De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Invoering Examenprofielen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Invoering Examenprofielen"— Transcript van de presentatie:

1 Invoering Examenprofielen
Nicoline Adèr 22 september Btg ZWS Algemene ledenvergadering

2 Waarom examenprofiel? Vertrouwen van het bedrijfsleven
Uniformiteit en standaardisatie Kwaliteit diploma’s onbetwist Proportioneel toezicht Betaalbaarheid en organiseerbaarheid Sectorale examenafspraken Landelijke afspraken vertalen naar school / bedrijf in de regio

3 Opbrengsten Project Landelijk Format met toetsingskader
24 Sectorale profielen 100% dekking Procesarchitectuur Begrippenkader examinering 5 Functieprofielen betrokkenen examinering Flyer “Examenprofiel: hoe en waarom?” Publicatie “Examinering in de praktijk” Onderzoek good practices examenprocessen Onderzoek kosten en generiek kostenmodel Inventarisatie exameninstellingen Website voor iedereen

4 Waar staan we nu? Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB); thema-adviescommissie K&E Project Examenprofiel voor invoering en ondersteuning overgedragen aan SBB Invoering moet in 2013/14 gerealiseerd zijn Wettelijke borging examenprofielen in 2013/14 Invoering is: vertaling sectorale profielen naar instellingen die afspraken maken met het regionale bedrijfsleven Onderhoud en verbetering examenprofielen regie btg’s in samenwerking met de branche ondersteund door de kenniscentra

5 Implementatie examenprofielen in regio
Projectvoorstel Implementatie examenprofielen in regio Ondersteuning onderwijs en bedrijven Monitoren praktijkervaringen Serviceproducten examinering Kwaliteitsverbetering van examenprofielen Verbetercyclus examenprofielen Toetsing en kwaliteitsbewaking Borging van de examenprofielen Voorstel voor inbedding Gevolgen voor extern toezicht Kwaliteitsverbetering serviceproducten

6 Verbetercyclus

7 Examenprofiel en de BTG 1
Doel: Informeren van de scholen (instellingen en georganiseerd bedrijfsleven) en stimuleren dat er met de examenprofielen gewerkt wordt. Najaar 2011 Acties: De btg als communicatiekanaal Overdragen van de sectorale examenprofielen aan btg leden Stimuleren dat btg leden ermee gaan werken/ experimenteren Aandacht vragen voor het werken met serviceproducten (procesarchitectuur, kostenmodel examinering, begrippenkader en functiebeschrijvingen examenfunctionarissen) Eindresultaat: Instellingen en georganiseerd bedrijfsleven aan het werk met de examenprofielen

8 Examenprofiel en de BTG 2
Doel: Evalueren van de sectorale examenprofielen Acties: De btg als kanaal voor evaluatie en terugkoppeling Zijn de examenprofielen uitvoerbaar en goed genoeg? Waar (en hoe) moeten examenprofielen aangepast (aangevuld) worden? Werkt de procesarchitectuur? Eindresultaat: Verbeteringsadvies voor de sectorale examenprofielen en de serviceproducten Voorjaar 2012 evaluatieformulieren; voor zomer verbeteringsadvies

9 Examenprofiel en de BTG 3
Doel: Verbeteren van de sectorale examenprofielen Acties: Verwerken terugkoppeling praktijkervaringen Vergelijken van sectorale profielen onderling tussen btg’s Afstemmen sectorale examenprofielen met Procesarchitectuur en Begrippenkader Examinering. Zomer/Najaar 2012 Advies Paritaire Commissie Eindresultaat: Nieuwe generatie (in de praktijk getoetste) sectorale examenprofielen in 2013

10 Tips voor invoering: Maak een invoeringsplan examinering: kijk naar processen rondom examinering en te maken afspraken volgens sectorale examenprofielen. Wijs een projectleider aan met voldoende bevoegdheden. Besteed continu aandacht aan communicatie naar alle interne en externe betrokkenen. Analyseer de huidige examinering: de gebruikte documenten en examenpraktijken (handig: Procesarchitectuur Examinering). Analyseer de consequenties van de invoering van examenprofielen en wat moet u (anders) regelen met het bedrijfsleven? Welke landelijke afspraken zijn er? Maak een plan van aanpak: a. regionale afspraken met bedrijven over betrokkenheid en kosten, b. integreer landelijke afspraken in examinering. Welke competenties hebben betrokkenen bij examinering nodig, hebben zij scholing nodig? (handig: Functieprofielen). Handboek examinering bijstellen (handig: Begrippenkader). Overleg in de regio met andere scholen en bedrijven: leer van elkaar. Evalueer periodiek met betrokkenen (regionaal en landelijk) en stuur bij.

11 www.examenprofiel.nl Op deze website staan:
24 sectorale examenprofielen Landelijk Format en Toetsingskader Procesarchitectuur Examinering Begrippenkader examinering 5 Functieprofielen examenfunctionarissen Kostenmodel Examinering Onderzoek good practices examenprocessen Publicatie ‘Examinering in de praktijk’ vanaf 4 oktober Vragen:

12 Van examenprofielen naar examenservices?!
Regie op examinering Btg ZWS September 2011

13 Btg beleid Leden: Btg voert regie op examinering
Notitie uitgangspunten/scenario's ALV 27 januari Macrodoelen examinering: Maatschappelijk/civiele waarde diploma’s versterken Samenwerking onderwijs/arbeidsmarkt garanderen Kwaliteit en eenduidigheid kwalificerend beoordelen verbeteren Examenkosten individuele instellingen reduceren

14 Btg beleid (2) Leden Btg op 27 januari 2011:
Bewerkstellig duurzame samenwerkingsverbanden tussen landelijke aanbieders van examenproducten, Btg, KBB en landelijke branches OF Vorm samen met andere partners een juridische entiteit (stichting): examenservice Zorg, Welzijn en Sport

15 Constructie examens binnen kaders/richtlijnen examenservices ZWS
Zorg, Welzijn en Sport Kaders en richtlijnen Kwaliteitsborging/vaststelling Keurmerk volgen en anticiperen Gezamenlijke theoretische itembank Deskundigheidsbevordering/training Gezamenlijk inkoopvoordeel CBO Prove 2 Move Steag S&B? Constructie examens binnen kaders/richtlijnen examenservices ZWS

16 Voorstel kerngroep ZWS
Maak 1 herkenbaar examenservices ZWS Laat opererende exameninstellingen eigen identiteit en werkzaamheden behouden, maar verbindt deze in overkoepelende stichting door bestuurlijke vertegenwoordiging in ‘koepel’ met Btg vertegenwoordiging

17 Voorstel kerngroep ZWS (2)
Laat bedrijfsleven ZWS bestuurlijk vertegenwoordigd zijn in ‘koepel’ Laat KBB op basis van ‘inkoop’ (SLA) expertise inbrengen/uitvoeren Zorg voor 1 extra onderwijszetel in bestuur (Btg?)

18 Versterken en verbinden
Exameninstellingen binnen ZWS Bedrijfsleven met onderwijs Gedeelde verantwoordelijkheid conform SBB

19 Na mandaat ALV Overleg opstarten met exameninstellingen ZWS
Voorstel met bedrijfsleven bespreken (30 september) Vervolgproces inrichten

20


Download ppt "Invoering Examenprofielen"

Verwante presentaties


Ads door Google