De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sint-Donatusinstituut Middenschool Merchtem

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sint-Donatusinstituut Middenschool Merchtem"— Transcript van de presentatie:

1 Sint-Donatusinstituut Middenschool Merchtem
I K Z Integrale KwaliteitsZorg

2 Zorg voor kwaliteit - uitgangspunten
1. Onze school is een lerende organisatie: zorg voor kwaliteit en lerend open staan = twee handen op één buik. 2. Goed werk moet maar één keer gedaan worden. 3. Verandering is de enige constante in onze school.

3 1. Lerende organisatie Onze leercirkel ABSTRACT CONCREET ACTIEF
REFLECTIEF DOEN UITVOEREN BEZINNEN BEOORDELEN ANALYSEREN DENKEN BESLISSEN PLANNEN ABSTRACT

4 Individueel lerend Functioneringsgesprek (2-jaarlijks)
CONCREET ACTIEF REFLECTIEF DOEN UITVOEREN BEZINNEN BEOORDELEN ANALYSEREN DENKEN PLANNEN BESLISSEN ABSTRACT 1. Lerende organisatie Individueel lerend Functioneringsgesprek (2-jaarlijks) Evaluatiegesprek Jaarlijks: tijdelijke personeelsleden 4-jaarlijks: vastbenoemde personeelsleden Periodiek: directie Feedback door de leerlingen (jaarlijks) Open bevraging: pluimen – aandachtspunten Gesloten bevraging: via modelvragen – lk. kiest Nascholingswerkplan (individueel – vakgroep)

5 Collectief lerend WIJ-leren:
CONCREET ACTIEF REFLECTIEF DOEN UITVOEREN BEZINNEN BEOORDELEN ANALYSEREN DENKEN PLANNEN BESLISSEN ABSTRACT 1. Lerende organisatie Collectief lerend WIJ-leren: 22 thema’s - 15 coördinatoren - 3 % van het lesurenpakket + 10 u. SG (ondersteuning SG) Jaarwerking  jaarverslag  jaarwerkplan Jaarverslag op smartschool  bevraging tijdens Algemene Vergadering juni

6 Collectief lerend Bevragingen (feedback): Metingen:
CONCREET ACTIEF REFLECTIEF DOEN UITVOEREN BEZINNEN BEOORDELEN ANALYSEREN DENKEN PLANNEN BESLISSEN ABSTRACT 1. Lerende organisatie Collectief lerend Bevragingen (feedback): Leerlingen over de schoolorganisatie (jaarlijks – KD) Leerlingen over de klassfeer (voorbereiding KR ) Ouders en lkn. over de schoolwerking (2-jaarlijks) Metingen: Eigen statistieken (attesten – opvolging studiekeuze) Deelname externe metingen (SERV – VAD – IDPBW) Opvolging van schooleigen projecten: Bij de leerlingen (ICT – FG met leerlingen - … Bij de leerkrachten (BZSL – gebruik rapport - ...

7 Collectief lerend Nascholingswerkplan:
CONCREET ACTIEF REFLECTIEF DOEN UITVOEREN BEZINNEN BEOORDELEN ANALYSEREN DENKEN PLANNEN BESLISSEN ABSTRACT 1. Lerende organisatie Collectief lerend Nascholingswerkplan: 1 x / jaar: met externe deskundige 1 à 2 x / jaar: interne nascholing (lkn. getuigen voor lkn.) of Gebruik Smartschool Vormen en evalueren van attitudes – vaardigheden Implementatie BZSL

8 Collectief lerend Overleg- en besluitvormingsmiddelen:
CONCREET ACTIEF REFLECTIEF DOEN UITVOEREN BEZINNEN BEOORDELEN ANALYSEREN DENKEN PLANNEN BESLISSEN ABSTRACT 1. Lerende organisatie Collectief lerend Overleg- en besluitvormingsmiddelen: WIJ-leren: de coördinatoren + ‘geroepenen’ Wekelijkse denkgroep (1 à 2 lesuren): 5 pers. Wekelijks: IKZ-coördinator + directie (2 lesuren) Trimestriële denkgroep (schoolprojecten) : vrijwilligers – vrijstelling examentoezichten Waar het enigszins kan: iedereen (KD’s – secretariaat – vrijwilligers)

9 2. Goed werk moet maar één keer gedaan worden.
Methode voor het aanpakken van aandachtspunten: Gebaseerd op onze leercirkel Geborgen in ons Schoolwerkplan: Verzamelplaats van alle uitgewerkte acties: doelen – werking – documenten (W W W W H stroomdiagram) wordt jaarlijks aangepast en bijgewerkt

10 Integrale zorg voor kwaliteit

11 KWALITEITSVOL = Waardering voor alles wat goed loopt op onze school.
d.m.v. observeerbare dingen: - inzet bij het werk aan sterke punten - geborgen in schoolwerkplan - iedereen is op de hoogte - bewaking: wat goed is wordt goed gehouden De wil om te verbeteren, te ontwikkelen, te optimaliseren. d.m.v. Actie: - bewust (expliciteren) - gezamenlijk (communiceren) - gewogen (evalueren)

12 Een zelfevaluatie-instrument moet kaderen binnen een totaalconcept.
PROZA: ons instrument voor zelfevaluatie Een zelfevaluatie-instrument moet kaderen binnen een totaalconcept.


Download ppt "Sint-Donatusinstituut Middenschool Merchtem"

Verwante presentaties


Ads door Google