De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Memo overleg coördinatoren VZ

Verwante presentaties


Presentatie over: "Memo overleg coördinatoren VZ"— Transcript van de presentatie:

1 Memo overleg coördinatoren VZ 24-1-2014
Brugge Memo overleg coördinatoren VZ

2 Memo overleg coördinatoren VZ 24-1-2014
Agenda 1 Opvolging vorig verslag 2 Nieuw leerplan sept (vgl met het ‘oude’) 3 Methodisch handelen 4 Geïntegreerd werken 5 GIP 6 Planning en afspraken Memo overleg coördinatoren VZ

3 1 Opvolging vorig verslag
Bedenkingen? Aanvullingen? - verschillende kaders zijn voor leerlingen te zwaar: best op toepassingsniveau brengen, zo concreet en eenvoudig mogelijk... - bedenking vanuit familiezorg: te weinig basis IZ. De basisvaardigheden moeten voldoende ingeoefend worden in tweede graad. Er is daar voldoende tijd voor: soms wordt er te veel theorie gegeven wat niet nodig is. - grotere en gedurende het hele schooljaar instroom in vgl met vroeger : leerlingen die gewoon curriculum volgen zijn eerste doelgroep, instromers moeten duidelijke instructies krijgen en bv soort inhaaltoets maken Memo overleg coördinatoren VZ

4 1 Opvolging vorig verslag
- Te weinig uren omdat scholen steeds meer naar 32 uren evolueren: lpd’s kunnen ook gerealiseerd worden in geïntegreerd werken en moeten niet herhaald worden in andere componenten - vraag naar uniformiteit in evalueren: versus autonomie van de scholen, tot op niveau van AD’s is meest logisch! - vraag naar inroosteren overleg ifv giw: advies naar directies! - grote overgang van 2de naar 3de graad. Daarom adviseren wij voldoende overleg, afstemming tussen 2de en 3de graad. Memo overleg coördinatoren VZ

5 2 Nieuw leerplan september 2014
verplichte onderliggende doelen extra duiding en toelichting Excell document: belang van inventarisatie! Memo overleg coördinatoren VZ

6 Memo overleg coördinatoren VZ 24-1-2014
3 Methodisch handelen Zie voorbeeld: zeer dicht bij leerplan Kan qua taal en lay-out aangepast worden aan leerlingen Wordt best ingezet bij participerende activiteiten of geïntegreerd werken, met concrete doelgroep … Memo overleg coördinatoren VZ

7 4 Geïntegreerd werken in VZ
Vereiste in leerplan p 8, 13, 14, 16 … + inleiding/toelichting per AD Servicedocument wordt ook herwerkt tegen einde schooljaar Memo overleg coördinatoren VZ

8 Geïntegreerd werken tijdens lessen op school
Vereiste leerplan zie dia 6 … leerplanrealisatie of bewijzen moeten voorgelegd kunnen worden aan bv inspectie Waarom? Samenhang binnen lessen: tss kennis en vaardigheden en attitudes binnen 1 doel tss onderliggende doelen binnen 1 leerplandoelstelling tss leerplandoelstellingen binnen 1 algemene doelstelling tss AD’s en C’s om te kunnen handelen vanuit totaalvisie Memo overleg coördinatoren VZ

9 Geïntegreerd werken in VZ
Geïntegreerd werken tijdens de les (verschillende ordeningskaders en organisatiemodellen mogelijk!): = via werkvormen voor geïntegreerde opdrachten tijdens de les bv. Casussen, situatieschetsen met denk- en doeopdrachten Simulatieoefeningen Rollenspelen = voorbereiding en nabespreking stage ervaringen, geïntegreerde stageopdrachten, reflectie en evaluatie … Memo overleg coördinatoren VZ

10 Geïntegreerd werken in VZ
Geïntegreerd werken tijdens de les, stage, werkveld via: Projecten Observatieopdrachten Geïntegreerde stageopdrachten Met als doel en belang linken les - stage en omgekeerd: cyclisch gebeuren! Memo overleg coördinatoren VZ

11 Tips bij geïntegreerd werken
Verder bouwen op beginsituatie lln, tweede graad … Gebruik maken van zelfde kaders en jargon over ‘vakken’ heen Uitdrukkelijk duiden en benoemen van samenhang Aanvullingen? Memo overleg coördinatoren VZ

12 Voorbeelden organisatie en invulling van geïntegreerd werken (giw)
via werkvormen voor geïntegreerde opdrachten tijdens de les bv. casussen, situatieschetsen , rollenspelen, vertrekken vanuit dezelfde profielen via projectdag: uren giw groeperen in projectdag ( bezoek, observatieopdracht, inleefmoment ….) via lessen giw: giw met andere componenten op dezelfde dag biedt extra kansen om project uit te werken. ( sommige scholen giw op terugkomdag) Portfolio over les en stage heen met coachingsgesprekken over de graad heen (zie ook mydigitalme.be) Memo overleg coördinatoren VZ

13 Voorbeelden organisatie en invulling van geïntegreerd werken (giw)
Lessen giw (min 2 uur) : voorbereiding en nabespreking stage ervaringen, geïntegreerde stageopdrachten, gip, klein project, reflectie en evaluatie, eigen competentiegroei in kaart brengen Gemeenschappelijk raamplan bevordert geïntegreerd werken Merendeel van de scholen richt aparte uren GIW in Memo overleg coördinatoren VZ

14 5 GIP (web dpb personenzorg)
5 bronnen Besluit van de Vlaamse regering van december 2002 SO 64, structuur en organisatie van so, mei 2013 M-VVKSO , 18 december 2012 Document VVKSO, geïntegreerde proef (ondermeer Personenzorg) juni 2013 Doc begeleiders personenzorg jan 2014 Memo overleg coördinatoren VZ

15 Memo overleg coördinatoren VZ 24-1-2014
GIP Wettelijk kader, advies en interpretatie van het VVKSO en schoolgebonden keuzes (september 2013) Doorheen de tijd is er een evolutie ondermeer omwille van juridische problemen Uitdaging: GIP kritisch bekijken met aandacht voor taakbelasting leerlingen en leraren Verdere uitwerking en uitwisseling binnen de netwerken van de coördinatoren zoals vandaag Vragen worden meegenomen naar het verbond! Memo overleg coördinatoren VZ

16 Memo overleg coördinatoren VZ 24-1-2014
GIP Vanuit studierichtingsprofiel: competenties Als verzorgende binnen kader van zorg en bijstandsverlening zorg verlenen vanuit een totaalvisie Als voorbereiding en oriëntatie op het functioneren als zorgkundige, zorg verlenen vanuit een totaalvisie Als voorbereiding en oriëntatie op het functioneren als kinderbegeleider, kinderen begeleiden vanuit een totaalvisie Memo overleg coördinatoren VZ

17 Memo overleg coördinatoren VZ 24-1-2014
GIP Vanuit studierichtingsprofiel: context: doelgroepen, situaties en settings Zie leerplan p 4-7 Memo overleg coördinatoren VZ

18 Memo overleg coördinatoren VZ 24-1-2014
GIP Het specifieke gedeelte (= 1 vak VZ) van de studierichting en eventueel vakken van de basisvorming Beoordeling door betrokken leraren en aangeduide externe deskundigen Resultaat is belangrijk element in beslissing klassenraad Memo overleg coördinatoren VZ

19 Memo overleg coördinatoren VZ 24-1-2014
GIP Schoolbestuur kan andere personeelsleden aanwijzen op basis van hun deskundigheid om advies te verlenen over de beoordeling van de GIP Proces over langere periode in het schooljaar Componentoverschrijdend = geïntegreerd Betrekken van externe deskundige Belang van communicatie over GIP naar leerlingen en ouders toe (bij aanvang van schooljaar) Zie document begeleiders personenzorg GIP! Memo overleg coördinatoren VZ

20 Memo overleg coördinatoren VZ 24-1-2014
Voorbeelden GIP Passen binnen studierichtingsprofiel? Heeft opdracht een geïntegreerd karakter? Zie ook document begeleiders PZ! Opdracht voor elke school om dit te checken! Memo overleg coördinatoren VZ

21 Memo overleg coördinatoren VZ 24-1-2014
Planning en afspraken Nascholing relatiewijzer: 13 en 14/3/2014 via Eekhoutcentrum Nascholing icf: 26/2/2014 via verbond Bijeenkomst volgend schooljaar? Agenda? Wordt aangekondigd in kalender – mededelingen start schooljaar. Vraag naar duidelijkheid: begeleiders trachten dit te bieden, bij schoolbezoek kan er ook concrete feedback gegeven worden dit alles binnen het kader van de wettelijke grenzen! Memo overleg coördinatoren VZ


Download ppt "Memo overleg coördinatoren VZ"

Verwante presentaties


Ads door Google