De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Functiebeschrijving godsdienst inspecteurs-adviseurs r.-k. godsdienst bisdom Brugge Jos De Muynck 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Functiebeschrijving godsdienst inspecteurs-adviseurs r.-k. godsdienst bisdom Brugge Jos De Muynck 1."— Transcript van de presentatie:

1 Functiebeschrijving godsdienst inspecteurs-adviseurs r.-k. godsdienst bisdom Brugge Jos De Muynck 1

2 VOORAF Het ontwerp van de functiebeschrijving voor het specifiek deel voor godsdienst van het VVKBaO verscheen reeds in de Mededelingen mei 2008. Dit specifiek deel godsdienst is bij de ‘leidraad pastoraal en godsdienst’ door de godsdienstinspecteur voorgesteld. ontwerp 4 juni 2009 2

3 FUNCTIEBESCHRIJVING godsdienst diocesane bisschop vak r.-k. godsdienst godsdienstleerkracht katholieke school 3

4 FUNCTIEBESCHRIJVING godsdienst diocesane bisschop kerkelijke instemming katholieke school 4

5 Katholieke school = erkend door de bisschop De coördinatie is gekoppeld aan het VSKO. FUNCTIEBESCHRIJVING godsdienst 5

6 godsdienstleerkracht diocesane bisschop kerkelijke mandatering FUNCTIEBESCHRIJVING godsdienst 6

7 Concrete stappen in vrij onderwijs Bij de eerste indiensttreding kerkelijk om godsdienst te geven mandaat aanvraagformulier: bij directeur op website DPB 7

8 Concrete stappen in vrij onderwijs opsturen naar DPB 1. aanvraag kerkelijk mandaat 2. diploma 3. overeenkomst tijdelijke aanstelling bepaalde duur 8

9 Concrete stappen in vrij onderwijs Voorwaardelijk mandaat: toegekend via godsdienstinspecteur terugbezorgd met mandaatnummer Definitief mandaat: na 2 jaar 9

10 Leerkracht met godsdienst = klasleerkracht lager en kleuter = leermeester rkg  Engagementsverklaring = kenbaar maken  Volgen leerplan + gedoopt + kathol. diploma  Document teruggestuurd  Voorwaardelijk mandaat  Definitief mandaat Bisschop geeft machtiging aan vicaris, aan inspecteur. FUNCTIEBESCHRIJVING godsdienst 10

11 FUNCTIEBESCHRIJVING godsdienst godsdienstleerkracht arbeidsovereenkomst katholieke school 11

12 Feit dat klastitularis rkg geeft = keuze vd school. Contact tussen school en leerkracht: - aanstelling van de leerkracht - arbeidsovereenkomst - op termijn een functiebeschrijving: 1 FB per ambt - en (later) een evaluatie Opdracht en bevoegdheid van de directeur. FUNCTIEBESCHRIJVING godsdienst 12

13 FUNCTIEBESCHRIJVING godsdienst godsdienstleerkracht functiebeschrijving katholieke school 13

14 Functiebeschrijving klasleerkracht BaO bevat een algemeen deel en een specifiek deel. Samen vormen ze één geheel. Nu is een document klaar waar de twee onderdelen helemaal in mekaar zijn geschoven. De grijze balkjes (met aanvinking) geven het domein godsdienst weer. FUNCTIEBESCHRIJVING godsdienst 14

15 Godsdienst: twee verantwoordelijken inspecteur-adviseur het vakinhoudelijke en pedagogisch-didactische: beoordelen + begeleiden leerkracht vakvergaderingen leerplan schoolinspectie (inrichten uren, leeromgeving…) nascholing stimuleren directeur teamspeler en personeelslid v.d. school beoordelen + begeleiden leerkracht klasmanagement vakvergaderingen handboek organisatie 3 lestijden rkg nascholing afspraken 15

16 Functiebeschrijving klasleerkracht BaO bevat een specifiek deel godsdienst. Dit deel godsdienst krijgt een akkoord van de bevoegde instantie (bisschop). Het domein voor godsdienst is globaal en dus niet onderhandelbaar. (Algemeen deel is wel onderhandelbaar.) De school (directeur) overhandigt de FB en ondertekent de FB. FUNCTIEBESCHRIJVING godsdienst 16

17 FUNCTIEBESCHRIJVING godsdienst godsdienstleerkracht evaluatie katholieke school 17

18 Wat betekent de FB voor de evaluatie ? Antwoord: de evaluatie is gebaseerd op de FB. Hierin is een specifieke taak weggelegd voor de eerste evaluator en een specifieke taak voor de bevoegde instantie via de inspecteur-adviseur. ‘De school moet (zo nodig) een bijdrage vragen voor de beoordeling van het functioneren v.d. leerkracht voor vakinhoud en vakpedagogie.’ FUNCTIEBESCHRIJVING godsdienst 18

19 Wat betekent de FB voor de evaluatie ? De evaluatie is gebaseerd op de FB. 1. De evaluator is de school: een verhouding tussen werkgever en werknemer. De directeur is eerste evaluator. MAAR de evaluator kan zich niet uitspreken over vakinhoud en vakpedagogie. FUNCTIEBESCHRIJVING godsdienst 19

20 Wat betekent de FB voor de evaluatie ? 2. Hier kan de inspecteur-adviseur een bijdrage leveren. De school moet (zo nodig) een bijdrage vragen aan insp.-adv. godsdienst. De inspecteur-adviseur maakt een (individ.) verslag. 3. Is er geen verslag dan is de evaluatie positief. FUNCTIEBESCHRIJVING godsdienst 20

21 FUNCTIEBESCHRIJVING godsdienst Godsdienstleerkracht Inrichtende macht School (schoolbestuur) 3 - Functiebeschrijving en evaluatie van de totale opdracht m.u.v. vakinhoud en vakpedagogie 1 - Vakinhoud en vakpedagogie Bisschop 2 - Instemmen met aanstelling Instemmen met FB voor deel vakinhoud en vaktechnische aspecten Bijdrage aan evaluatie voor vakinhoud en vakpedagogie d.m.v. inspecteur-adviseur 21

22 De godsdienstinspecteur functioneert verder zoals vroeger. Aan de werkwijze voor godsdienst is niets veranderd. Een vraag naar concrete verslaggeving kan. De FB vormt een kans tot bespreekbaar maken en verduidelijking van de opdracht godsdienst. De FB godsdienst is in de algemene FB geïntegreerd. FUNCTIEBESCHRIJVING godsdienst: om vast te houden ! FUNCTIEBESCHRIJVING godsdienst: om vast te houden ! 22

23 23

24 Mogelijkheid tot vragen 24


Download ppt "Functiebeschrijving godsdienst inspecteurs-adviseurs r.-k. godsdienst bisdom Brugge Jos De Muynck 1."

Verwante presentaties


Ads door Google