocumenten die terug te vinden zijn op de DPB site èn bijgestuurd worden vanuit onze netwerken en schoolbezoeken Nood aan lesmateriaal?!

15 Netwerken vanuit de begeleiding
Per studierichting en per component, met coördinatoren en met leraren … Doelstellingen zijn: doorstroming info gezamenlijke verantwoordelijkheid opnemen bereidheid tot delen opvolgen van verslag en afspraken

16 Onze uitdaging als begeleiding
Ingaan op de noden en de vragen van de groep Aanbieden van items direct gerelateerd aan het leerplan die op de scholen moeilijk lopen Omgaan met de grote verschillen tussen individuen in het verwerken van vernieuwingen Omgaan met wisselende groepen Geschikte vergaderdata: voor eind augustus data doorgeven, woenam is goed moment Tijd geven …

17 Schoolbezoeken Op vraag van de scholen Aanbod bij nieuwe leerplannen
Combinatie van klassenbezoek, teamoverleg en doornemen van materiaal Belang van verslaggeving en opvolging

18 Nascholingen Via het verbond: bijvoorbeeld relatiewijzer voor VV, VZ en OH Via Eekhoutcentrum: bijvoorbeeld leer-krachtig coachen voor leraren VV eerste semester Noden zijn moeilijk op te sporen en te voldoen …


Download ppt "Directievergadering personenzorg"

Verwante presentaties


Ads door Google