De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OHSAS 18001- certificatie Frans Stuyt 24 september 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OHSAS 18001- certificatie Frans Stuyt 24 september 2009."— Transcript van de presentatie:

1 OHSAS certificatie Frans Stuyt 24 september 2009

2 Onderwerpen - SCCM - Bij certificatie betrokken partijen
- Essentie managementsystemen - OHSAS standaard - Waarom OHSAS 18001 - OHSAS VCA - Wie zijn ISO gecertificeerd - Toekomst

3 SCCM Stichting Opgericht in 1995 op initiatief van VROM, VNO-NCW, Milieubeweging en certificatie-instellingen Missie Kracht van organisaties versterken door gecertificeerde milieu- en arbomanagementsystemen die meerwaarde leveren in de vorm van betere: - prestaties - relaties. Middel - Richtlijnen voor certificatie - Voorlichting

4 SCCM zie: www.sccm.nl Activiteiten
- Certificatiesystemen (ISO 14001/OHSAS 18001) - Voorlichting - Database certificaten - Auditordagen - Infobladen invoering systemen - Onderzoeken waardering zie:

5 OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Assessment Series
1e versie: 1999 2e versie: BSI standard, opbouw ISO 14001 3e versie: ISO norm? OHSAS 18002: Guideline for implementation

6 Essentie managementsysteem
Act Continue verbetering Beleid Directie- beoordeling Plan Check Figuur 2: Basisstructuur NEN-EN-ISO 14001 Planning Controle en corrigerende maatregelen Do Implementatie en uitvoering

7 OHSAS 18001 1 Arbobeleid 2 Planning
2.1 Gevarenidentificatie, risicobeoordeling en vaststelling van beheersmaatregelen 2.2 Wettelijke en andere eisen 2.3 Doelstellingen en programma’s 3 Implementatie en uitvoering 3.1 Middelen, taakverdeling, verantwoordelijkheid, toerekenbaarheid en bevoegdheid 3.2 Bekwaamheid, training en bewustzijn 3.3 Communicatie, participatie en overleg 3.4 Documentatie 3.5 Beheersing van documentatie 3.6 Beheersing van de werkzaamheden 3.7 Voorbereid zijn en reageren op noodsituaties

8 OHSAS 18001 4 Controle 4.1 Prestatiemeting en monitoring
4.2 Beoordeling van de naleving 4.3 Onderzoek van incidenten, afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen 4.4 Beheersing van registraties 4.5 Interne audit 5 Directiebeoordeling

9 Organisatie certificatie
Raad voor Accreditatie SCCM Centraal College van Deskundigen Certificatiesysteem Certificatie-instellingen Bedrijven

10 Certificatiesysteem Waarde certificaat wordt bepaald door:
- Interpretatie OHSAS norm - Organisatie certificatie-instelling - Werkwijze certificatie-instelling

11 Voorbeelden inhoud certificatiesysteem
Interpretatie - Arboaspecten en RI&E - Voldoen wet- en regelgeving Organisatie - Kwalificatie auditors - Samenstelling/deskundigheid auditteam Werkwijze - Bepaling tijdsbesteding - Betrokkenheid werknemersvertegenwoordiging

12 OHSAS 18001 - RI&E/plan van aanpak
Aandachtspunten - Beleid - Compleetheid - Reproduceerbaarheid - Integrale afweging - Actualisatie - Inzicht in wettelijke eisen - Doelstellingen

13 Waarom OHSAS 18001? Betere arboprestaties (minder ziekte, incidenten en verzuim) met als gevolg: - Hogere tevredenheid personeel - Lagere kosten - Betere prestaties - Beter imago

14 OHSAS 18001 versus VCA OHSAS 18001 VCA
Managementsysteem gericht op verbetering en voldoen aan wet- en regelgeving Checklist van maatregelen en procedures Organisatie bepaalt op basis van risico-inventarisatie prioriteiten en maatregelen Organisatie heeft minder vrijheid in stellen van prioriteiten Toepasbaar voor elke organisatie (productie, dienstverlening etc.) Gericht op bouw en constructie Scope is arbeidsomstandigheden en veiligheid Scope is veiligheid, gezondheid en milieu Organisatie bepaalt zelf vereist opleidingsniveau Medewerkers moeten VCA-opleiding hebben Eén norm voor elke organisatie Verschillende niveaus (*, **, P)

15 Certificatie-instellingen (CI's)
7 CI's door RvA geaccrediteerd: - BSI - DNV - KEMA - KIWA - Liftinstituut - Lloyds - TüV Rheinland (voorheen TNO certification) 6 CI's in procedure bij RvA

16 OHSAS 18001-certificaten in NL

17 OHSAS 18001-certificaten per sector

18 Naast intern voordeel ook externe waardering:
Toekomst Naast intern voordeel ook externe waardering: - Acceptatie naast VCA - Duurzaam inkopen - Duurzaamheidsindex - Horizontaal toezicht Arbowet - Verzekeringspremies


Download ppt "OHSAS 18001- certificatie Frans Stuyt 24 september 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google